Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční, fiskální a podnikové záležitosti

Investiční výbor, Výbor pro fiskální záležitosti, Výbor pro finanční trhy, Výbor pro pojišťovnictví, Výbor pro hospodářskou soutěž

Výbor pro investice (Investment Committee) je odpovědný za rozvoj a posílení spolupráce členských zemí v oblasti mezinárodních investic a nadnárodních podniků. K hlavním výsledkům jeho práce patří "Deklarace o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích", jejíž součástí je "Směrnice pro nadnárodní podniky". Výbor je odpovědný za posuzování všech otázek spojených s výkladem a implementací ustanovení obou Kodexů liberalizace OECD a jiných instrumentů Rady v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a běžných neviditelných operací.

Gestor v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu, které rovněž vykonává funkci Národního kontaktního místa.


Pracovní skupina o podplácení v mezinárodních podnikatelských transakcích monitoruje plnění "Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích", sjednané na půdě OECD, jakož i vývoj konkrétních mezinárodních korupčních případů.

Gestor v ČR: Ministerstvo spravedlnosti.Výbor pro fiskální záležitosti
se zabývá tím, jak mohou daně přispět k lepší alokaci a využití ekonomických zdrojů, a to jak z domácího, tak mezinárodního hlediska, zvyšováním účinnosti daňové politiky, daňovými smlouvami apod. Věnuje se průběžné revizi Modelové smlouvy o zdaňování příjmu a majetku a Směrnic pro převodní ceny.

Gestor v ČR: Ministerstvo financí


Výbor pro finanční trhy sleduje aktuální dění na finančních trzích a studuje opatření ke zlepšení fungování národních finančních trhů a mezinárodního finančního a devizového trhu.

Gestor v ČR: Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou.


Výbor pro pojišťovnictví a soukromé penze přispívá k rozvoji a posílení spolupráce mezi členskými zeměmi v oblasti pojišťovnictví a provádí studie o politikách členských zemích v této oblasti a o vývoji v sektoru.

Gestor v ČR: Ministerstvo financí


Výbor pro hospodářskou soutěž je pověřen hodnocením vývoje v oblasti soutěžního práva a politik, a to jak v členských zemích, tak v mezinárodních organizacích. Podporuje mezinárodní spolupráci při tvorbě a vynucování soutěžního práva.

Gestorem v ČR je Úřad na ochranu hospodářské soutěže