Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Vstup ČR do OECD

Přístupová procedura

ČR se stala členskou zemí OECD dne 21.12.1995 - dnem uložení přístupové listiny ke Konvenci o OECD. více ►

Současný stav plnění závazků plynoucích z členství v OECD

Po pěti letech členství v OECD provedla ČR hodnocení vstupních závazků a záměrů. Toto hodnocení od té doby probíhá pravidelně. více ►