Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Going for Growth / Objectif croissance : strukturální reformy pro dlouhodobý růst

3. března byla v Paříži zveřejněna v pořadí pátá výroční publikaci Going for Growth / Objectif croissance , shrnující výsledek analytické práce hlavních útvarů OECD k vybraným strukturálním problémům v ekonomikách členských států.

Tato pravidelná publikace není primárně zaměřená na řešení současné hospodářské krize, ale má tradičně střednědobý horizont. Krizi je nicméně věnována její první kapitola: Strukturální reformy v dobách finanční krize.

Účelem publikace je srovnat v kompaktní formě výkon ekonomik členských států a na tomto základě identifikovat u jednotlivých členských států politiky, jejichž úprava by mohla vést k výsledkům, kterých v dané oblasti dosáhli ti nejúspěšnější.

Pro dodržení kompaktní formy identifikuje publikace u každé členské země pět priorit; tři z nich vycházejí z přímého srovnání výsledků podle indikátorů; dva další z expertního vyhodnocení tak, aby byla dostatečně respektována specifická situace každé jednotlivé země.

V závěru pak publikace nabízí tématické studie k vybraným nosným oblastem :

-         daně a hospodářský růst

-         investice do infrastruktury : vztah k růstu a úloha veřejných politik

-         reforma regulace trhu (product market regulation) v zemích OECD v letech 98 – 08

-         struktura obyvatelstva, zaměstnanost a produktivita

Co se týká České republiky, tři priority vycházející z přímého srovnání indikátorů jsou :

-         zvýšit počty absolventů vysokých škol – zavést školné a studentské půjčky, zvýšit spolupráci s budoucími zaměstnavateli, zjednodušit přístup k pozdějšímu vzdělávání, rozšířit přístup ke středoškolskému vzdělávání umožňujícímu přechod na vysoké školy

-         snížit překážky pro vstup do podnikání – zejména zjednodušovat uplatňování existujících norem, dále omezovat státní vlastnictví v síťových odvětvích a posílit konkurenci v plynárenství

-         snížit náklady ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou

Dvě zbývající priority jsou :

-         zvýšit efektivnost veřejného sektoru v první řadě reformou zdravotnictví a penzijního systému a posílením motivace obcí

-         zvýšení motivace k práci u skupin obyvatel s nižšími příjmy dalšími reformami daní a sociálních dávek

Publikace OECD Going for Growth/ Objectif croissance je mimo jiné přehledným srovnáním reálných výsledků jednotlivých politik v jiných zemích a tedy cenným zdrojem pro formulování politik vlastních.

 

Going for Growth Summary v češtině (pdf)

přílohy

_284825_48667_Going_for_Growth_2008__Summary_in_Czech__... 243 KB PDF (Acrobat dokument) 8.10.2010