Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchod

Obchodní výbor, skupina Participantů pro vývozní úvěry

Obchodní výbor

je fórem pro diskusi o obchodní politice, které nemá negociační charakter. OECD poskytuje řadu analýz pro další liberalizaci obchodu, regulatorní reformu, v oblasti vztahů obchodu a zemědělství, životního prostředí a hospodářské soutěže.

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Do náplně práce Obchodního výboru spadají i otázky oficiálně podporovaných exportních úvěrů. Ujednání o vývozních úvěrech, které v roce 1978 uzavřela řada členských zemí OECD, má za cíl stanovit jednotná "pravidla hry" (minimální úrokové sazby, maximální délka úvěrů apod.), zamezit podbízení a tak zabránit distorzi mezinárodního obchodu. V mezinárodním obchodě má rozhodovat kvalita a cena zboží, nikoliv doprovodné platební podmínky.

Členství v tomto výboru řadí ČR mezi důvěryhodné partnery nejvyspělejších zemí OECD, a přispívá ke zlepšení možností českých exportérů účastnit se svými dodávkami v mnohostranných projektech.

Gestor: Ministerstvo financí


Výbor pro ocel se zabývá hodnocením trhu s ocelí (z hlediska výroby i obchodu) a restrukturalizací.

Gestor v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu