Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Životní prostředí

Výbor pro životní prostředí, Výbor pro chemikálie


Výbor pro životní prostředí má široký mandát, odvíjející se od podpory spolupráce mezi členskými zeměmi vedoucí k naplňování společných environmentálních cílů. Podporuje integraci environmentální, ekonomické a sociální politiky za účelem dosažení udržitelného rozvoje, provádí hodnocení stavu a vývoje životního prostředí, připravuje ukazatele životního prostředí a srovnatelných údajů a statistik apod. Má množství pracovních skupin věnujících se např. chemickým látkám, nakládání s odpady, biotechnologiím, dopravě, biodiverzitě apod.

Gestor v ČR: Ministerstvo životního prostředí

 


Výbor pro chemikálie je řídícím orgánem Zvláštního programu pro chemické látky.

Gestor v ČR: Ministerstvo životního prostředí