Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Generální tajemník OECD Angel Gurría navštívil dne 3.března 2009 Prahu

Generální tajemník OECD Angel Gurría navštívil Prahu na pozvání Premiéra ČR Mirka Topolánka. Hlavním tématem dvoustranného setkání bylo hledání vhodných opatření k potlačení dopadů současné ekonomické krize a oživení hospodářství EU s využitím expertízy a bohatých zkušeností OECD. Ve večerních hodinách vystoupil GT také v České televizi jako host pořadu „Události, komentáře“.

Návštěva GT OECD Angela Gurríi v předsednické zemi EU je důkazem váhy kterou Evropské společenství přikládá expertíze této mezinárodně uznávané organizace a zároveň snahou o bližší a systematičtější spolupráci. Premiér Topolánek, jakožto současný Předseda Rady EU zodpovědný za koordinaci zemí v jejich snahách čelit globální krizi, si vybral právě Tajemníka OECD, aby s ním konzultoval klíčové ekonomické otázky v rámci příprav na jarní Evropskou Radu (18.března) a následující Summit G20 v Londýně (2.dubna). Premiér se v prvé řadě zajímal o předpokládaný vývoj ekonomik z regionální a globální perspektivy, o možné způsoby oživení hospodářského prostoru EU a o další postup s ohledem na různorodost národních protikrizových opatření členských zemí. Diskuse se dále týkala vlivu současné finanční krize na reformu mezinárodní finanční architektury a problému protekcionismu ve světovém obchodě.

Ve svém večerním vystoupení pro Českou Televizi se GT Gurría vyjadřoval zejména ke stavu české ekonomiky v souvislosti se současným katastrofálním vývojem v některých zemích střední a východní Evropy jako je Maďarsko, Lotyšsko či Rumunsko. Česká republika si podle Guríi vede oproti ostatním zemím regionu dobře - prozatím trpí spíše z celosvětového dopadu krize, ale nepotýká se s přímou bankovní krizí a nemá zatím potřebu rekapitalizovat banky. Tajemník OECD nicméně upozornil na zbývající opatření na které by se měla Česká Republika v blízké době zaměřit, a to zejména na zvýšení flexibility pracovního trhu, reformu vzdělávání a snižování administrativní zátěže, odstraňování překážek pro vznik nových firem a snižování sociálních nákladů podniků na zaměstnance.