Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Průmysl, věda a technologie

Výbor pro průmysl a podnikání, Výbor pro věteckotechnickou politiku, Výbor pro počítačovou a informační politiku, Spotřebitelský výbor

Výbor pro prostředí v průmyslu a obchodu

(dříve Průmyslový výbor) se zabývá hodnocením významných trendů v průmyslu a průmyslových politikách členských zemí a problémy adaptace průmyslu na měnící se podmínky. Zvláštní pozornost věnuje výbor malým a středním podnikům, otázkám regulace, konkurenceschopnosti apod.

Gestor v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 


Výbor pro vědeckotechnickou politiku je odpovědný za podporu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce tak, aby přispívala k dosažení ekonomických a sociálních cílů vlád členských zemí. Zvláštní pozornost je přitom věnována integraci této politiky s jinými vládními politikami a identifikaci možností, kde je možné a vzájemně výhodné tuto politiku v mezinárodním měřítku harmonizovat.

Gestor v ČR: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Výbor pro informační, počítačovou a komunikační politiku se zabývá otázkami rozvoje a aplikace nových technologií a služeb (např. elektronický obchod), včetně jejich dopadů na ekonomiku a společnost jako takovou.

Gestor v ČR: Ministerstvo vnitra

 


Výbor pro spotřebitelskou politiku se tradičně věnuje otázkám ochrany spotřebitele, v současné době především v oblasti elektronického obchodu. V roce 1999 připravil Směrnici k ochraně spotřebitele v elektronickém obchodě, která byla schválena ve formě doporučení Rady.

Gestor v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu