Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Hlavní ekonom IEA F. Birol na setkání parlamentářů EU

(Archivní článek, platnost skončena 22.10.2014 / 10:30.)

Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury (IEA) F. Birol vysoupil jako hlavní řečník na setkání předsedů výborů pro energetiku a životní prostředí parlamentů členských států EU a Evropského parlamentu, které v rámci českého předsednictví v EU uspořádal Parlament České republiky.

Ve dnech 25. a 26. ledna 2009 se v Senátu konalo Setkání předsedů výborů pro energetiku a životní prostředí parlamentů členských států EU a Evropského parlamentu na téma “Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“. Jako jeden z hlavních řečníků v bloku s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem a velvyslancem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou vystoupil hlavní ekonom IEA dr. Fatih Birol, hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury (IEA). Dr. Birol se ve svém vystoupení zaměřil na situaci v současné energetice a na hlavní problémy, kterým budou muset vlády na celém světě čelit. Současně s tím představil hlavní závěty Světového energetického přehledu 2008, zásadní publikace IEA, která je jedním z refernčních světových vydání zabývajících se modelování dalšího vývoje energetiky. Dr. Birol zdůraznil, že doba levné energie skončila. Do budoucna zůstanou fosilní zdroje enrgie základem světového energetického mixu. Je třeba se intezivně věnovat všem způsobům efektivního získávání a využívání energeie z různých zdrojů, a to jak v zájmu bezpečných dodávek energií tak světového klimatu. Velkou roli zde musí hrát jaderná energetika, obnovitelné zdroje a technologie "čistého" spalování uhlí. Každá země přitom musí vycházet z vlastních konkrétních podmínek. Vystoupení vyvolalo zančný zájem evropských zákonodárců a významně přispělo k věcné a živé diskusi.

Prezentace Dr. Birola

Stránky IEA