Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

IEA zveřejnila "zlatá pravidla" pro "zlatý věk plynu"

Londýn, 29. května: Těžba zemního plynu z netradičních zdrojů již způsobila energetickou revoluci v USA a podle analýz pařížské Mezinárodní energetické agentury (IEA) je plyn z těchto zdrojů do budoucna velmi slibným zdrojem energie i v globálním měřítku.

Aby mohlo nastat to, co IEA nazývá "zlatým věkem  plynu" je nutno dodržovat pravidla, která  zajistí minimalizaci negativních sociálních a environmentálních  dopadů  a tím i společenskou akceptovatelnost takové těžby.  IEA tato pravidla shrnuje pod názvem "Zlatá pravidla pro zlatý věk plynu" v publikaci, která je první zveřejněnou částí letošního vydání nejvýznamnější publikace IEA "Světový energetický výhled". Její součástí je obsáhlý přehled předpisů souvisejících s těžbou nekonvenčních zdrojů plynu z různých zemí světa.

Celou publikaci je možno bezplatně získat na adrese http://www.worldenergyoutlook.org/goldenrules/