Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Do rozvoje infrastruktury Indie investuje 1 mld. USD

(Archivní článek, platnost skončena 30.08.2013.)

Indická Federace obchodních komor a průmyslu (FICCI) uspořádala dne 4.6.2012 konferenci, která se věnovala budoucímu rozvoji indické infrastruktury. Nedokonalá infrastruktura je jednou z hlavních příčin současného zpomalování indické ekonomiky. Plán rozvoje indické ekonomiky na léta 2012-2017 počítá s nárůstem investic do infrastruktury ze současných 400 mil. USD na 1 mld. USD. V oblasti stavebního průmyslu však musí být zajištěna lepší komunikace mezi zúčastněnými stranami, zapojen soukromý sektor včetně zahraničních společností a zvýšena efektivita i profesionalita firem, které infrastrukturní projekty realizují. Před vládou stojí úkol zlepšit legislativu ve prospěch zájmu veřejnosti, developerů a především v zájmu dalšího rozvoje indické ekonomiky.

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) uspořádala ve spolupráci s Asian Development Bank (ADB) dne 4. června 2012 konferenci na téma "Stavební průmysl v Indii". Podtitulek „Urychlit rozvoj indické infrastruktury“ vystihuje, že byla zcela výhradně zaměřena na budování a rozvoj infrastruktury. Do rozvoje infrastruktury investovala Indie v minulosti nemalé částky, přesto však v této oblasti oproti ostatním rozvojovým zemím zaostává. Právě nedokonalá infrastruktura se stává překážkou dalšího rozvoje indické ekonomiky. Zástupci FICCI, ADB, vlády i přítomní a citovaní experti si tento problém uvědomují, a proto přivítali závěry 12. Plánu rozvoje indické ekonomiky na léta 2012-2017, který počítá s nárůstem investic do infrastruktury ze současných 400 mil. USD na 1 mld. USD. Přibližně polovina této částky by měla pocházet ze soukromého sektoru. 

Rozvoj infrastruktury je pro Indii alfou a omegou jejího dalšího ekonomického rozvoje. Z uvedeného důvodu je nezbytné zajistit, aby byly investované peníze vynaloženy efektivně. Zástupci FICCI proto v průběhu semináře neustále vyzývali developery, aby se podělili o jejich praktické poznatky a připomínky ve smyslu, co je podle jejich názoru potřeba při budování infrastruktury zlepšit. Jedním z největších problémů indického stavebního sektoru je totiž špatná komunikace mezi zúčastněnými stranami. Vláda se snaží svá rozhodnutí realizovat pouze na základě svého úsudku, chybí jí však jakákoliv zpětná vazba a reakce ze strany soukromých firem. Proto je nutné vytvořit dialog, který by pomohl najít společné cíle pro všechny zúčastněné strany.

Indický stavební průmysl dosáhl stavu určité vyspělosti teprve kolem roku 2004. Indie chybí dlouhodobé zkušenosti srovnatelné s ostatními zeměmi. Chybí jí rovněž struktura komplexního vzdělávání odborné pracovní síly, plánování i financování projektů a především manažerské zkušenosti. Účastníci konference se shodli, že je nutné povolit tok zahraničních investic do této oblasti a zlepšit spolupráci veřejného sektoru se sektorem soukromým. Uvedeného cíle lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím realizace projektů PPP (Public Private Partnership) a prostřednictvím zakládání společných podniků se zahraničními partnery. Vznik společných podniků povede ke specializaci a ke zvyšování odbornosti a profesionality firem. Povolení vstupu zahraničním investorů do infrastrukturních projektů by pak proces nabývání potřebného know-how a přenos zkušeností v rámci sektoru i mimo něj ještě více urychlilo. Pokud chce Indie v budoucnu dosáhnout zlepšení infrastruktury, nemůže nadále realizovat projekty dle současného schématu. Dnešní systém realizace infrastrukturních projektů v Indii vede k tomu, že jsou tyto projekty dokončovány s obrovským zpožděním a často i za desetinásobek plánované ceny. Indická vláda musí proto reformovat současnou legislativu, jako například zákony o vyvlastňování půdy a zákony o vymahatelnosti smluvních závazků. V současné době jsou spory řešeny spíše ad-hoc a domoci se práva je proto velmi zdlouhavé, namáhavé a často i nemožné. Indie musí institucionalizovat a zrychlit metody řešení sporů.

Kontroverzním tématem konference se stalo téma počtu uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek. Gajendra Haldea (Advisor to Deputy Chairman, Planning Commission, Government of India) totiž prezentoval legislativu USA, která říká, že počet uchazečů o veřejnou zakázku by neměl přesáhnout pět a to z důvodu, že každý uchazeč musí vynaložit nemalé částky na studie proveditelnosti projektu, atp. V Indii však často dochází k situaci, že se o zakázku uchází až čtyřicet firem, ne všechny jsou však schopny projekt realizovat. Indický systém je dle jeho názoru příliš drahý, časově náročný a dává velkou příležitost pro korupci. I proto je nutné jej reformovat.  

Indie nyní stojí před obrovským úkolem zlepšit a zefektivnit infrastrukturu. Je patrné, že si všechny zúčastněné strany uvědomují hrozby a výzvy, kterým další rozvoj indické infrastruktury čelí a jsou ochotny spolupracovat. V oblasti stavebního průmyslu potřebuje Indie dohnat léta, kdy tuto oblast zanedbávala. Musí zajistit lepší komunikaci mezi zúčastněnými stranami, zapojit soukromý sektor včetně zahraničních společností a zvýšit efektivitu i profesionalitu firem, které projekty realizují. Před vládou stojí úkol zlepšit legislativu ve prospěch zájmu veřejnosti, developerů a především v zájmu dalšího rozvoje indické ekonomiky.