Velvyslanectví České republiky v Nikósii

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

(Archivní článek, platnost skončena 09.01.2014.)

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Nikósii, podle zákona o volbě prezidenta republiky oznamuje, že volba prezidenta republiky na zastupitelském úřadě ČR v Nikósii se uskuteční dne 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a dne 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční dne 25. ledna od 14 do 22 hodin a dne 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin.

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Nikósii, Kyperská republika, podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů    (zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
  dne 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a
  dne 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin.
   
  Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
  dne 25. ledna od 14 do 22 hodin a
  dne 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin.
   
2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 48 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Nikósii na adrese 48, Arsinois Street, Acropolis, 2001 Nicosia, Republic of Cyprus, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č.48, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, resp. v Kyperské republice.
   
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.
   
4. Jak bylo s předstihem na webových stránkách a informační tabuli našeho zastustupitelského úřadu oznámeno, volič mohl být zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu.  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musela být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.
   
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
   
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz  (§41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).
   
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
   
   
  V Nikósii dne 3. ledna 2013                  JUDr. Ladislav Škeřík, velvyslanec