Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Stálí představitelé ČR při OECD v minulosti

Karel Dyba

Jiří Maceška

Jaromír Přívratský