Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

7. Rokycanské bienále grafiky

Zastupitelský úřad ČR v Dillí si dovoluje pozvat milovníky umění na 7. Rokycanské bienále grafiky, které se bude konat ve dnech 2.10.2014 – 9.11.2014. Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky, pořádanou poprvé v roce 2002. Již v prvním ročníku se stalo výraznou akcí tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí a současně přispělo k výrazné prezentaci plzeňského regionu v rámci cestovního ruchu a kulturně společenského života. Každá další přehlídka pak výrazně posunula bienále jak v oblasti kvality, tak co do počtu přihlášených autorů.

ROKYCANSKÉ BIENÁLE

§ 1.

 Bienále je mezinárodní soutěžní přehlídkou grafiků realizujících své práce pomocí klasických grafických technik. Jiná omezení přehlídka nemá.

 

§ 2.

 Hlavním pořadatelem je Agentura AM art, s.r.o.. Spolupořadatelem je  Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a případně další subjekty

O všech zásadních otázkách přehlídky rozhoduje PREZIDIUM – složené ze zástupců hlavního pořadatele a spolupořadatelů. Výkonné pravomoci má ORGANIZAČNÍ ŠTÁB, v čele s programovým ředitelem bienále. Všichni hlavní pořadatelé, spolupořadatelé a mediální partneři se zúčastňují přehlídky v dohodnutém rozsahu a v souladu s uzavřenými smlouvami.

 

§ 3.

 Mezinárodní přehlídka „Rokycanské bienále grafiky“ soustřeďuje, hodnotí a oceňuje grafické práce v jediné soutěžní kategorii.

Cílem a posláním „Rokycanského bienále grafiky“ je dát prostor zúčastněným tvůrcům k prezentaci a popularizaci jejich práce.

   

§ 4.

 Orgány přehlídky jsou PREZIDIUM a ORGANIZAČNÍ ŠTÁB. Prezidium řídí přípravu a průběh bienále a jmenují ho hlavní pořadatelé. Prezidium je nejvyšším výkonným orgánem přehlídky a po dobu přípravy a v průběhu přehlídky zastupuje její pořadatele.

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB řídí přehlídku po technické a organizační stránce. Jeho členy jmenuje a činnost kontroluje Prezidium. Přehlídku navenek zastupuje Prezident bienále.

 

Na návrh odborné poroty pořadatelé udělují:

 

1.     Hlavní cenu bienále

2.     Zvláštní uznání

3.     Další ceny pořadatelských a spolupořadatelských organizací a firem.

 

Odborné poroty mají právo některou cenu neudělit. Dělení cen je nepřípustné. Cena nemůže být udělena autorovi, který je členem odborné poroty, nebo členem organizačních složek přehlídky.

 

§ 5.

 Přípravu a realizaci festivalu zajišťují po finanční stránce hlavní pořadatelé a spolupořadatelské organizace v rozsahu a formě uzavřených smluv.

 

§ 6.

 Program přehlídky tvoří:

-         vernisáž

-         předání cen

-         přehlídka soutěžních a nesoutěžních prací

-         derniera

-         další doprovodné akce

 

§ 7.

 Přehlídka má soutěžní charakter, ve kterém nebude určováno pořadí, ale budou uděleny prestižní ceny.

Přehlídka není tématicky omezena.

Soutěžní práce přihlašují do soutěže jejich tvůrci, a to i práce, které se zúčastnily jiných soutěží a přehlídek.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout dílo, které propaguje rasovou nesnášenlivost, drogy, násilí, pornografii, či jiným způsobem odporuje zákonům ČR.

   

§ 8.

 Odbornou porotu jmenuje PREZIDIUM a je složena z odborníků v oboru.

Porota si zvolí ze svého středu předsedu, který pak porotu zastupuje. O své práci a výsledcích sepíše porota závěrečný protokol.

 

§ 9.

 V rámci přehlídky se mohou konat přidružené akce.

 

§ 10.

 Podáním přihlášky se přihlašovatel zavazuje, že bude respektovat podmínky přehlídky.

Dopravu exponátů na přehlídku hradí přihlašovatel. Exponáty se zasílají dle pokynů uvedených v přihlášce, počet exponátů není omezen. Přihlašovací poplatek činí 600,00 Kč /respektive 25,00 EUR, respektive 35,00 USD/. Pokud přihlašovatel své přihlášené práce ponechá v majetku pořadatelů je od přihlašovacího poplatku osvobozen.

§ 11.

 Soutěž

 Soutěží se v jedné kategorii, bez omezení, o jednu hlavní cenu.

Případné další ocenění jsou věcí sponzorů.

 

V PŘÍLOZE NALEZNOU VŠICHNI ZÁJEMCI PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI

přílohy

Bienále 2014 44 KB DOC (Word dokument) 21.1.2014