Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Činnost České republiky v OECD

Hlavní aktivity OECD a úkoly SM ČR

Stálá delegace ČR při OECD v Paříži zajišťuje především plnění úkolů vyplývajících z organizačního řádu MZV, tj. přenos informací mezi ústředními orgány státní správy ČR a sekretariátem OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, dále… více ►

Spolupráce České republiky a OECD

ČR je členskou zemí OECD od 21. prosince 1995. OECD je mezivládní organizací, kde zasedají zástupci vlád členských zemí. Již od svého založení však úzce spolupracuje také se zástupci podnikatelské sféry a zaměstnaneckých svazů. více ►