Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indické zdravotnictví a farmaceutika

(Archivní článek, platnost skončena 21.05.2014.)

Indické zdravotnictví a farmaceutický průmysl se dramaticky rozvíjejí a skýtají tak nové obchodní příležitosti také pro české firmy.

V roce 2000 se Indie ocitla na 112. místě v úrovni zdravotní péče ze 190 zemí dle profilu Světové zdravotnické organizace. V Indii existuje paralelně veřejný a soukromý zdravotnický sektor. Kvalita a přístup ke zdravotnictví se diametrálně liší ve velkých městech a na venkově, jakož i ve finančních možnostech  pacientů. Většina indické venkovské populace žije pod hranicí chudoby a má velmi omezený přístup k základní lékařské péči. Indie praktikuje univerzální přístup ke zdravotní péči, který je však limitován její dostupností (resp. nedostupností pro většinu obyvatelstva).

Možnosti pro naše firmy jsou velmi omezené silmou konkurencí a mnohaletou přítomností všech důležitých farmaceutických firem i exportérů zdravotnických přístrojů a vybavení. Místní podmínky by mohly zaujmout firmy pracující ve výzkumu a vývoji, které by část svého výzkumu mohly převést do levnějších indických laboratoří a zemi využít ke klinickému testování léků v případě, že si najdou solidního indického partnera.    

  Systém řízení – kompetentní místa

Věcně příslušným ústředním orgánem státní správy je Ministerstvo zdravotnictví a péče o rodinu Indie ( http://mohfw.nic.in/ )

Ministerstvo je rozděleno na čtyři odbory: Odbor zdravotnictví a péče o rodinu, odbor AYUSH (Ajurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy), který se zabývá především rozvojem a dozorem na tradičními lékařskými disciplínami, kvalitou odborného vzdělávání v těchto oblastech, kvalitou používaných léčiv a klinik, odbor výzkumu ve zdravotnictví a odbor pro kontrolu AIDS.

Ministerstvo řídí Ředitelství zdravotnických služeb Indie (ŘZS - Directorate General of Health Services), které poskytuje analýzy a doporučení ve všech oblastech lékařského a veřejného zdravotnictví a má za úkol implementaci zdravotnických programů. Pod ŘZS spadá i Centrální organizace kvality léčiv (Central Drug Control Organization, http://www.cdsco.nic.in/). Tato organizace kontroluje kvalitu importovaných léčiv a narkotik, povoluje jejich export. Spravuje šest laboratoří, provozuje dohled nad klinickými testy apod.

Soukromý sektor zdravotnictví je primárním zdrojem zdravotní péče  pro 70% obyvatel v městské populace a pro 63% obyvatel venkova. V Indii nejsou restrikce pro přímý zahraniční kapitál do oblasti zdravotních služeb.

Indický pojišťovací systém se během druhé poloviny 20. století přeléval mezi veřejným a soukromým. V roce 1950 byl systém znárodněn. Až v roce 2000 byl zákonem The Insurance Regulatory and Development Act otevřen trh i soukromým subjektům. Většina existujících zdravotnických pojišťoven praktikuje náhradu již vydaných nákladů za poměrně vysoké spoluúčasti pojištěných osob. Zdravotní pojištění má však jen zlomek populace. Odhad počtu lidí pojištěných v rámci zdravotního pojištění se pohybuje kolem 20ti milionů osob, cca 3% populace.

Indický farmaceutický průmysl je ve velké míře provozován a kontrolován velkými zahraničními farmaceutickými společnostmi a jejich indickými dceřinými společnostmi. Na trhu existuje více než 20.000 registrovaných výrobců. Nejsilnějšími hráči na trhu jsou společnosti Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Merck, Johnson and Johnson, Amgen, Novaris, apod. Všechny velké společnosti již léta na trhu působí.

Indický farmaceutický průmysl je svým objemem třetím největším na světě a z hlediska obratu je 14. největším, v letech 2008 – 2009 dosahoval celkový obrat 21.04 miliardy USD. Farmaceutický průmysl spadá  pod Odbor pro léčiv na Ministerstvo chemikálií a hnojiv Indie (http://pharmaceuticals.gov.in/ ).

Tendry

 Informace o tendrech v oblasti zdravotnictví jsou k nalezení podle oborového zaměření na následujících stránkách:

http://tenders.gov.in/

Přehled – problémy – rizika

 Zdravotnický průmysl vytváří cca  5,5% HDP (cca 56 miliard USD) a toto číslo se mělo zvýšit na 6,1% HDP (cca 75 miliard USD v roce 2012).

Indie má v oblasti zdravotnictví a péče o zdraví stále ohromné problémy. Mnohé jsou

provázány na další oblasti života, jako je nedostatek kvalitní pitné vody, špatná sanitace, očkování, osvěta apod.

Indická vláda se soustřeďuje na nalezení levných řešení nejmarkantnějších problémů

jako jsou:

-          nedostatek zdravotní infrastruktury.

-          podvýživa dětí a žen (42% dětí ve věku do tří let trpí podvýživou), vysoká je i úmrtnost novorozenců

-          mezi nejrozšířenější nemoci patří horečka dengue, hepatitida, tuberkulóza, malárie, zápal plic, filariáza a HIV

-          dalším velkým problémem jsou nemoci parazitologického původu jako je černá horečka (na potlačení tohoto onemocnění viscerální leishmaniózy je vyhlášen celostátní program) a střevní infekce

Vládní (investiční) programy  

Od roku 1948 připravila indická vláda několik celostátních zdravotních pojistných programů: pro státní zaměstnance, pro státní zaměstnance a jejich rodiny, pro podvyživené děti do věku 6ti let (UNICEF a SB), pro chudé pod hranicí chudoby a Národní program zdravotní péče pro seniory (pouze pro primární péči).

Od roku 2005 existují koncepce National Rural Health Mission na zlepšení přístupu k zdravotnickým zařízením ne venkově v 18ti svazových státech. Cílem je především zlepšení zdraví žen a dětí, přístup k nezávadné vodě, sanitace a hygiena, očkování a výživa. Prevence nakažlivých nemocí a integrovaná primární zdravotní péče.

National Urban Health Mission, je zaměřena především na zajištění primární zdravotní péče pro chudou městskou populaci ve městech nad 100 000 obyvatel.

Indie společně se Světovou zdravotnickou organizací sdílí Společnou strategickou spolupráci především v oblasti mezinárodní regulace zdravotnictví, v oblasti farmacie v kapacitách regulace léčiv a v oblasti technické spolupráce jde především o dozor nad celým indickým zdravotním systémem.

Místní firmy – konkurence

V oblasti soukromých nemocničních zařízení působí v Indii několik řetězců: Apollo Group, Fortis Healthcare, Manipal Group, Max Healthcare, Medanta –Medicity, v městských oblastech i na venkově jsou soukromá zdravotnická zařízení primární, sekundární i terciární péče většinovým zdrojem poskytovatelů této péče.

V oblasti farmacie se v zemi nacházejí všechny velké farmaceutické společnosti, které zde působí většinou prostřednictvím svých dceřiných společností. Vedle těchto gigantů, které mají v Indii svá výzkumná pracoviště, provádějí zde klinické výzkumy a výrobu léčiv se v zemi nachází více než 20 000 registrovaných výrobců léčiv.

Dovoz lékařských přístrojů a dalších zařízení je z 80% procent v rukou exportérů z USA, o zbylých 20% soupeří evropské a japonské firmy, které však často porážejí mnohem levnější čínští dodavatelé.

Problémy a výzvy

Pro dodavatele lékařské techniky a přístrojů z ČR nevidíme v Indii velké možnosti, neboť nejsou na místním trhu známí a v tomto oboru je zde ohromná konkurence. Možnosti uplatnění jsou pro zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče, ale na to je třeba několikaleté přítomnosti v zemi, pečlivé zmapování všech legislativních nařízení a hlavně velmi silný kapitál. Pro firmy zabývající se výzkumem v oblasti farmacie by mohl indický trh skýtat možnosti levnějšího výzkumu v místních laboratořích, na něž by mohl navazovat klinické testování.