Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

OECD

Vznik, složení a práce OECD


Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

(Organisation for Economic Co-Operation and Development;
Organisation de Co-opération et de Développement Économiques)

je mezinárodní vládní organizací se sídlem v Paříži. Byla založena dne 14.10.1960; v tento den v Paříži podepsali zástupci 20 států zakládající Konvenci o OECD a dva dodatkové protokoly, které vstoupily v platnost 30.9.1961.

Dnes má OECD 34 členských zemí (stav v dubnu 2014).

Zakládající členské země:

• Belgie
• Dánsko
• Francie
• Irsko
• Island
• Itálie
• Kanada
• Lucembursko
• Nizozemí
• Norsko
• Portugalsko
• Rakousko
• Řecko
• Španělsko
• Spojené státy americké
• Spojené království Velké Británie a Severního Irska
• SRN
• Švédsko
• Švýcarsko
• Turecko

Státy, které do OECD přistoupily později:

• Japonsko (1964)
• Finsko (1969)
• Austrálie (1971)
• Nový Zéland (1973)
• Mexiko (1994)
• Česká republika (1995)
• Maďarsko (1996)
• Polsko (1996)
• Korea (1996)
• Slovensko (2000)
• Chile, Estonsko, Izrael, Slovinsko (po r. 2010)


Konvence o OECD a dodatkové protokoly ke Konvenci (byla vyhlášena ve Sbírce zákonů Sdělením MZV č. 266/1998)


Dohoda mezi ČR a OECD o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných OECD (zveřejněna ve Sbírce zákonů Sdělením MZV č. 267/1998)


Anglické a francouzské znění Konvence o OECD, obou dodatkových protokolů, dále také Protokolu o revizi Konvence o OEEC a Dodatkového protokolu č. 1 ke Konvenci o OEEC lze nalézt na internetové stránce OECD ( anglický text Konvence; francouzský text Konvence).

přílohy

konvence o OECD a dodatkové protokoly česky 47 KB DOC (Word dokument) 8.10.2010

dohoda ČR a OECD o imunitách česky 45 KB DOC (Word dokument) 8.10.2010