Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

České předsednictví EU 2009 - otázky a odpovědi - „Evropa bez bariér“ – motto českého předsednictví.

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 17:15.)

Mottem, schváleným českou vládou v únoru 2008, vyjadřuje Česká republika vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států. Tyto překážky nedovolují plně využít potenciálu jednotlivých států, ani Evropské unie jako celku. Motto zároveň vyjadřuje otevřenost Evropy navenek, vůči celému světu.

Vážené čtenářky,

vážení čtenáři,

jako místopředseda vlády zodpovědný za evropské záležitosti

jsem rád, že se Vám do ruky dostává tato publikace,

která si klade za cíl laikům přiblížit a zasvěcenějším potvrdit,

o co půjde v první polovině roku 2009. Neboli, co pro Českou

republiku a každého z nás bude znamenat české předsednictví

v Radě Evropské unie.

Říci, že předsednictví je velká šance pro malou zemi, může

znít možná pateticky, ale je to tak. Předsednictví představuje

pro naši zemi ideální šanci, jak se zviditelnit a dokázat našim

kolegům v Evropské unii i ve světě, že se umíme postarat

nejen sami o sebe, ale i o ostatní. Po šest měsíců bude Česká

republika řídit chod organizace, která zahrnuje téměř půl

miliardy Evropanů. Způsob, jakým se tohoto úkolu zhostíme,

může na mnoho let ovlivnit naši pověst a postavení.

Neznamená to samozřejmě, že si budeme moci dělat, co

chceme. Naopak. Budeme jednat v evropském duchu a fungovat

jako moderátor debaty dvaceti sedmi zemí. Svět tedy bude vnímat náš hlas jako hlas Unie.

Naši lidé budou řídit složitá jednání, na jejichž konci by mělo být řešení přijatelné nejen pro ČR,

ale i dalších dvacet šest členských států EU.

Na takovou roli je samozřejmě třeba se dobře připravit. Proto již od loňského roku spolupracujeme

s Francií a Švédskem, zkušenými partnery, se kterými se u unijního kormidla vystřídáme.

Společně připravujeme osmnáctiměsíční pracovní program našich předsednictví tak, aby priority

každého státu nepřišly zkrátka, a zároveň, aby byla zajištěna kontinuita fungování Evropské unie.

S ohledem na očekávaný vstup Lisabonské smlouvy v platnost se již nyní připravujeme na různé

možné scénáře českého předsednictví.

Zvládnout politická jednání a přípravu bude důležité, ale neméně důležité je, aby pro naše občany

nezůstalo předsednictví prázdným pojmem. Chceme, abyste do toho šli s námi. Evropská

unie působí často jako příliš vzdálená běžnému lidskému životu. Předsednictví je příležitostí, kdy

si na ni tak trochu bude moci sáhnout každý z nás. Například vloni se mohl každý, kdo měl zájem

uplatnit svůj dobrý nápad, přihlásit do soutěže o logo předsednictví. I nadále budeme stále

intenzivněji spolupracovat s firmami, experty, tlumočníky, studenty a mnoha dalšími na zajištění

evropských zasedání a dalších akcí v hlavním městě i regionech.

Aktuální informace najdete na stránkách Úřadu vlády ČR a dalších informačních serverech.

Do června 2009 nás čeká hodně práce, ale já věřím, že vše nakonec úspěšně zvládneme,

a Česká republika tak definitivně potvrdí místo, které jí patří na evropské scéně.

Alexandr Vondra

místopředseda vlády pro evropské záležitosti, leden 2008

Celá publikace ve formátu pdf je k dispozici zde .

KDE NALEZNETE DALŠÍ INFORMACE O EU

Eurocentra - informační centra o Evropské unii

Více informací o Eurocentrech: www.euroskop.cz/eurocentra

Eurofon 800 200 200 - bezplatná informační linka o EU

Pondělí až pátek od 10.00 do 18.00

Internetové stránky Úřadu vlády ČR

http://eu.vlada.cz

Euroskop.cz - internetový portál o Evropské unii

www.euroskop.cz

Internetové stránky Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu

www.czechrep.be

přílohy

České předsednictví EU 2009 683 KB PDF (Acrobat dokument) 8.10.2010