Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Energetika

Mezinárodní energetická agentura, Agentura pro jadernou energii

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency, IEA) přispívá k zajištění stability v zásobování ropou a ropnými produkty mj. tím, že stanovuje pravidla řešení krizových situací, podporuje dosahování úspor ve spotřebě energie a hledání alternativních zdrojů. ČR byla přizvána k přístupu k Dohodě o mezinárodním energetickém programu v roce 1999 a členem IEA se stala dne 5. února 2000.

Gestor v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Agentura pro jadernou energii (Nuclear Energy Agency, NEA). Jejím cílem je spolupráce členských zemí na mírovém využití atomové energie, vč. výzkumu a vývoje, ekonomických aspektů jaderné energetiky, bezpečnosti jaderných zařízení, harmonizace regulatorního rámce v této oblasti apod. ČR je členem od roku 1997.

Gestor v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu