Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Spolupráce s nečlenskými zeměmi

Výbor pro spolupráci s nečlenskými zeměmi


OECD
sdružuje nejen 34 nejvyspělejších zemí světa, ale rovněž úzce spolupracuje s více než 70 nečlenskými zeměmi. Za tímto účelem byl zřízen Výbor pro spolupráci s nečlenskými zeměmi (Committee on Co-operation with Non-Members, CCNM).

Zvláštní teritoriální programy existují pro Rusko, Čínu a Brazílii, jihovýchodní Evropu, Pobaltí, Latinskou Ameriku a Asii. Vedle toho je OECD činné v oblasti rozvojové spolupráce, kdy rozvíjí např. dialog s africkými zeměmi (NEPAD - The New Partnership for Africa´s Development).

Podle tematického zaměření se OECD ve spolupráci s nečleny orientuje na následující oblasti, ve kterých se konají pravidelná Globální fora:

  • udržitelný rozvoj

  • znalostní ekonomika

  • governance

  • daně

  • obchod

  • zemědělství

  • hospodářská soutěž.

Gestor v ČR: Ministerstvo zahraničních věcí