Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Základní informace o OECD

Chateau de la Muette, sídlo OECD, Paříž

Château de la Muette, sídlo OECD v Paříži,© OECD

Obecná informace o OECD a členství ČR v OECD

Souhrnná informace stručně popisuje vznik, cíle, členskou základnu a činnost Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Rovněž se zabývá přehledem spolupráce ČR s OECD. Vhodné pro studenty, novináře atd. více ►

OECD v 15 snímcích

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje členské státy oddané demokracii a tržnímu hospodářství; poskytuje statistiky a ekonomická a společenská data; analyzuje a předpovídá ekonomický vývoj a zkoumá společenské změny a… více ►

Prezentace OECD

Powerpointová prezentace o OECD (v angličtině). více ►