Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktualizace informací k podmínkám cestování občanů ČR do Indie

Doporučení: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje českým občanům při cestách do Indie dbát zvýšené osobní bezpečnosti v místech s vyšší koncentrací lidí než je obvyklá. Při cestách do východních (Džammú a Kašmír), severovýchodních („Sedm sester“) a severních („Rudý koridor“) oblastí země je nutno trvale dbát zvýšené opatrnosti, a to v souvislosti s přetrvávajícími vnitropolitickými problémy v daných oblastech. Doporučení: podmínky vstupu do země ověřit u velvyslanectví Indie, které může poskytnout závazné informace.

Doporučení: podmínky vstupu do země ověřit u velvyslanectví Indie, které může poskytnout závazné informace.

 • Doklady
 • Cestovní pas ČR opatřený platným indickým vízem. Časová platnost cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců od data vstupu do Indie. Pokud s cestujícím cestuje i nezletilé dítě, které nemá vlastní pas a je zapsáno v pase cestujícího, je nutno, aby indické vízum obsahovalo poznámku, že platí i pro dítě.

  Cestující starší 6 měsíců, kteří v 6 dnech před vstupem na území Indie navštívili nebo jen tranzitovali přes Afriku, Jižní Ameriku nebo Papuu Novou Guineu, musí předložit platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Platnost potvrzení začíná 10. dnem po provedeném očkování. Cestovateli, který nepředloží toto potvrzení (mezinárodní očkovací průkaz ), hrozí bez výjimky až 6-denní karanténa.

 • Víza
 • Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. Vízum se vyřizuje online na https://indianvisaonline.gov.in. Po vyplnění žádosti na internetu je třeba všechny strany vytisknout, podepsat a přiložit fotografii. Takto připravená žádost se podáva na velvyslanectví Indie, Milady Horákové 60/93, Praha 7, tel. +420 257533490-91-92-93-94, fax: +420 257533378, 257533285, www.india.cz. Vyřizování žádosti trvá cca 7 dní.

  V žádném případě není možné obdržet indické vízum na hraničním přechodu či na letišti při vstupu do Indie.

  Upozorňujeme na možné problémy se získáváním indických víz v Nepálu a na Srí Lance. Pokud plánujete cestu i po okolních státech, doporučujeme si vyřídit již v Praze 6-ti měsíční vízum pro více vstupů - multiple entry.

  Prodlužování víz, udělování povolení k pobytu a vydávání nových víz (do nově vystavených cestovních dokladů v případě skončení platnosti, ztráty či odcizení dosavadního cestovního dokladu) provádějí cizinecké úřady, tzv. F.R.R.O. (tj. "Foreigners Regional Registration Office) v Dillí (Level I-II, East Block VIII, Sector I, R.K.Puram, New Delhi Tel: 26175286, 26711074 - budova se nachází v blízkosti hotelu Hyatt - Úřední hodiny : 9.30 - 13.30 a 14.00 - 16.00. O víkendech a svátcích je zavřeno.), Bombaji (Mumbai), Kalkatě (Kolkata) a Madrásu (Chennai). V hlavních městech všech ostatních indických svazových států nebo území tyto činnosti provádějí policejní ředitelství (Police Commissioner's Office) a v některých krajských městech (District City) příslušní zplnomocnění policejní důstojníci ve funkci "Senior Superintendent of Police" nebo "Superintendent of Police".

  K prodloužení platnosti víza je nutno si nejdříve opatřit povolení (Letter of Permission) z indického ministerstva vnitra (Ministry of Home Affairs) se sídlem Lok Nayak Bhavan, Khan Market ( Tel: +91-11-24693334, 24612543, 24617649 ).

  Prodloužení víz se týká dlouhodobých víz, nikoliv pulročních turistických víz.

 • Režim vstupu
 • Na hraničním přechodu je cizinec povinen vyplnit formulář, jehož první část slouží ke statistickým a evidenčním účelům a druhá část jako celní a devizové prohlášení. První část se odebírá u pasové kontroly, druhá část se odevzdá celníkům.

  Do některých oblastí v Indii je vstup cizincům zakázán. Je to například oblast kolem indo-pákistánské hranice, vysokohorské oblasti kolem indo-čínské hranice a některé z ostrovů Nikobar.

  Do některých oblastí je cizincům povolen vstup pouze s tzv. Restricted Area Entry Permit, jenž je možné obstarat přímo v kanceláři residentního komisaře příslušného indického svazového státu. Informace o těchto oblastech, případně povolení ke vstupu, mohou poskytnout zastupitelské úřady Indie ve světě.

  Seznam oblastí s omezeným režimem vstupu je uveden na internetových stránkách ZÚ Dillí.

 • Přihlašovací povinnost
 • V případě, že bylo vízum uděleno na dobu pobytu do 180 dní má povinnost přihlásit cizince k pobytu provozovatel ubytovacího zařízení. Za tím účelem musí cizinec v případě ubytování vyplnit příslušné údaje požadované rubrikami knihy ubytovaných hostů.

  Držitel indického víza na více jak 180 dní, se musí do 15 dnů po příjezdu do Indie osobně zaregistrovat. Registraci je možné uskutečnit na počkání během úředních hodin úřadů uvedených výše v bodě 2., které prodlužují víza. Registrace pobytu se poznamenává do cestovního dokladu cizince a je důležitá pro pozdější bezproblémové opuštění Indie. Občané ČR, kteří jsou zaregistrováni a nemají indické vízum k více vstupům, musí při opuštění Indie předložit potvrzení tzv. Intended Departure Clearance, který obdrží na F.R.R.O. (Viz bod 2). Akreditovaní novináři mohou toto potvrzení obdržet na letišti.

  Všichni občané ČR, kteří pobývají v Indii déle než 120 dní za obchodním účelem, by měli požádat o potvrzení o výjimce z daně z příjmu tzv. "Income Tax Clearance Exemption Certificate", a to u finančního úřadu (Foreign Section of Income Tax Department) v Dillí (Indraprastha Estate, Tel: 331-6161, linka 1650), Bombaji, Kalkatě nebo Madrásu. Toto potvrzení, resp. potvrzené daňové přiznání, může být požadováno při odjezdu z Indie.

 • Omezení dovozu a vývozu valut
 • Cestující musí oznámit dovoz peněz nebo jiných cenností, pokud jejich hodnota přesahuje částku ekvivalentní 5.000 USD v hotovosti či 10.000 USD v cestovních šecích. Oznámení je potřeba učinit písemně na předepsaném formuláři CDF (tzv. "Currency Declaration Form"), který je možno obdržet u celní kontroly. Dovoz indických rupií do Indie je ze zákona zakázán, zpravidla však není nijak postihován.

  Cizí měna může být vyvezena maximálně v té hodnotě, v jaké byla dovezena. Pokud cizinec vyváží více než 5.000 USD v hotovosti či 10.000 USD v cestovních šecích, musí prokázat jejich dovoz potvrzeným formulářem "Currency Declaration Form". Pro vývoz klenotů ze zlata či stříbra v úhrnné hodnotě přesahující 100.000 INR (tj. cca 88.000 Kč) je nutné získat povolení centrální indické banky "Reserve Bank of India". Vývoz indické měny je zakázán.

  Povinná výměna valut neexistuje. Měnit hotovost mimo banky nebo registrované směnárny je protizákonné, zpravidla však není nijak postihováno. Měnit na černém trhu se ale nedoporučuje, zejména ne z místní měny na americké dolary, neboť v Indii obíhá velké množství padělaných dolarových bankovek. Navíc výměna na černém trhu přináší jen nepatrně vyšší hodnotu (cca o 5%), než při úřední výměně valut.

  Bezproblémová je zpravidla výměna amerických dolarů a eura, ostatní světové měny je možné měnit jen ve velkých městech, u všech peněz v hotovosti platí, že jsou často vyžadovány pouze nové bankovky s ochranným proužkem. Výměna šeků na místní měnu je bezproblémová, v porovnání s hotovostí ale nevýhodná. Je potřeba uschovat si pečlivě potvrzení o směně, může být v některých případech vyžadováno (např. při zpětné směně).

  Letenky, jízdenky na vlak a některé další služby mohou cizinci zakoupit pouze v USD, nebo musí předložit doklad z banky o směně valut na rupie. Výměna z místní měny na cizí měnu v hotovosti není ze zákona povolena, banky a směnárny zpravidla vystavují šeky. Pouze některé z nich (na hraničních přechodech) mají oprávnění k tomu vydat zpět cizí měnu v hotovosti.

 • Omezení dovozu a vývozu předmětů
 • Pro celou oblast Indie platí zákaz držení a používání satelitních telefonů.

  Beze cla lze do Indie dovézt věci osobní potřeby a dárky zahrnující: používané věci, fotoaparát či videokameru a maximálně pět filmů, notebook či kufříkový psací stroj, 2 páry brýlí, dalekohled apod. pokud jsou pro osobní potřebu cestujícího a budou z Indie vyvezeny , dále jiné předměty či dárky v úhrnné hodnotě maximálně 750 INR (tj. cca 700 Kč); v této sumě je zahrnuto maximálně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku a 1 litr alkoholických nápojů. V případě, že se jedná o předměty, jež by mohly být předmětem sporu v případě vývozu z Indie se vyplatí vyplnit formulář TBRE (tzv. "Tourist Baggage Re-Export Form") a nechat si jej potvrdit celníky. Ostatní věci podléhají clu.

  Bez vývozního cla lze z Indie vyvézt všechny věci, jež byly do Indie cestujícím dovezeny jako věci osobní potřeby a dále veškeré nakoupené suvenýry. Zakázán je vývoz zvířecí kůže, slonoviny, loveckých trofejí, zlatých mincí, zlata a drahých kovů v jiné formě než klenoty (na vývoz zmíněného zboží lze získat vývozní povolení od příslušných indických orgánů). Rovněž je zakázán vývoz starožitností starších 100 let, rukopisů a dokumentů starších 75 let.

 • Důležitá telefonní čísla
 • Velvyslanectví ČR v Dillí
  Embassy of the Czech Republic
  50-M, Niti Marg
  Chanakyapuri
  New Delhi - 110 021
  Republic of India
  tel.: +91-11-26110205, 26110318, 26110382
  fax: +91-11-26886221
  email: newdelhi@embassy.mzv.cz
  web: www.mzv.cz/nedelhi

  Honorární konzulát v Kalkatě
  Honorary Consulate of the Czech Republic
  Suite No. 27, KOH-I-NOOR Building (5th Floor)
  105, Park Street
  Calcutta - 700 016
  Republic of India
  tel: +91-33-2291683, 2290124
  fax: +91-33-22264161

  Honorární konzulát v Mumbai
  Honorary Consulate of the Czech Republic
  August Kranti Marg 7
  Mumbai
  Republic of India
  tel. +91 22078531, linka 21
  fax +91 2222069533
  Email: mumbai@honorary.mzv.cz, rashmi@jollyboard.com

  Policie - 102
  Záchranná služba - 100
  Hasiči - 101

 • Specifika země
  • Bezpečnost
  • Indie je pro Evropany relativně bezpečná země. Větším problémem je pouze narůstající pouliční kriminalita a kapesní krádeže. K největšímu počtu okradení turistů dochází v levných hotelích, ve vlacích, v autobusech a při pouliční směně valut.

   V některých místech Indie (zejména Kašmír, severovýchodní státy a velká města před volbami, nebo během svátků) je zvýšené nebezpečí teroristických útoků. Obecně doporučujeme se vyhýbat větším shromážděním lidí především na místech větší koncentrace osob jako jsou tržiště, vlaková nádraží, demonstrace, okolí mešit a vládních budov.

   ZÚ Dillí doporučuje udělat si kopie pasu a víza a tyto uložit buď přímo na ZÚ Dillí, nebo na jiném bezpečném místě. ZÚ Dillí má zkušenosti, že v případě ztráty/krádeže pasu a víza trvá vyřízení výjezdního víza max. 2 dny. (Je potřeba předložit: kopie pasu a víza, report z policie z místa ztráty či krádeže, náhradní cestovní doklad vystavený ZÚ a poplatek cca 1700INR)

   MZV ČR důrazně žádá občany ČR na soukromé cestě, aby se vyvarovali jakýchkoli cest do Kašmírského údolí v indickém svazovém státě Džammú a Kašmír. Každoročně zde dochází k případům postřelení a dokonce i zastřelení cizích turistů a mnoha dalším nebezpečným situacím, z nichž nejčastěji se jedná o zadržování jako rukojmí. Jedinou stabilní oblastí ve státě Kašmír je oblast Ladakh a Zanskar.

   Sporadické násilné incidenty etnických povstaleckých skupin, včetně výbuchů bomb v autobusech a vlacích, jsou hlášeny z indických svazových států Ásám, Manipur, Nagaland, Tripura, Mizoram, Arunačal a Meghalája. Občané ČR by při svých cestách tímto územím neměli cestovat mimo velká města v noci. Ve zmíněných oblastech operují indické ozbrojené bezpečnostní jednotky.

   Situace na indo-pákistánské hranici je dlouhodobě napjatá, především v oblasti Kašmíru. Do těchto oblastí je zakázán vstup.

   V Dillí a v dalších oblastech povodí Gangy je každoročně potvrzeno několik desítek případů onemocnění horečkou dengue (projevuje se horečkou, bolestmi hlavy, bolestmi v očích a kloubech, krvácením z nosu a úst). Pro české návštěvníky/turisty hlavního města Indie z této situace vyplývá doporučení: nenavštěvovat chudinské slumy a tržiště v jejich blízkosti, chránit se bodnutí komárů (použití repelentů, kontrola těsnosti sítí v oknech ubytovacích zařízení, vhodné oblečení - dlouhé kalhoty, atp.)

   • Bombové útoky v Indii (2003 - 2013)

    7. července 2013: série pěti výbuchů otřásla buddhistickým chrámovým komplexem Bodh Gaya (svazový stát Bihár), který je i na seznamu světového dědictví UNESCO, bylo částečně poškozeno a několik lidí bylo zraněno.

    17. dubna 2013: exploze výbušniny ukryté v zaparkovaném motocyklu zranila v Bangalore, hlavním městě svazového státu Karnataka, 16 osob.

    1. srpna 2012:  explodovaly na frekventovaných místech města Pune čtyři nálože umístěné v igelitové tašce, odpadkovém koši a na dvou jízdních kolech. Zraněna jedna osoba

   • --26. Listopadu 2008: koordinovaný útok deseti členů pakistánské teroristické organizace Lashkar-e-Taiba na několik cílů v Bombaji, mj. na slavný hotel Taj Mahal a na oblíbenou restauraci Leopold Cafe, oblíbený cíl zahraničních turistů. Teroristé útočili až do 29. Listopadu 2008, zahynulo 164 osob, 308 bylo zraněno.

   • -- 26. července 2008: Nejméně 45 mrtvých a 161 zraněných si vyžádalo šestnáct explozí, které otřásly západoindickým Ahmadábádem. Nálože byly připevněny na jízdní kola a byly umístěny na vlakovém a autobusovém nádraží, na tržišti a v rezidenční oblasti. K odpovědnosti se přihlásila teroristická organizace Indičtí Mudžáhidové

   • -- 25. července 2008: Série výbuchů v jihoindickém Bengalúru usmrtila 2 osoby a dalších 20 zranila.

   • -- 13. května 2008: Exploze ve městě Džajpur na severozápadě země si vyžádala přes 60 smrtelných obětí a zranila přes 200 lidí. Bomby vybuchly na zalidněných místech uprostřed města. Jedno z míst exploze bylo vedle hinduistického chrámu. K odpovědnosti se přihlásila teroristická organizace Indičtí Mudžáhidové.

   • -- 23. listopadu 2007: 18 osob bylo zabito a 80 zraněno během sériových výbuchů ve třech severoindických městech Laknau, Benáres a Fajzabád. Nálože byly umístěny před soudními budovami.

   • -- 25. srpna 2007: Minimálně 43 osob bylo zabito a více než 70 zraněno během dvou výbuchů v Hyderabádu. První nálož byla umístěna v zábavním parku, druhá v restauraci na jihu města

   • -- 18. května 2007: Výbuch v mešitě v Hyderabádu si vyžádal 16 mrtvých a více než 100 zraněných. Dalších 5 osob bylo zastřeno během následné přestřelky.

   • -- 19. února 2007: Exploze ve vlaku Samjhauta Express, který spojuje pakistánské Lahore a indické Nové Dillí, si vyžádala 68 mrtvých a 50 zraněných.

   • -- 8. září 2006: 38 mrtvých a více než 100 zraněných si vyžádaly tři po sobě následující výbuchv v západoindickém městě Malegaon. K útokům se přihlásila organizace Studentské Islámské Hnutí Indie.

   • -- 11.července 2006: Sedm explozí v Bombaji během 11 minut. Při explozích zahynulo 186 lidí a více než 800 lidí bylo zraněno. Nálože byly umístěny v příměstských vlacích. K útoku se přihlásila separatistická skupina Laškar-i.Taiba a Studentské Islámské Hnutí Indie

   • -- 14. dubna 2006: 40 lidí zraněno během dvou explozí v největší indické mešitě Džama Masdžid v Novém Dillí. Nálož explodovala po páteční večerní modlitbě, kdy bývá mešita plna lidí.

   • -- 7. března 2006: 29 mrtvých a 62 zraněných si vyžádala exploze tří náloží ve svatém městě Váránasí (Benáres). První výbuch se odehrál v hinduistickém chrámu, následovaly další dva na vlakovém nádraží.

   • -- 29. října 2005: Více než 60 lidí bylo zabito a kolem 200 zraněno při výbuchu tří náloží v Novém Dillí. Exploze se odehrály dva dny před hinduistickým svátkem Divalí. K útokům se přihlásila skupina Inkilab (Revoluce), jenž je jednou z odnoží extremistické skupiny Laškar-i-Taiba, bojující za samostatnost Kašmíru.

   • Série 4 bombových útoků na Bombaj
    -- 27. ledna 2003: během návštěvy ministerského předsedy došlo k explozi výbušniny umístěné na nádraží; 1mrtvý, 28 zraněných
    -- 13.března 2003: exploze bomby ve vlaku; 10 mrtvých, 70 zraněných
    28. července 2003: výbuch nálože umístěné v autobusu; 4 mrtví, 323 zraněných.
    -- 25.srpna 2003: nálože umístěné ve dvou taxi usmrtily 52 lidí a dalších 150 zranily. Útok je připisován pakistánské militantní skupině Laškar-e-Taiba bojující za samostatnost Kašmíru.

 • Hygienické a zdravotní podmínky
 • Lékařská péče celkově na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v největších městech (Dillí, Mumbai, Kalkata apod.). Obecně lze říci, že soukromí lékaři poskytují lepší péči něž zařízení státní.

  Jako nezbytné je třeba jednoznačně doporučit uzavření cestovního zdravotního pojištění na dobu pobytu v Indii.

  Před odjezdem do Indie se doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, proti poliomyelitidě a virové hepatitidě typu A, při delším pobytu i proti typu B, proti meningokové meningitidě a japonské encefalitidě. Každý by si měl zkontrolovat platnost očkování proti tetanu. Značné je riziko nákazy malárií, převážně ve státech s vyšším procentem vlhkostí.

  Velkým problémem cizinců jsou průjmová onemocnění. Zpravidla se jedná o tzv. cestovní průjem, jenž se dostavuje čtvrtý až pátý den po příjezdu do Indie. Pokud po 2-3 dnech neustane, je třeba vyhledat lékaře, neboť by se mohlo jednat o amébózu (včetně jaterního abscesu) nebo bacilární dyzenterii, častá je též lamblióza a na venkově cholera.

  V období od listopadu do května se zvláště v severní Indii (včetně Dillí a okolí) vyskytuje meningokoková meningitida.

  V období od září do listopadu je částý výskyt horečky dengue. (přenašečem je komár - nezbytné je proto používání repelentů)

  Vážným problémem je v Indii vzteklina; vzhledem k značnému riziku nákazy se doporučuje chránit se před volně pobíhajícími psy.

  V pohraničních oblastech sousedících s Tibetem a Nepálem existuje v době od srpna do listopadu riziko nákazy japonskou encefalitidou, ta se vyskytuje i na nejjižnějším cípu Indie v době od března do května.

  Místní obyvatelstvo je často přenašečem různých tropických nemocí, jež jsou přenosné i na cizince. Pobyt v terénu je spojen s nebezpečím uštknutí jedovatými hady.

  Značné je riziko nákazy HIV. Například v Bombaji je HIV-pozitivních téměř 50% prostitutek a 1% dárců krve.

  Bližší informace je možno získat na každé hygienické stanici.

 • Podnebí & Počasí
 • Vhodná doba pro cestování po Indii (kromě hor severní Indie) je od listopadu do března. Po této době nastává velmi horké léto (vhodné pro cesty do hor), kdy se denní teploty pohybují mezi 35 a 45 stupni Celsia ve stínu. Přibližně v polovině června začíná období monzunových dešťů, během něhož je v Indii velmi teplo a velmi vlhko. Období dešťů trvá do srpna, někde až do začátku září. Pro pobyt v horách severní Indie je ideální období září až listopad. (pro oblast Ladakh pak červen až září)

 • Strava
 • Indie patří mezi země s nejznečištěnějším životním prostředím na světe. Kontaminovány jsou potraviny i voda. Doporučuje se pít pouze vodu či jiné nápoje dodávané v plastikových lahvích či krabicích. Alkohol je v Indii k dostání pouze ve zvláštních k tomu účelu zřízených prodejnách nebo ve vybraných restauracích.

 • Doprava & Telekomunikace
 • Indická dopravní infrastruktura je na nízké úrovni. Silnice neodpovídají standardům obvyklým v Evropě, rychlá je železniční doprava, ale podobně jako silniční má vysokou nehodovost. Nejbezpečnějším druhem dopravy v Indii je doprava letecká. Hlavní cesty a dálnice jsou mimo velká města špatně udržovány a neustále přeplněny. Hlavní cesty nemají více než dva pruhy, vodorovné značení pruhů buď neexistuje nebo je jen slabě vidět. Naprosto chybějí adekvátní dopravní značky či upozornění.

  V Indii existuje poměrně hustá autobusová síť. Její použití je relativně levné, avšak vzhledem ke stavu indických silnic toto cestování není příliš pohodlné. Je nutno věnovat pozornost balení zavazadel, neboť ta se přepravují na střeše autobusu. V taxislužbě platí fixní ceny stanovené místní vyhláškou. Taxikáři je však zpravidla nechtějí dodržovat a po cizincích žádají sumy několikanásobně vyšší. Proto lze doporučit systém tzv. Prepaid Taxi, kdy se cena taxi platí předem u označených přepážek. Tento systém funguje na všech indických letištích.

  V železniční dopravě doporučujeme využít možnosti zakoupení zlevněného jízdného pro cizince, tzv. Indrail Passes (k dostání na letištích a hlavních nádražích nebo u největších cest.kanceláří) na neomezený počet cest s platností až 90 dní ve třech třídách. Pro cizince na většině větších nádraží vyčleněna zvláštní přepážka. Zejména v letním období je třeba kupovat jízdenky na hlavních tazích až s několika týdenním předstihem.

  V Indii existuje mnoho soukromých leteckých společností (JetAir, Indigo, Spice Jet aj.) a dvě státní (Air India, Indian Airlines). Ceny jsou regulovány státem. Ceny letenek jsou proto u různých leteckých společností přibližně stejné. Jako nejlepší byla několikrát za sebou vyhodnocena indická letecká společnost Jet Airways. Společnost Indian Airlines nabízí cizincům za cca 500 USD službu "Discover India", což je okružní letenka, na níž je možné libovolně cestovat po Indii touto leteckou společností během 21 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Podmínkou však je, že cizinec si musí naplánovat nějaký okruh, pokud se tedy vrátí do místa, ze kterého již jednou vyjížděl, platnost letenky končí.

  72 hodin před odletem je třeba rekonfirmovat tj. opětovně potvrdit letenku, což je možno učinit buď osobně v kanceláři letecké společnosti či telefonicky.

  Při odletu z Indie je třeba uhradit tzv. Foreigner Departure Tax ve výši cca 700 INR. Tato daň není v některých případech zahrnuta v ceně letenky.

  V Indii neexistují klasické telefonní budky, ale telefon je vždy obsluhován. Telefon je označen černým nápisem na žlutém podkladě, "STD" pro meziměstské a "ISD" pro mezinárodní hovory.

  V Indii platí zákaz držení a používání satelitních telefonů.

 • Peníze a ceny
 • Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ČR. U balených potravin jsou státem stanoveny maximální maloobchodní ceny, které se mohou v jednotlivých svazových státech lišit. Maximální cena ("Maximum Retail Price") je vytištěna na obalu. Dovážené zboží je předražené.

  Přibližný kurs: 1 indická rupie = 0,4 české koruny.

  Ve větších městech a mezinárodních hotelích lze používat platební karty, avšak pro cesty po menších městech lze doporučit dostatečnou zásobu hotovosti.

  V případě nedostatku peněz existuje několik způsobů rychlého finančního transferu z ČR do Indie (např. služby Western Union - www.westernunion.com, American Express apod.).

 • Horolezectví

Horolezectví ve výškách nad 6000 m.n.m. je možné v Indii provozovat jen na základě povolení vystaveného Indickou horolezeckou nadací. Povolení je vydáno pouze za podmínky, že se žadatel písemně zaváže, že v případě vyslání helikoptéry na pomoc v nouzi uhradí náklady až do výše 6.000 USD. Adresa nadace:

Indian Mountaineering Foundation
Benito Juarez Road (opp. Anand Niketan)
New Delhi - 110 021
Republic of India

Podle indických předpisů je každá horolezecká skupina (i jednotlivec) povinna oznámit itinerář a osobní údaje všech českých účastníků na velvyslanectví ČR v Dillí.