Velvyslanectví České republiky v Nikósii

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2013.)

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Nikósii, Kyperská republika podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
  dne 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a
  dne 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.
   
2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 48 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Nikósii na adrese 18 Kyriakou Matsi Street, v administrativní budově Victory Tower, 2. patro, číslo kanceláře 202, Ayioi Omologites, 1082 Nicosia, Republic of Cyprus pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 48, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu ČR v Kyperské republice.
   
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).
   
4. Jak bylo informováno na webových stránkách našeho zastupitelského úřadu, volič mohl být zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).
   
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
   
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).
   
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
   
   
  V Nikósii dne 1. října 2013       
   
 

Mgr. Petr Kaván, rada-vyslanec

vedoucí zastupitelského úřadu