Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Estonsko přistoupilo do OECD jako 34. členská země

Dne 9. 12. 2010 se uložením podepsané Konvence OECD stala novým členem OECD Republika Estonsko. Podpisem Konvence se Estonsko zavazuje k dosažení základních cílů OECD. Přístupové dokumenty podepsal estonský velvyslanec při OECD, J.E. Sven Jürgenson, a za hostitelskou zemi OECD pan Jean-Sébastien Conty z francouzského Ministerstva zahraničních věcí.

Plnému členství Estonska předcházel podpis Smlouvy o přistoupení ze dne 3. června 2010. Tato smlouva definuje závazky, které vyplývají ze členství v OECD a byla podepsána v Tallinnu generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou a estonským předsedou vlády Andrusem Ansipem.
Republika Estonsko obdržela oficiální pozvání ke členství, na základě splnění standardů a kritérií OECD, dne 10. května 2010. Ještě před tímto datem proběhla celá řada „revizí" estonských politik, na kterých se podílelo celkem 18 výborů OECD. Tyto revize probíhaly v letech 2007-2009 a prověřovaly pozice Estonska týkající se právních instrumentů a stupně koherence politik Estonska s politikami členských zemí OECD.
Na počátku celého procesu pak byla jednak „Cestovní mapa pro přistoupení Estonska ke Konvenci OECD" ze 30. listopadu 2007, která stanovuje podmínky pro přijetí a nastiňuje celý proces přijetí do OECD, a také rozhodnutí Rady ministrů OECD ze 16. května 2007, ve kterém se hovoří o zahájení diskusí o budoucím členství s Estonskem a dalšími čtyřmi zeměmi (Chile, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem).

Zde najdete další informace o přistoupení Estonska k OECD v angličtině a také obecné informace o OECD.