Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Screening agend česko-nepálské relace

(Archivní článek, platnost skončena 30.08.2013.)

V rámci pracovní návštěvy českého velvyslance v Bangladéši, Nepálu a Bhútánu se ve dnech od 7. do 11. května 2012 uskutečnila jednání v nepálském Káthmándú. Dne 7. května 2012 byl rovněž uspořádán mediálně úspěšný seminář o podnikání v České republice, české ekonomice a možnostech rozvoje vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Nepálem.

V rámci jednání v Nepálu se velvyslanec setkal s vrchním ředitelem a dočasně zastupujícím náměstkem ministra zahraničních věcí Arjunem Bahadur Thapaou (Acting Secretary), ředitelem protokolu MZV NP Niranjanem Man Singh Basnyatem, ministrem financí B. M. Punou, velvyslancem DEU Alexanderem Spachisem, předsedou Konfederace nepálského průmyslu Narendraou K. Basnaytem (Confederation of Nepalese Industries), výkonným ředitelem Káthmándského magistrátu Shanker Raj Kandelem (Katmandu Metropolitan City), ředitelem ministerstva životního prostředí pro správu národních parků Uddhav Prasad Baskotaem a hlavním koordinátorem ředitelství národních parků Krishna Prasad Acharayaou (Chief Enforcement Coordinator, Department of National Parks).

Za spolupráce ZÚ Dillí, Honorárního konzulátu ČR v Káthmándú a Konfederace nepálského průmyslu (Confederation of Nepalese Industry, CNI) byl v rámci slavnostního zahájení nepálské straně oficiálně předán návrh Dohody o spolupráci mezi Konfederací nepálského průmyslu a Svazem průmyslu a dopravy ČR, která se stane základem pro přímou spolupráci CNI a SPD. Velvyslanec rovněž navštívil prestižní uměleckou galerii Siddharta Art Gallery v Káthmándú, jež by měla hostit plánovanou výstavu věnovanou prezentaci ČR v r. 2013.

V posledních pěti letech se ekonomický růst Nepálu pohybuje kolem 2 % až 4 % ročně a zavedení výraznějších ekonomických reforem dlouhodobě nestabilní politická situace. V současné době je nepálský trh schopen absorbovat dovozy za přibližně 6 mld. USD a vyprodukovat export za necelou 1 mld. USD. Export je založen na vývozu textilních výrobků (oděvy, vlněné koberce), vyváží se ale také luštěniny, džusy, pašmína (jemná ovčí vlna) a výrobky z juty. Dováží se ropné produkty, stroje a zařízení, elektrické spotřebiče a léky.

Bilaterální možnosti spolupráce

Přestože dlouhodobá politická paralýza v Nepálu zanechává otisk i na obchodním prostředí, v obchodní oblasti se pro české podnikatelské subjekty otevírají možnosti ve vodohospodářství, hydroenergetice, odpadovém hospodářství, civilním letectví, zájem o vstup na nepálský trh mají i české finanční skupiny.

V roce 2011 dodaly české firmy do Nepálu zboží za pouhé 3,2 mil. USD, především skleněné korálky pro výrobu bižuterie, osobní automobily, textilní a tiskařské stroje a dále elektrická zařízení, umělá hnojiva a farmaceutické výrobky. Potenciál českého vývozu je přitom mnohem větší, což potvrzuje například nedávný vstup vozů Škoda na nepálský trh.

Oborem pro zvýšení objemu dodávek českého zboží do Nepálu by se mohla stát zejména hydroenergetika. V Nepálu je v současné době k dispozici přibližně 600 MW instalovaného výkonu, z čehož je 90 % zajišťováno na bázi hydroelektráren. Obrovský potenciál vodních toků vhodných na výrobu elektřiny, jež je odhadován na 83 000 MW, je prozatím využit pouze z 1 %, mj. i vzhledem k notorickému zpožďování realizace projektů na stavbu větších energetických celků. Zájem mezi soukromými investory je proto rovněž o dodávky zařízení pro vodní energetické zdroje s kapacitou kolem 1 MW (v roce 2010 bylo v Nepálu vyprodukováno 2,6 mld. kWh elektrické energie a spotřebováno 2,8 mld. kWh; nedostatek el. energie kryje Nepál dovozem z Indie, která se zapojuje do budování vodních elektráren, vyrobenou energii však importuje pro vlastní spotřebu za preferenční sazby. Elektřina se v Nepálu vyrábí rovněž spalováním fosilních paliv, které je nutno do Nepálu dovážet. Možnost získávání elektrické energie z biomasy je další možností její produkce, neboť například komunální odpad obsahuje až 60 % tohoto energetického zdroje. Přístup k  elektřině má v Nepálu v současné době pouze 40 % obyvatelstva).

Další možností uplatnění českých výrobků v Nepálu je oblast vodohospodářství, zejména pokud jde o úpravu a distribuci pitné vody, neboť distribuční síť v Nepálu je zastaralá a neudržovaná a při jejím rozvodu dochází k velkým ztrátám a dalšímu znečištění. V Káthmándú je voda dodávána do domácností pouze 1x týdně a mimo Káthmándskou kotlinu není dodávkami vody uspokojeno až 20 % obyvatel. Nepálská vláda nemá na vodohospodářské projekty potřebné finanční prostředky a nabízí jejich realizaci zahraničním investorům.

Obdobná situace panuje v oblasti sběru, třídění a zpracování komunálního odpadu, které se stávají palčivým problémem zejména v Káthmándú. Nepál tak má zájem o nové technologie zpracování a skladování odpadu. Nabízejí se možnosti zpracování biomasy a kompostování v rámci pilotního projektu ve vybrané vesnici Káthmándského údolí. Projekty v oblasti odpadového hospodářství lze navíc předložit na bázi spolupráce Magistrátů hlavních měst Nepálu a ČR (v současné době dochází za vysoké finanční náklady k ukládání netříděného odpadu, návazný proces třídění a zpracování odpadu zcela chybí). Ve stejném kontextu jsou v Nepálu potřeba například zařízení pro závlahové systémy či zařízení pro monitorování čistoty ovzduší (česká strana přislíbila předložit projekt na základě specifikace ze strany Magistrátu Káthmándú a nepálského Ministerstva životního prostředí).

Reálné možnosti dodávek českých výrobků se dále otevírají v oblasti dodávek zařízení pro civilní letectví, především v oblasti prodeje letadel. Nepál pociťuje nedostatek menších civilních letadel a helikoptér, která potřebuje pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranářské práce) a pro potřebu rozvoje cestovního ruchu. O dodávky civilních letadel do Nepálu se prostřednictvím svého indického zastoupení intenzivně zajímá například česká firma LET International, která pro rok 2013 dokonce vyvinula speciální pohon splňující specifické podmínky vysokohorského prostředí. Reálné jsou v oblasti civilního letectví i možnosti dodávek zařízení pro stavbu a vybavení letišť.

První vlaštovku upevnění vzájemné obchodní spolupráce nicméně představuje předání návrhu Dohody o spolupráci mezi Konfederací nepálského průmyslu a SPD, které bude představovat důležitý rámec pro podporu vzájemného obchodu. Podobně by mohla být aktivizována spolupráce obou Magistrátů hlavních měst Nepálu a ČR, ať již formou společných projektů v oblasti zmíněného odpadového hospodářství a hydroenergetiky, ale i formou podpory cestovního ruchu a prezentačních aktivit (obě města patří k turisticky atraktivním cílům, na podporu turismu v Nepálu již v ČR probíhá putovní výstava Šangri-la).

V rámci výměny návštěv by v druhé polovině r. 2012 mohla být realizována návštěva ministra životního prostředí ČR v Nepálu v doprovodu obchodní delegace (spojení plánované návštěvy ministra životního prostředí ČR v Indii v říjnu 2012 s návštěvou Nepálu). Česká strana má rovněž zájem o návštěvu ministra životního prostředí Nepálu v ČR v r. 2013.

V oblasti smluvní základny požádá na základě dřívějšího požadavku nepálské strany ZÚ Dillí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o zvážení iniciace sjednání ekonomické dohody, na základě které by mohla být vytvořena Smíšená česko-nepálská obchodní komise pro hospodářskou spolupráci. Nepálská strana v minulosti projevila zájem rovněž o podepsání Dohody o podpoře a ochraně investic. Možnost sjednávání těchto dohod na úrovni členských států je však pozastavena do doby, než bude v rámci Evropské unie ukončen schvalovací proces Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Důležitým milníkem v obchodní spolupráci pak bude představovat sjednávaná Dohoda o spolupráci mezi Konfederací nepálského průmyslu a SpaD.

ČR má zájem rovněž o spolupráci v oblasti vzdělání, vědy a technologií. V r. 2013 plánuje Zastupitelský úřad realizovat návštěvu ministra školství, mládeže a tělovýchovy v Indii v doprovodu rektorů českých univerzit, která by byla spojena i s návštěvou Nepálu. Česká zemědělská univerzita v Praze a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích již navázaly přímou spolupráci se Zemědělskou a lesnickou univerzitou v Káthmándú.