Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Adopce na dálku

(Archivní článek, platnost skončena 17.04.2013.)

Adopce na dálku® pomáhají dětem z nemajetných rodin v chudých zemích, aby mohly chodit do školy, získaly kvalifikaci a v dospělosti našly uplatnění v životě. Nedílnou součástí tohoto programu je i podpora komunit (rodin, vesnic, škol), v nichž podporované děti vyrůstají.

Nedílnou součástí tohoto programu je i podpora komunit (rodin, vesnic, škol), v nichž podporované děti vyrůstají. Programem Adopcemi na dálku® se zabývá:

·                                 Arcidiecézní charita Praha  (Indie, Uganda, Zambie, Konžská   

            demokratická republika, Bělorusko, Thajsko)

·                                 Diecézní charita Hradec Králové  (Indie)

Arcidiecézní charita Praha

http://praha.charita.cz/rozvojove-stredisko/adopce-na-dalku/

Indie byla první zemí, v níž Charita Praha zahájila v r. 1993 svou rozvojovou pomoc. Prvním projektem byly Adopce na dálku® a Charita Praha tak v České republice jako první organizace představila tuto formu adresné pomoci - sponzorování nejchudších dětí v jejich vzdělávání. Začátky nebyly snadné, protože dosavadní praxe pomoci chudším zemím byla zcela jiná a spočívala zejména v zasílání oděvů, potravin a jiné materiální pomoci.

V průběhu let se činnost Charity Praha v Indii rozšířila, dnes do Indie putuje největší díl zahraniční pomoci. Rozvojové programy jsou komplexní, neomezují se na podporu vzdělávání. Působí v mnoha dalších oborech – např. v zemědělství, zdravotnictví, místním rozvoji. Na realizaci projektů spolupracuje Charita Praha v Indii s 30 místními partnerskými organizacemi ve svazových státech Karnátaka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh a Západní Bengálsko.

Kontakt:

Lenka Mikušková  Tel.: 224 246 573

adopcenadalku@praha.charita.cz  Centrum zahraniční spolupráce - kontakt

                                                               s dárci

Diecézní katolická charita Hradec Králové

http://adopce.dchhk.cz/

Diecézní katolická charita Hradec Králové realizuje program Adopce na dálku® v Indii, ve státě Karnataka. Od roku 2000 spolupracuje s indickou diecézí Belgaum, kde je projekt veden pod názvem Bala Jeevan Jyothi („Dát naději a světlo dětem“). V roce 2005 jej rozšířila do indické arcidiecéze Bangalore, v níž je projekt veden pod názvem Asha („Naděje“).

Indickými partnery jsou arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z arcidiecéze Bangalore a biskup Most. Rev. Peter Machado z diecéze Belgaum. Na české straně zajišťují činnost programu koordinátoři pověření Diecézní katolickou charitou Hradec Králové.

V rámci programu Adopce na dálku® probíhají v Indii doprovodné humanitární projekty.

Pro širokou veřejnost, školy a organizace pořádají zaměstnanci projektu Adopce na dálku® přednášky, besedy, výstavy a benefiční koncerty.

Kontakt:

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Adopce na dálku®
Velké náměstí 37
500 01 Hradec Králové
Ústředna tel: 495 063 135
Fax: 495 063 134
http://hk.charita.cz/adopce/
E-mail: adopce@hk.caritas.cz

Dotazy zájemců o podporu
Tel: 495 063 175
E-mail: adopce@hk.caritas.cz

Informace o platbách
Tel: 495 063 177
E-mail: platby@hk.caritas.cz

Adopce na dálku dětí ze Severní Indie (Dehradún), Srí Lanky a Nepálu realizuje Nadace mezinárodní potřeby.

http://www.incz.info/adopce_na_dalku_rozcestnik.htm

V programu Dálková adopce PLUS® podporujeme děti z Nepálu nejen do dokončení základního studia, tj. do ukončení 10. třídy, ale i na střední a
příp. i vysoké škole.

 
V Nepálu bojují s problémy, které se nám na první pohled zdají těžko pochopitelné: žijeme totiž v úplně jiném světě. Při všeobecně nízké gramotnosti v zemi se někdy stane, že dítě ve škole neprospívá a propadne. Rodiče dětí jsou ve většině případů sami negramotní a neumí své děti motivovat, být jim příkladem, poradit. Získávat vzdělání je pro Nepálce vlastně zcela nová a neobvyklá věc.

 
Pokud dítě propadne, I. N. Network v Nepálu ukončí jeho podporu a navrhne ho nahradit jiným dítětem. V některých výjimečných případech koordinátor celou situaci zvažuje s ohledem na celkovou situaci rodiny a umožní dítěti i přesto ve školní docházce pokračovat. Záleží však i na škole. 
Naopak u velmi nadaných dětí je po úspěšném ukončení 10. třídy na dárci, zda bude dítě - nyní už studenta - i nadále podporovat na středním stupni (dvouletém, tzn. 11. a 12. třída). Ve spolupráci s nepálským koordinátorem se v takovém případě snažíme zjistit, jaká je konkrétní situace v rodině studenta. Někdy se rodinná situace může časem zlepšit a rodina už stačí na finanční podporu sama. 

Co pro děti ze Srí Lanky zajišťuje Dálková adopce PLUS®? 
Prostředky podpory zajistí dětem jídlo, oblečení a vzdělání. 
Díky podpoře mohou děti ze Srí Lanky chodit do státní školy. I. N. Network jim však navíc poskytuje ještě vzdělání v angličtině, které je vybaví pro lepší budoucnost, doučování a některé mimoškolní aktivity. Také mohou pracovat na počítači, což by doma ve slumu nemohly vůbec nikdy. K tomu všemu slouží „Harrisonovo centrum péče o děti“ a další dvě centra. Ve všech třech centrech, která se nacházejí na různých místech země (tedy včetně Harrisonova centra péče o děti), se vzdělává dohromady 1500 dětí. Stejné principy výuky jako v Harrisonově centru péče o děti platí i pro další dvě centra.