Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Going for Growth 2010 - hodnocení České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 17:15.)

Dne 10. března 2010 byla v Paříži zveřejněna v pořadí šestá výroční publikaci Going for Growth, shrnující výsledky analytické práce hlavních útvarů OECD k vybraným strukturálním problémům v ekonomikách členských států.

Účelem publikace je srovnat v kompaktní formě výkon ekonomik členských států a na tomto základě identifikovat u jednotlivých členských států politiky, jejichž úprava by mohla vést k výsledkům, kterých v dané oblasti dosáhli ti nejúspěšnější.

Úvodní kapitola s názvem „Odpověď na krizi“ dochází k závěru, že členské státy OECD se zatím v reakci na krizi vyvarovaly hrubých chyb spojených s minulými krizemi (protekcionismus, masové předčasné důchody) a omezují dlouhodobé dopady krize (podporou výzkumu a vývoje,  rozvojem infrastruktury, aktivní politikou zaměstnanosti, reformami zdanění práce). Rizika ale zůstávají zejména v oblasti pracovního trhu a veřejných financí. Strukturální reformy jsou urgentnější než kdy dříve, a to především v oblasti finanční regulace, ale i v řadě dalších směrů.

Zvláštní kapitoly jsou věnovány vyhodnocení pokroku zemí ve strukturálních reformách, mezigenerační sociální mobilitě a vztahu regulace a hospodářské soutěže v bankovnictví.

Hlavní část Going for Growth patří jako vždy identifikaci priorit strukturální politiky pro každou členskou zemi a nově i pro Brazílii, Čínu, Indii, Indonésii a Jižní Afriku.

Použité indikátory výkonu jsou zpracovávány nezávisle na publikaci Going for Gowth v rámci projektů jednotlivých útvarů OECD a pokrývají široký vějíř strukturálních politik a témat: náklady práce, zdanění práce, nezaměstnanost, podporu v nemoci a invaliditě, regulaci trhu práce a trhu produktů, překážky v hospodářské soutěži, obchod a investice, regulaci jednotlivých sektorů, výsledky vzdělávání, náklady na zdravotnictví a veřejné investice. Vstupní informace pro původní zpracování indikátorů poskytují, resp. ověřují vždy členské země v rámci práce příslušných výborů OECD.

V letošním roce má část věnovaná jednotlivým zemím nový formát: Jednak se vrací k prioritám identifikovaným v minulých letech a k jejich plnění, jednak vyzdvihuje specificky ty z nich, které zůstávají v pokrizovém kontextu nejnaléhavější. U České republiky to je

-         snížit překážky pro vstup do podnikání a

-         snížit náklady vyplývající z ochrany práce u pracovních poměrů na dobu neurčitou.

Zatímco u první z těchto priorit zaznamenává OECD v posledních letech výrazný pokrok, u druhé hodnotí stav jako stagnaci. Detailní hodnocení České republiky je k dispozici na stránkách OECD - CZECH REPUBLIC. Další informace k vydání této zprávy, včetně relevantních prezentací, pak zde - www.oecd.org/economics/goingforgrowth.

Publikace Going for Growth je vydávána ve výhradní působnosti Sekretariátu OECD; při její přípravě jsou akceptovány technické připomínky členských zemí. Publikace je mimo jiné přehledným srovnáním reálných výsledků jednotlivých politik v jiných zemích a tedy cenným zdrojem pro formulování politik vlastních.