Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kalendář akcí v roce 2013

Hlavní plánované akce:

Únor

11.                    zasedání pracovní skupiny pro Nové přístupy k ekonomickým výzvám (NAEC)

11. - 12.            AHELO (Assessment of Higher Education Outcomes) Feasibility Study Conference, účast 1. náměstka ministra školství J. Nantla

11. - 13.            Parlamentní dny OECD

13.                               High-Level Policy Segment, Environmental Policy Committee, účast 1. náměstka ministra životního prostředí M. Frélicha

28.                    Globální Fórum o soutěži (ÚOHS)

Březen

5. – 6.                          zasedání expertů Úkolové skupiny pro plnění environmentálního akčního programu pro země východní Evropy, Kavkazu a střední Asie (EAP TF) k tématu „Indikátory zeleného růstu“, spolupořádá MŽP a OECD (účast expertů OECD v jednání); Praha

6. - 7.                Global Forum - Annual meeting on Transfer Pricing (MF)

12.-15.              pracovní skupina pro úplatkářství (projednání přehledu ČR),  MSp

Bude upřesněno       seminář Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradovým mechanismům ve zdravotnictví (předpokládá se účast experta z OECD Health Division); Praha

Duben

3. - 4.               DAC/SLM (Výbor pro rozvojovou spolupráci/Senior Level Meeting, MZV)

4. – 5.               Global Forum on Development

4. - 5.                           Green Growth Knowledge Platform Annual Conference (pozvánky rozeslány všem relevantním resortům, Svazu průmyslu a obchodu, ČSÚ, UK)

11.-12.              Praha  Regionální seminář Globálního fóra o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely - školení pro evropské země, které se připravují na 2. fázi hodnocení v rámci Peer review procesu Globálního fóra (gestor GFŘ - Generální finanční ředitelství)

Květen

14. – 17.           jarní zasedání Mezinárodní sítě finančního vzdělávání INFE (ČNB, Praha)

22. - 24.            International Transport Forum - Ministerial Meeting "Funding Transport", (Lipsko)

28. – 29.           OECD Forum

29. - 30.            Ministerské zasedání Rady OECD

Bude upřesněno     seminář ke Směrnici OECD pro nadnárodní podniky (Praha)

Červen

17. - 18.            OECD High Level Parliamentary Seminar (Stockholm)

Bude upřesněno     Global Partnership for Effective Development Cooperation

Bude upřesněno     seminář k Trade in Value Added (Praha, MZV)

Září

23. - 24.            Global Forum on the Environment and Climate Change Expert Group, (MŽP)

26. – 27.           Global Forum on Tax Treaties (MF)

Bude upřesněno     Green Growth and Sustainable Development Forum

Říjen

2. - 3.                           Informal Meeting of Education Ministers "Fostering Skills and Employability through Education" (Istanbul)

Bude upřesněno     Round Table on Sustainable Development

Bude upřesněno     Centres of Government

Bude upřesněno     Parlamentní seminář

Bude upřesněno     zasedání Skupiny pro globální strategii (GSG).

Listopad

8.                     Globální fórum o obchodu (MPaO)

19.-20.              ministerské zasedání Řídící rady IEA (MPaO)

Bude upřesněno                 konference k výsledkům programu PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies)

Prosinec

2. - 6.                           Global Forum on Environment "Economic Instruments for Materials Management", (MŽP)

6.                     Global Forum on Agriculture

Bude upřesněno     ministerské zasedání ke Global Partnership for Effective Development Cooperation (MZV)

Ostatní mezinárodní organizace:

26. – 31. května          81. General Assembly OIE (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, Paříž), účast ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR M. Malena

7. června                    General Assembly OIV (Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu, Bukurešť)

11. – 12.  června          General Assembly BIE  (Mezinárodní úřad pro výstavnictví, Paříž)