Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Chile 31. členem OECD

Zvláštní zasedání Rady OECD dne 15. prosince 2009 bylo věnováno jedinému bodu - Rozhodnutí o přístupu Chile k organizaci.

Zvláštní zasedání Rady OECD dne 15. prosince 2009 bylo věnováno jedinému bodu -  Rozhodnutí o přístupu Chile k organizaci.

Rozhodnutí bylo na základě dokumentu C(2009)182/REV1 přijato jednomyslně a poté vystoupila řada delegací s jednostrannými prohlášeními svých zemí. Všichni vystupující přivítali přijetí Chile do organizace. Zdůraznili přitom jako klad větší diverzitu členů, větší legitimitu OECD zejména v Latinské,  obrovský pokrok Chile a význam jeho příkladu,  význam likemindedness a sdílených hodnot nebo zvláštní význam Chile pro svoji zemi. Někteří velvyslanci konstatovali, že přijetí Chile zlepší poměry v OECD z hlediska genderu.

Přijaté Rozhodnutí spolu se svým osobním dopisem prezidentce Chile Michelle Bacheletové vzápětí generální tajemník OECD Angel Gurría slavnostně předal ministru financí Chile Andresu Veláscovi. Ocenil přitom příklad Chile a jeho hospodářské a rozpočtové politiky, které mu  umožnily úspěšně čelit současné hospodářské krizi. Cesta Chile nicméně přijetím za 31. člena OECD nekončí, ale začíná.

Ministr Velásco v odpovědi poděkoval Sekretariátu a členským zemím za práci a úsilí, které umožnily provést úplný screening politik Chile za pouhé dva roky. Chile nevnímá svůj vstup do OECD jako vstup do klubu bohatých zemí, ale jako vstup do společenství demokratických zemí a v tomto smyslu jako završení všeho, o co Chile po uplynulé čvrtstoletí usilovalo. Zároveň vidí Chile OECD jako místo pro spolupráci klíčovou pro jeho další rozvoj a jako centrum nejlepších politik a zkušeností. V tom má i Chile co nabídnout, ať již jde o fiskální politiku, krizové řízení, penzijní reformu nebo sociální rozvoj. Chile pojímá svoje členství v OECD  jako most mezi členskými a rozvojovými, zejména latinskoamerickými zeměmi.

V závěru vystoupil ministr Velásco přímo na zasedání s krátkým projevem pro média.

Další relevantní informace k přijetí Chile jsou k dispozici na stránkách OECD.