Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Stručně o struktuře

Nejvyšší orgány a struktura výborů OECD, Sekretariát se sídlem v Paříži pod vedením generálního tajemníka, hlavní výstupy OECD atd.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada. Rada se schází na úrovni ministrů (jednou ročně, zpravidla na konci května) nebo stálých představitelů - velvyslanců (2-4x měsíčně). Rada přijímá a schvaluje všechny akty OECD.

Předseda Rady na úrovni ministrů je jmenován Radou, společně se dvěma místopředsedy. Ministerská Rada na závěr svého jednání přijímá komuniké nebo shrnutí předsedy, které je jednak programovým dokumentem určujícím priority OECD na příští rok, jednak dokumentem politickým.

Předsedou Rady na úrovni stálých představitelů je generální tajemník OECD (GT OECD).

Generální tajemník je jmenován Radou na období 5 let, ve výkonu funkce mu pomáhají zástupci generálního tajemníka, jmenováni Radou na základě doporučení generálního tajemníka. Generální tajemník stojí v čele sekretariátu OECD, který představuje analyticko-výzkumné zázemí pro činnost členských zemích v pracovních orgánech. Nynějším generálním tajemníkem OECD je Angel Gurría (Mexiko), který do funkce nastoupil 1.6.2006, v současnosti tedy běží jeho druhé funkční období. Vystřídal tak Kanaďana Donalda Johnstona, který funkci generálního tajmjeníka OECD zastával od r. 1996.

OECD je označována za " permanentní mezivládní konferenci", především proto, že operuje prostřednictvím rozvětvené struktury výborů a pracovních skupin (celkem jich je asi 200), v nichž zasedají zástupci jednotlivých rezortů členských zemí a jež si určují svůj pracovní program v rámci celkových priorit vzešlých z ministerských zasedání.

Pracovní orgány OECD lze rozdělit na "řídící" a "odborné". Mezi řídící orgány lze vedle Rady zařadit především stálé výbory, tj. Výkonný výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro spolupráci s nečleny a Výbor pro vztahy s veřejností. Členské země v těchto orgánech zastupují členové stálých misí při OECD.

Struktura odborných výborů do značné míry kopíruje strukturu ministerstev a jiných vládních úřadů v členských zemích. Jejich jednání se zúčastňují pracovníci ministerstev jednotlivých členských zemí, kteří mají projednávanou problematiku v pracovní náplni.

Výbory si mohou vytvářet pracovní skupiny různého charakteru (working group, working party, task force, expert group apod.), které se většinou věnují techničtějším aspektům.