Velvyslanectví České republiky v Nikósii

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny na Velvyslanectví ČR v Nikósii

Ve dnech 25. a 26. října 2013 bude možné volit kandidáty do Poslanecké sněmovny i na českém velvyslanectví v Nikósii.

Připomínáme, že naše velvyslanectví se v srpnu t.r. přestěhovalo na novou adresu: 18 Kyriakou Matsi Street, budova Victory Tower, kancelář 202 (2. patro), Ayioi Omologites, 1082 Nicosia.

Hlas pro kandidáty do sněmovny budou moci odevzdat ti oprávnění voliči, kteří se ve dnech konání voleb prokáží ve volební místnosti, v případě Kypru na velvyslanectví v Nikósii, platným cestovním pasem nebo občanským průkazem společně s tzv. voličským průkazem nebo budou na našem velvyslanectví zapsáni v tzv. zvláštním seznamu voličů (viz níže).

O zápis do zvláštního seznamu voličů před nadcházejícími volbami mají občané České republiky s bydlištěm mimo území ČR možnost požádat na velvyslanectví do neděle 15. září 2013 (tedy nejpozději 40 dnů před volbami nebo tuto možnost měli kdykoliv v období mezi konáním voleb). Písemná žádost o zavedení do zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ Nikósie (vzor viz příloha) obsahuje žadatelovo jméno a příjmení, rodné číslo, číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu České republiky (nutno doložit originálem dokladu nebo úředně ověřenou kopií), adresu, e-mail a telefon žadatelova bydliště v Kyperské republice, datum a podpis žadatele.

Po zápisu do zvláštního seznamu voličů v zahraničí, dojde k automatickému vyškrtnutí osoby ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným místním úřadem v ČR, o čemž bude žadatel písemně vyrozuměn. Osoba zapsaná do zvláštního seznamu voličů je automaticky oprávněna bez další registrace volit na místně příslušném zastupitelském úřadě jak ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak i při volbě prezidenta republiky. Pro účast ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky (které se budou konat v roce 2014, 2016, atd.), zastupitelský úřad osobě zapsané do zvláštního seznamu voličů vydá na požádání voličský průkaz, se kterým pak může volit na území ČR.

Pokud osoba zapsaná ve zvláštním seznamu voličů v budoucnu bude chtít být opět vedená ve stálém seznamu voličů v místě trvalého bydliště v ČR, jednoduše požádá příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad o tom vystaví písemné potvrzení, se kterým se volič nechá v ČR znovu zapsat do stálého seznamu voličů vedeného příslušným místním úřadem.

Voliči, kteří se v nadcházejících volbách rozhodnou odevzdat svůj hlas na voličský průkaz, tedy většinou v jiném místě než jsou zapsáni do seznamu voličů, mohou o jeho vydání požádat osobně do 23. října 2013 nebo svoji úředně ověřenou žádost zaslat poštou či elektronicky tak, aby byla příslušnému úřadu doručena do 18. října 2013. V případě voličů zapsaných do zvláštního seznamu voličů na Kypru je příslušným úřadem oprávněným vydávat voličské průkazy velvyslanectví v Nikósii.

Těšíme se na Vaši co možná největší účast při nadcházející volbách.

 

***

 

Žádost o zavedení do zvláštního seznamu voličů vedeného na Zastupitelském úřadu ČR v Kyperské republice

  

Žádám o zavedení do zvláštního seznamu voličů vedeného při ZÚ Nikósie.

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Číslo cestovní pasu / občanského průkazu:

Adresa žadatele v Kyperské republice:

E-mailové a telefonní spojení na žadatele:

 

Žadatel tímto současně souhlasí se zhotovením kopie datové stránky předložených dokladů.

Datum a podpis žadatele:

Poznámka: Žádost pro potřeby tohoto zápisu je nutné doložit originálem osobního dokladu za účelem ověření totožnosti a státního občanství ČR žadatele. V případě zaslání nebo zprostředkovaného podání žádosti je třeba k žádosti doložit úředně ověřenou kopií datové stránky osobního dokladu a podpis žadatele nechat úředně ověřit.