Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
x16_sep_2013_accommodation_block_view_of
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hnutí Brontosaurus společně ve 14. Dalajlámou pokračují na stavbě školy v Ladakhu

Již čtvrtým rokem pokračuje stavba nového ekologického a trvale udržitelného školního kampusu školy Spring Dales Public School v odlehlé části Ladakhu. Projekt byl vypracován Českou organizací Brontosauři v Himalájích, jež je organizační jednotkou Hnutí Brontosarus, společně se zástupci místní budhistické komunity. Na projektu se také finančně a duchovně podílí jeho svátost 14. Dalajláma.

Stavba nového kampusu je součástí komplexního rozvojového projektu „Spring Dales Public School“ ve vesnici Mulbekh, který usiluje o rozšíření kapacit stávajcí školy ze 150 na 300 dětí.

V období 2010-2012 byl společně s místní komunitou zpracován plán rozvoje školy, který komplexně řeší konkrétní problémy tak, aby v budoucnu škola fungovala samostatně bez majoritní finanční pomoci ze zahraničí, aby se zlepšila kvalita vzdělání v této odlehlé oblasti a tím snížila migrace mladých lidí do velkých měst, která přináší zánik unikátní tradiční kultury. Projekt je rozdělen do pěti samostatných oblastí: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA – vytvoření vedení školy, KVALITA VZDĚLÁNÍ – zpřístupnění a zkvalitnění výuky,  FINANČNÍ STABILITA – zajištění financování školy z místních zdrojů, INFRASTRUKTURA – postavení kvalitních výukových prostor.

Brontosauři v Himálajích poskytují finanční prostředky, odbornou asistenci a pomoc českých dobrovolníků. Ve škole působí čeští odborníci, kteří místním obyvatelům asistují v jednotlivých oblastech školního rozvoje (např. architekt, učitel apod.). Ve škole od roku 2008 do současnosti pomáhala stovka českých dobrovolníků; jednou z nich byla i herečka a zpěvačka Světlana Nálepková.

14. Dalajláma se rozhodl sponzorovat projekt rozvoje školy na základě soukromé audience v červenci 2011 v jeho paláci, na které mu zástupci Hnutí Brontosaurus a školy představili celkový plán rozvoje školy. Za Dalajlámovo rozhodnutí podporovat projekt rozvoje školy v Mulbekhu mu v listopadu 2011 předal písemné poděkování Václav Havel.

V loňském roce se škole, za pomoci členů Brontosauři v Himalájích a jejich dobrovolníků, podařila stabilizovat organizační struktura a „manažerský“ tým školy, což byl první bod Programu rozvoje lidských zdrojů, jednoho ze šesti programů rozvojového projektu. Na plno se dále rozběhl Adopční/stipendijní program pro finančně slabé rodiny v této oblasti. Díky finančním darům sponzorů škola zakoupila nákladní automobil, který používá jednak ke stavbě nového kampusu, ale hlavně jako nástroj pro získávání finančních zdrojů svým pronájmem v této oblasti. Nákup nákladního automobilu byla první podnikatelská aktivita Podnikatelského programu rozvojového projektu, který má zajistit finanční nezávislost školy na zahraničí. Ze Stavebního programu rozvojového projektu se podařily dokončit hrubé stavby internátu pro cca 40 studentů a budovy 8 nových tříd. Nové budovy jsou navržené a stavěné jako pasivně solární z dusané hlíny, což je inovovaná tradiční Ladacká stavební technika. Při návrhu a samotné stavbě kampusu je co nejvíce využíváno společně inovovaných tradičních Ladackých prvků jako je například typická okenní dekorace, skladba střechy z jílů, zavlažovací systém kampusu pomocí kanálků nebo kompostovací záchodky.    

Ve škole také loni působili dlouhodobí i krátkodobí čeští dobrovolníci, kteří pomáhali s přípravou a samotnou výukou fyziky, tělocviku, hudební nebo výtvarné výchovy. Další dobrovolníci vytvořili pro školu například webové stránky www.sdps-mulbekh.com nebo model nového kampusu školy. S dobrovolníky loni navštívili a podpořili školu a rozvojový projekt také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a bývalá poslankyně Kateřina Jacques, jež jsou členy Skupiny přátel Tibetu v Parlamentu ČR, s jejich dcerou Noemi.V létě 2014 do školy znovu přijedou dobrovolníci z Brontosauři v Himalájích, aby pokračovali ve spolupráci se školou na rozvojovém projektu, a aby dokončili první etapu výstavby kampusu, tak aby na podzim škola mohla budovu internátu a budovu 8 nových tříd začít plně využívat.

Jako každý rok se zástupci Brontosauři v Himalájích společně se zástupci školy sešli s Jeho svátostí 14. Dalajlámou, aby mu poděkovali za jeho pomoc a předali zprávu i využívání jeho finančních darů a o vývoji samotného rozvojového projektu. Jeho svátost byl s vývojem projektu a výstavby kampusu velice spokojen a přislíbil svoji pomoc i v následujících letech. Zástupci školy a Brontosauři v Himalájích pak oficiálně pozvali Jeho svátost a požádali o slavnostní inauguraci první etapy výstavby kampusu v červenci 2014.

V případě zájmu o spolupráci nebo stát se partnerem tohoto unikátního projektu se lze více informovat na webových stránkách: www.BrontosaurivHimalajich.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Sázel

Předseda Brontosaurů v Himálajích

Email: predseda@brontosaurivhimalajich.cz,

 Tel: + 420 603 534 730

Galerie


Mulbeck School 2014