Velvyslanectví České republiky v Nikósii

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta ČR

(Archivní článek, platnost skončena 24.10.2013.)

Informace ke konání přímé volby prezidenta České republiky.

 

Dne 1. října 2012 rozhodl předseda Senátu Parlamentu České Republiky Milan Štěch o vyhlášení volby prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu  11. a 12. ledna 2013. Na základě přijaté nové legislativy se nadcházející volba prezidenta republiky, poprvé v historii našeho státu, uskuteční na základě přímého hlasování všech oprávněných voličů.

Stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, volba prezidenta republiky se bude konat i v zahraničí na velvyslanectvích a generálních konzulátech ČR.

Případné druhé kolo prezidentské volby
se uskuteční v pátek a sobotu 25. a 26. ledna 2013.
 

Volba prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR v Nikósii

V lednu 2013 bude možné volit prezidenta České republiky i na českém velvyslanectví v Nikósii. Hlas pro prezidentského kandidáta budou moci v Nikósii odevzdat ti oprávnění voliči, kteří se ve dnech prezidentské volby ve volební místnosti na velvyslanectví  prokáží platným cestovním pasem nebo občanským průkazem společně s tzv.voličským průkazem nebo budou na našem velvyslanectví zapsáni v tzv. zvláštním seznamu voličů (viz níže).

O zápis do zvláštního seznamu voličů před nadcházející prezidentskou volbou mají občané České republiky s bydlištěm mimo území ČR možnost požádat na velvyslanectví do neděle 2. prosince 2012. Písemná žádost o zavedení do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ Nikósie (vzor viz příloha) obsahuje žadatelovo jméno a příjmení, rodné číslo, číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu České republiky (nutno doložit originálem dokladu nebo úředně ověřenou kopií), adresu, e-mail a telefon žadatelova bydliště v Kyperské republice, datum a podpis žadatele.

Po zápisu do zvláštního seznamu voličů v zahraničí, dojde k automatickému vyškrtnutí osoby ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným místním úřadem v ČR, o čemž bude žadatel  písemně vyrozuměn. Osoba zapsaná do zvláštního seznamu voličů je automaticky oprávněna bez další registrace volit na místně příslušném zastupitelském úřadě a to ne jenom při volbě prezidenta republiky, ale také i v budoucích volbách  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro účast ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky (které se budou konat v roce 2014, 2016, atd.), zastupitelský úřad osobě zapsané do zvláštního seznamu voličů vydá na požádání voličský průkaz, se kterým pak může volit na území ČR.

 

Pokud osoba zapsaná ve zvláštním seznamu voličů v budoucnu bude chtít být opět vedená ve stálém seznamu voličů v místě trvalého bydliště v ČR, jednoduše požádá příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad o tom vystaví písemné potvrzení, se kterým se volič nechá v ČR znovu zapsat do stálého seznamu voličů vedeného příslušným místním úřadem.

Voliči, kteří se ve volbě prezidenta republiky rozhodnou odevzdat svůj hlasna voličský průkaz, mají lhůtu pro podání žádosti o jeho vydání před prvním kolem volby do 4. ledna 2013 (v případě zaslání ověřených písemných či elektronických žádostí) a lhůtu do 9. ledna 2013 u osobního předání žádosti na úřadě. Před případným konáním druhého kola prezidentské volby těmito termíny jsou 18., resp. 23. ledna 2013. Voličské průkazy budou vydávány jak místními úřady v ČR (voličům vedeným ve stálých seznamech voličů), tak zastupitelskými úřady ČR v zahraničí (voličům vedeným ve zvláštních seznamech voličů).

Těšíme se na Vaši co možná největší účast při nadcházející historicky první přímé volbě prezidenta České republiky. 

 

Příloha: 

*** 

 

Žádost o zavedení do zvláštního seznamu voličů vedeného na Zastupitelském úřadu ČR v Kyperské republice 

 

Žádám o zavedení do zvláštního seznamu voličů vedeného při ZÚ Nikósie. 

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Číslo cestovní pasu / občanského průkazu:

Adresa žadatele v Kyperské republice:

E-mailové a telefonní spojení na žadatele:

 

Žadatel tímto současně souhlasí se zhotovením kopie datové stránky předložených dokladů.

Datum a podpis žadatele:

Poznámka: Žádost pro potřeby tohoto zápisu je nutné doložit originálem osobního dokladu za účelem ověření totožnosti a státního občanství ČR žadatele. V případě zaslání nebo zprostředkovaného podání žádosti je třeba k žádosti doložit úředně ověřenou kopií datové stránky osobního dokladu a podpis žadatele nechat úředně ověřit.