Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Průmysl, technologie, obchod

Energetika

Mezinárodní energetická agentura, Agentura pro jadernou energii více ►

Obchod

Obchodní výbor, skupina Participantů pro vývozní úvěry více ►

Průmysl, věda a technologie

Výbor pro průmysl a podnikání, Výbor pro věteckotechnickou politiku, Výbor pro počítačovou a informační politiku, Spotřebitelský výbor více ►