Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Česká republika místopředsedou příštího ministerského zasedání Rady OECD ve dnech 3.-4. 6. 2015 v Paříži

ČR bude spolu s Francií a Jižní Koreou místopředsedou ministerského zasedání OECD, které se bude konat příští rok v červnu v Paříži. Předsedou zasedání bude Holandsko a hlavními tématy budou investice a inovace. více ►

Zvláštní zpráva IEA k energetickému sektoru v subsaharské Africe

WEO_2014_AEO_Cover

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 13. 10. 2014 zvláštní zprávu o výhledu světové energetiky (Africa Energy Outlook), která se poprvé zaměřila na energetický sektor v subsaharské Africe a jeho budoucí perspektivy. Jedná se o první… více ►

IEA zveřejnila druhou zprávu o přínosech energetické účinnosti

EEMR_2014_Cover

Druhé vydání Zprávy o vývoji na trhu energetické účinnosti (Energy Efficiency Market Report 2014), kterou začátkem října 2014 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA), potvrzuje posílení pozice energetické účinnosti mezi hlavními… více ►

Zpráva o rozvojové pomoci

OECD zveřejnila svou každoroční zprávu o rozvojové pomoci. Poprvé obsahuje i kapitolu o rozvojové pomoci České republiky, které se vloni stala členem prestižního Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD. Letošní zpráva je zaměřena na mobilizaci… více ►

Podpis Memoranda o porozumění k posílení spolupráce mezi Ukrajinou a OECD

Ukrajina

Dne 7. října 2014 podepsali v Paříži generální tajemník OECD A. Gurría a ministr hospodářství Ukrajiny A. Maksjuta Memorandum o porozumění k posílení spolupráce mezi ukrajinskou vládou a OECD. Ukrajinská vláda má zájem na posílení existující… více ►

Nové vydání Regionálního výhledu OECD

OECDRegionalOutlook2014_1

Nové vydání Regionálního výhledu OECD je speciálně zaměřené na města OECD zveřejnila začátkem října 2014 nové vydání Regionálního výhledu 2014 (OECD Regional Outlook 2014), které analyzuje přínos měst v zemích OECD pro vyšší růst a produktivitu… více ►

OECD mapuje, jak se změnila kvalita života za posledních 200 let

how_was_life

Jak jsme se měli dřív a jak se máme teď? Nová publikace „How Was Life?“ sleduje vývoj různých ukazatelů životní úrovně od r. 1820 do současnosti. Studie, která je výsledkem spolupráce expertů OECD s akademiky zapojenými do projektu Clio Infra,… více ►

OECD představila první doporučení v boji proti BEPS

Na zasedání ministrů financí G20 v australském Cairns přispěla OECD první sadou doporučení, jak zamezit nadnárodním společnostem v obcházení daňové povinnosti. více ►

Srovnávací analýza z oblasti vzdělávání - výstupy ČR

Česká republika zaujímá první místo mezi zeměmi OECD v podílu dospělých (ve věku 25–64 let), kteří dosáhli alespoň vyššího sekundárního vzdělání: 92 % oproti průměru OECD 75 %. více ►

OECD zveřejnila průběžnou hospodářskou prognózu

Takzvané průběžné hodnocení, které OECD představila 15. září, aktualizuje výhled do r. 2015 pro země G7, eurozónu, Čínu, Indii a Brazílii. Ve srovnání s květnovou prognózou OECD revidovala u většiny zemí tempa růstu směrem dolu. Markantní je… více ►

Jmenování nových představitelů OECD

Generální tajemník OECD A. Gurría jmenoval nové vedoucí představitele této organizace. více ►

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v OECD

Prezident ČR Miloš Zeman se 10. září 2014 při příležitosti své oficiální návštěvy Francie setkal s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou a následně na půdě hlavního sídla organizace vystoupil s projevem před velvyslanci členských států. Ve… více ►

OECD je šetrné k životnímu prostředí

OECD zveřejnilo zprávu "OECD Environmental Report 2013", která se týká ekologického provozu v budovách organizace. Tato studie odráží snahu optimalizovat využití energie, vody, papíru a jiných přírodních zdrojů, včetně snižování emisí. více ►

OECD vydává plnou verzi globálního standardu pro automatickou výměnu informací

OECD učinila důležitý krok směrem k větší transparentnosti a k ukončení bankovního tajemství v daňových záležitostech – dne 21. 7. 2014 vydala plnou verzi nového globálního standardu pro výměnu informací mezi daňovými jurisdikcemi. více ►

Studie kvality zdravotní péče v ČR

oecd_health_care

ČR by podle OECD měla dále posílit a zkvalitnit úroveň primární péče a programů prevence pro snížení počtu chronických onemocnění, což ve svém důsledku povede k eliminaci finanční náročnosti systému. To je jedno ze stěžejních doporučení… více ►

Průzkum "TALIS" v oblasti výuky a vzdělávání

talis

Přestože učitelé většinou svoji profesi milují a neradi by ji měnili, cítí se být ve společnosti často přehlíženi, nedoceněni a nedostatečně podporováni. To jsou hlavní obecné poznatky aktuálně zveřejněného mezinárodního průzkumu OECD v rámci… více ►

Kulatý stůl ke Strategii vzdělávací politiky v ČR do roku 2020, Praha, 12. 6. 2014

Kulatý stůl byl věnován debatě nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Po skončení připomínkového řízení by tento dokument ve druhé polovině června měl být schválen vládou. Panelu se zúčastnila i expertka OECD Anna Pons,… více ►

Zvláštní zpráva IEA o investicích v energetice

wmeo_2014

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 3. 6. 2014 novou zprávu o výhledu světové energetiky, která se poprvé podrobně zabývá současnými i budoucími investičními trendy v energetickém sektoru. více ►

Recepce k 10. výročí vstupu ČR do EU

Česká republika, společně s Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem, oslavila v závěru května desáté výročí vstupu do Evropské unie. Těchto šest zemí, které se v roce 2004 staly členy EU (společně s Kyprem, Litvou, Lotyšskem a… více ►

Nový ředitel direktorátu pro vzdělávání a dovednosti

Dne 19. 5. 2014 byl do funkce ředitele direktorátu pro vzdělávání a dovednosti (EDU OECD) jmenován Dr. Andreas Schleicher. EDU se zabývá především problematikou vzdělání a rozvoje a využití dovedností, ale také sociálními či ekonomickými aspekty… více ►

Fórum OECD, Paříž 5. a 6. 5. 2014, videozáznamy

oecd_forum_2014

Ve dnech 5. a 6. května 2014 proběhlo v pařížském sídle OECD každoroční Fórum OECD, které zahájil GT OECD Angel Gurría, dále vystoupila předsedkyně slovinské vlády (v demisi) Alenka Bratušek, a hovořil rovněž Jason Furman, předseda Rady… více ►

Jarní hospodářská prognóza OECD

logo_oecd

Česká ekonomika letos poroste o 1,2%, příští rok pak zrychlí na 2,4%. Má tedy lepší vyhlídky než eurozóna, jejíž HDP se v r. 2015 zvedne jen o 1,7%. Celosvětové tempo růstu dosáhne v tomto a příštím roce 3,4% a 3,9%. Nová hospodářská prognóza… více ►

Týden OECD, Paříž, 5. – 7. května 2014

oecd_forum_2014

Jaké jsou největší výzvy současné doby – je to příjmová nerovnost, nerovnost pohlaví, nebo změny životního prostředí? Pokud vás zajímají odpovědi nejen na tyto otázky, sledujte ve dnech 5.–7. května 2014 události "Týdne OECD" v Konferenčním… více ►

Zpráva DAC o stavu rozvojové spolupráce v roce 2013

Každoročně na počátku dubna vydává Výbor pro rozvojovou spolupráci tiskovou zprávu, která statisticky shrnuje rozvojovou spolupráci za uplynulý rok. Dne 8. 4. vyšla zpráva pod titulkem „Pomoc rozvojovým zemím dosáhla v roce 2013 rekordní úrovně“… více ►

OECD zveřejnila Sovereign Borrowing Outlook 2014

oecd_sovereign_borrowing_outlook

OECD zveřejnila v závěru března již šesté vydání "OECD Sovereign Borrowing Outlook 2014". Tato výroční publikace mapuje výpůjční potřeby centrálních vlád zemí OECD, analyzuje situaci na trhu státních dluhopisů a diskutuje strategie financování a… více ►

Hospodářský přehled ČR 2014

sobotka_a_gurria_2014

Dne 18. 3. zveřejnila OECD nový Hospodářský přehled ČR. Publikaci, která komplexně hodnotí ekonomickou situaci země a dává doporučení pro makroekonomické politiky i strukturální reformy, přijel do Prahy představit generální tajemník OECD Angel… více ►

Studentské stáže na Stálé misi ČR při OECD v Paříži

logo_oecd

OECD patří mezi odborné mezinárodní organizace, které nabízejí přístup k unikátním znalostem v široké škále hospodářských oborů. V roce 1995 se stala členskou zemí OECD také Česká republika (a další středoevropské země) a tak vznikla možnost… více ►

Nový ředitel Agentury pro jadernou energii

nea_logo

Dne 19. 3. 2014 jmenoval generální tajemník OECD Angel Gurría novým generálním ředitelem Agentury pro jadernou energii (NEA) Williama Magwooda, člena Jaderné regulační komise USA, který se nové funkce v NEA ujme od 1. 9. 2014. více ►

Výroční zpráva SM při OECD v Paříži za rok 2013

vz_titulni_2013

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2013 je již k dispozici. Zpráva hovoří o strategické orientaci OECD, shrnuje hlavní události roku 2013 v OECD, popisuje horizontální projekty a hovoří také o vnějších vztazích OECD. Dokument popisuje profilové… více ►

Směrnice OECD pro zodpovědné chování podniků

Tento nástroj OECD obsahuje soubor doporučení, dobrovolných zásad a standardů odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Jedná se o zatím jediný mnohostranně schválený nástroj, kterým se vlády… více ►

OECD zveřejnila výsledku průzkumu PISA

Na počátku prosince 2013 byly v řadě hlavních měst účastnických zemí zveřejněny výsledky mezinárodního průzkumu OECD, který se zabývá porovnáním znalostí 15-ti letých studentů v oblasti matematiky, čtení (porozumění psanému textu) a přírodních… více ►

Prezentace Světového energetického výhledu IEA v České republice

iea_logo_1

V úterý 7. ledna 2014 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskutečnila prezentace nového vydání Světového energetického výhledu (World Energy Outlook - WEO) pro širší odbornou veřejnost, na jejíž přípravě se kromě Ministerstva průmyslu a… více ►

Podzimní hospodářská prognóza OECD

V příštích dvou letech lze očekávat zrychlení hospodářského růstu, převažují však negativní rizika. Takové je hlavní sdělení hospodářského výhledu, který 19. listopadu zveřejnila OECD. České republice v něm předpovídá letos propad HDP o 1,5%, v… více ►

OECD vydává "Government at a Glance"

x2013_govt_at_a_glance

Letošní vydání publikace „Government at a Glance“ měří výkonnost vlád ve všech členských zemích OECD za pomoci více než 50 ukazatelů, od čekací doby v nemocnicích až po vládní výdaje; od zaměstnanosti ve veřejném sektoru až po politiku státních… více ►

World Energy Outlook 2013 se věnuje změnám ve světové energetice

weo_2013

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 12. 11. 2013 letošní vydání své "vlajkové" publikace - Světového energetického výhledu 2013. více ►

Jak se máte? Blahobyt v OECD.

better_life_publikace

Kvalitu života v zemích OECD mapuje již druhé vydání publikace How’s Life? (Jak se máte?) zveřejněné 5. listopadu 2013. Vybrané indikátory měří jak materiální podmínky jako příjem, zaměstnání a bydlení, tak další aspekty blahobytu jako volný čas… více ►

OECD vydává publikaci "STI Scoreboard 2013" (věda a výzkum v číslech a mezinárodním srovnání)

sti_scoreboard_1

OECD v závěru října 2013 zveřejnila svou stěžejní publikaci v oblasti mezinárodního srovnání vědy, výzkumu a průmyslových technologií pod názvem "Science, Technology and Industry Scoreboard 2013". více ►

Služby ve výrobním procesu a jejich význam pro budoucnost výroby

Výrobu stále považujeme v zemích OECD za hlavní zdroj růstu, technologického pokroku, produktivity a konkurenceschopnosti. Přes nesporný význam výroby pro celkovou ekonomickou aktivitu se její podíl v zemích OECD snižuje. To má dopad na pokles… více ►

Nové publikace OECD o vědomostním kapitálu a o vědě a výzkumu

supporting_investment

OECD vydává v těchto dnech publikaci pod názvem “Podpora investic do vědomostního kapitálu, růstu a inovací” (Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth, and Innovation), která je výstupem dva roky trvajícího projektu zaměřeného na… více ►

OECD vydává „Výhled dovedností“

piaac

Ve druhém říjnovém týdnu vydala OECD publikaci pod názvem „Výhled dovedností“ (OECD Skills Outlook), která se zabývá hodnocením úrovně elementárních dovedností dospělých, které jsou potřebné pro jejich úspěšné zapojení do pracovního procesu a… více ►

Oslava 20. výročí České národní banky a Národní banky Slovenska v OECD

cnb_a_nbs_rijen_2013

Česká a slovenská mise při OECD společně uspořádaly 2. října 2013 seminář a slavnostní recepci u příležitosti 20. výročí založení svých centrálních bank. Cílem semináře bylo prezentovat v OECD úspěchy těchto dvou institucí při provádění měnové… více ►

Čína se připojuje k mezinárodnímu úsilí při snaze bojovat proti daňovým únikům

V závěru srpna podepsali zástupci Číny na slavnostním ceremoniálu v pařížském sídle OECD multilaterální "Úmluvu o vzájemné administrativní pomoci v oblasti daní a daňových záležitostí". Tato Úmluva se má stát novým nástrojem pro potírání daňové… více ►

OECD: průběžná ekonomická prognóza

Hospodářství vyspělých zemí je opět na vzestupu, světovou ekonomiku však zrychlení nečeká vzhledem k slábnoucímu růstu ve velkých rozvíjejících se zemích. Takové je hlavní sdělení průběžné ekonomické prognózy, kterou OECD zveřejnila 3. září 2013… více ►

Týdeník Ekonom o globálních hodnotových řetězcích

Poslední srpnové vydání týdeníku Ekonom uveřejňuje rozhovor s ekonomem OECD Koenem DeBackerem, který hovoří o pozici ČR v tzv. globálních hodnotových řetězcích i o tom, co by ČR měla udělat, aby své postavení, a tím i svůj ekonomický potenciál,… více ►

OECD: výhled zaměstnanosti

V pořadí již 31. edice publikace „Výhledu zaměstnanosti“ (OECD Employment Outlook 2012), jednoho ze stěžejních statistických přehledů OECD, byla zveřejněna v půli července 2013. Data dokládají, že krize zaměstnanosti pokračuje: jak uvedl… více ►

Fiskální zátěžové testy - situace české ekonomiky

Jednoduchý model fiskálních stress testů – studie rakouské, české a německé ekonomiky. Přiložený dokument rozvíjí za pomoci scénářů budoucích šoků jednoduchý modelový rámec stress testů strategií fiskální konsolidace. více ►

Nové publikace OECD z oblasti zemědělství

OECD vydala v průběhu června nové studie, které se zaměřují na aktuální vývoj i výzvy v oblasti zemědělství. Mnohé z nich si můžete zdarma přečíst na stránkách OECD. Stálá Mise ČR při OECD pro Vás vybrala pět publikací, více ►

OECD o vzdělání v ČR

OECD vydala v dubnu 2013 publikaci pod názvem „Výhled vzdělávací politiky: Česká republika“, kterou přinášíme v anglickém originále i v českém pracovním překladu. více ►

Nové studie OECD

OECD vydává v těchto dnech nové publikace k aktuálním výzvám a tématům. Mnohé z nich je možné získat zdarma na internetu. Stálá mise ČR při OECD pro Vás vybrala několik studií, jejichž krátkou anotaci (ve formě linku k elektronické verzi)… více ►

OECD/FAO očekává pomalejší růst globální zemědělské produkce

Podle nové společné zprávy OECD a FAO pod názvem "Zemědělský výhled 2013-2022", vydané 6. 6. 2013, by měla globální zemědělská produkce v nadcházejícím desetiletí dosáhnout ročního růstu 1,5%, což představuje jasný pokles oproti období 2003 až… více ►

OECD vydává nové publikace u příležitosti Světového dne životního prostředí

Tématem letošního Světového dne životního prostředí je slogan "Přemýšlejte.Jezte.Šetřete". Jde o iniciativu zaměřenou proti plýtvání potravinami a za ekologičtější život. Podle Organizace OSN pro potraviny a zemědělství (FAO) se každoročně… více ►

OECD zveřejnila nové údaje o postavení ČR v globálních hodnotových řetězcích

Při příležitosti zasedání Rady OECD na ministerské úrovni zveřejnila OECD dne 28. května 2013 dokument obsahující více ►

Hospodářský výhled: nadějný v USA, ponurý v EU

Dle nové hospodářské prognózy OECD zveřejněné 29. května porostou letos země OECD jako celek tempem 1,2%. Oživení je ale dosud mdlé a nerovnoměrné. V USA vzroste HDP o 1,9%, v Japonsku o 1,6%, ale v eurozóně klesne o 0,6%. České republice… více ►

Fórum OECD, Paříž 28. – 29. května 2013

x2013_05_24

Největší výzvy současné doby - jsou to pracovní příležitosti, nerovnost, nebo ekonomický růst? Nacházíme se v šestém roce hospodářské krize a proto se musíme ptát: jaké kroky vlády podnikají, aby snížily veřejné zadlužení, obnovily důvěru a… více ►

ČR se stala členem Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD

x2013_05_20

V úterý 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), které mělo na programu přijetí ČR za plnoprávného člena tohoto výboru. Vedoucím delegace ČR na zasedání byl pan… více ►

SM při OECD v Paříži nyní také na twitteru

Rádi bychom vám oznámili, že Stálá delegace ČR při OECD v Paříži je nyní aktivní na TWITTERu. Budeme rádi, pokud se stanete odběrateli našich zpráv a budeme se snažit vás zásobovat zajímavými postřehy z OECD. Naše adresa je @CzechOECD,… více ►

Seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze

Ve dnech 5. – 6. března 2013 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnil seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu ve státech Východního partnerství a střední Asie. Experti jednali o indikátorech OECD a jejich přínosu pro… více ►

Hodnocení ČR v pracovní skupině OECD o podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

Dne 21. března 2013 zveřejnila OECD hodnocení České republiky, pokud jde o plnění Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. ČR je stranou Úmluvy, k níž se dosud připojilo 40 zemí,… více ►

Výroční zpráva Stálé mise ČR při OECD za rok 2012

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2012 je již k dispozici. Zpráva shrnuje hlavní události roku 2012 v OECD, hovoří mj.o prioritách práce OECD, o její strategické orientaci, o práci jednotlivých výborů, účasti českých diplomatů a delegátů z… více ►

Vize OECD pro rok 2060

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj umístila na své webové stránky video, ve kterém představuje svou vizi globální ekonomiky v roce 2060. více ►

Prohlédněte si elektronickou knihovnu OECD

OECD umístila do své "elektronické knihovny" značné množství publikací, z nichž podstatnou část je možné získat zdarma. Prohlédněte si video, které OECD za tímto účelem umístila na YouTube. více ►

OECD zpřístupnila databázi obchodu přidanou hodnotou, kterou vytvořila ve spolupráci s WTO

Dne 16. 1. 2013 byla na tiskové konferenci za účasti generálního tajemníka OECD A. Gurríi, generálního ředitele WTO P. Lamyho, komisaře EU pro obchod K. de Guchta a novozélandského ministra obchodu T. Grosera zveřejněna databáze mezinárodního… více ►

OECD k genderové problematice

V závěru roku 2012 zveřejnila OECD publikaci pod názvem „Closing the Gender Gap: Act Now“. Zpracování této studie vyplynulo z potřeby prozkoumat možnosti uplatnění nevyužitého ekonomického potenciálu žen v době, kdy mnohé země čelí problémům… více ►

Náměstek Tomáš Dub na setkání rozvojových ministrů DAC OECD v Londýně ve dnech 4. a 5. prosince 2012

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se ve dnech 4. a 5. prosince 2012 zúčastnil zasedání Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD v Paříži. Setkání bylo věnováno zejména diskusi o problematice rozvojové agendy po roce 2015 a proběhla… více ►

Nový velvyslanec ČR při OECD

gurria_rozsypal

Dne 12. listopadu 2012 předal své pověřovací listiny do rukou generálního tajemníka OECD nový velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD, pan Pavel Rozsypal. více ►

Čeští poslanci a senátoři se zúčastnili Parlamentního semináře OECD na vysoké úrovni

V pařížském sídle OECD proběhnul ve čtvrtek 4. října 2012 parlamentní seminář pod názvem „Lepší politiky pro inkluzivní růst a integritu“, kterého se zúčastnilo více než čtyřicet parlamentářů ze 14 členských států OECD. Česká republika byla… více ►

OECD představila svůj “Přehled vzdělávání 2012”

education_at_a_glance

Dne 10. 9. 2012 byla v Konferenčním centru OECD v Paříži představena letošní edice kmenového titulu „OECD – přehled vzdělávání 2012“ (Education at a Glance 2012). Publikace přináší obsáhlé mezinárodně srovnatelné přehledy statistických údajů o… více ►

Vícejazyčné přehledy OECD

vicejazycne_prehledy_1

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD, původně publikovaných v angličtině a francouzštině. Jsou zdarma k dispozici v internetovém knihkupectví OECD: www.oecd.org/bookshop. Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li… více ►

Stáže českých expertů v pařížském sídle OECD

znak_cr

Stálá mise ČR při OECD v Paříži ve spolupráci s ústředím OECD organizuje pěti- či šestiměsíční stipendijní pobyty mladých českých expertů, pracovníků státní správy, jejichž cílem je načerpání nových znalostí a dovedností prostřednictvím stáží v… více ►

Konference hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD

Dne 1. června 2012 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference k problematice hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD. Konferenci pořádala Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR ve spolupráci s… více ►

Týden OECD - Paříž, 22.- 24. května

logo_oecd_50

V rámci tzv. týdne OECD, který probíhá každoročně v květnu v pařížském konferenčním centru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, se setkali delegáti všech 34 členských zemí i významných nečlenských zemí (zejména Rusko a tzv. Key… více ►

Mezinárodní obchod zvyšuje zaměstnanost i mzdy

V rámci Fóra OECD, které se každoročně koná na okraji zasedání Rady OECD na ministerské úrovni, představil dne 23. 5. 2012 generální tajemník OECD Angel Gurría publikaci "Policy Priorities for International Trade and Jobs", na jejímž vzniku se… více ►

IEA zveřejnila "zlatá pravidla" pro "zlatý věk plynu"

w_energy_outlook_2012

Londýn, 29. května: Těžba zemního plynu z netradičních zdrojů již způsobila energetickou revoluci v USA a podle analýz pařížské Mezinárodní energetické agentury (IEA) je plyn z těchto zdrojů do budoucna velmi slibným zdrojem energie i v… více ►

Náměstek MZV Tomáš Dub se zúčastnil zasedání Řídící rady Rozvojového centra OECD na vysoké úrovni

tomas_dub_nam_mzv

Pan Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí ČR, se dne 1. března 2012 zúčastnil jako vedoucí delegace ČR zasedání Řídící rady Rozvojového střediska OECD na vysoké úrovni, konaného v Paříži k 50. výročí jeho založení. Rozvojové středisko… více ►

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2011

mcm_2011_family_foto

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2011 je již k dispozici. Zpráva shrnuje hlavní události roku 2011 v OECD, hovoří mj.o prioritách práce OECD, o její strategické orientaci a rovněž o nových nástrojích přijatých Radou OECD v průběhu uplynulého… více ►

Prezentace nového modelu pro fiskální zátěžové testy

Dne 18. ledna 2012 se v sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uskutečnil neformální workshop se zaměřením na fiskální zátěžové testy. Účelem setkání bylo představit model pro zátěžové testy zaměřené na strategie fiskální… více ►

Zemřel Václav Havel

x2011_12_19

V neděli 18. prosince v ranních hodinách zemřel Václav Havel, bývalý prezident Československa a České republiky, spisovatel, dramatik a politik, který se stal symbolem odporu proti komunistickému režimu. více ►

GT OECD Angel Gurría v Praze - prezentace ekonomického přehledu ČR

gurria_v_praze

V rámci své jednodenní návštěvy, kterou absolvoval 18. listopadu 2011 na pozvání předsedy vlády ČR Petra Nečase, zveřejnil A. Gurría společně s P. Nečasem “Hospodářský přehled OECD pro ČR 2011”. více ►

Letošní Světový energetický výhled IEA se podrobně věnuje energetice Ruska

worl_economic_outlook

Pařížská Mezinárodní energetická agentura (IEA) představila 9. listopadu 2011 tradičně v Londýně svůj letošní Světový energetický výhled (World Energy Outlook - WEO), což je svým vlivem i z komerčního hlediska nejvýznamnější publikace, kterou… více ►

Velvyslanec Karel Dyba přispěl do publikace „50 years of the EDRC“

x2011_11_09

Velvyslanec Karel Dyba přispěl do publikace „50 years of the EDRC“ vydané při příležitosti 50. výročí založení Výboru pro hospodářské přehledy. Tento výbor začal sledovat hospodářský vývoj v Československu a od roku 1993 v České republice a v… více ►

IEA zveřejnila aktuální statistické údaje o globálních emisích CO 2

iea

Jako jeden ze svých příspěvků pro klimatický summit OSN, který se uskuteční na přelomu listopadu a prosince t.r. v jihoafrickém Durbanu, zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) podrobné statistické informace o tom, kolik která země… více ►

Brožura k 50. výročí založení OECD

logo_oecd_50

OECD vydala k 50. výročí svého založení informační a propagační brožuru pod názvem "Better Policies for Better Lives", kterou vám na tomto místě přinášíme v českém jazyce - Lepší politiky pro lepší život. (Jedná se o neoficiální, neautorizovaný… více ►

Index lepšího života

better_life_index

V závěru května 2011 představila OECD na svém výročním „Fóru 2011“ index lepšího života („Better Life Index“), který měří kvalitu života v zemích OECD. Tento index je průběžným výsledkem statistického projektu OECD na měření blahobytu a rozvoje… více ►

IEA: uvolnění strategických zásob ropy

iea_logo

Mezinárodní energetická agentura (IEA) oznámila ústy výkonného ředitele Nobua Tanaky, že členské země této mezinárodní organizace se rozhodly uvolnit 60 milionů barelů ropy ze svých strategických zásob jako reakci na trvající výpadek dodávek… více ►

Východní Evropa a jižní Kavkaz: ke zvýšení konkurenceschopnosti je třeba reforem, které přitáhnou investory

eurasia_v_praze_na_mzv_cerven_2011

Ekonomiky východní Evropy a jižního Kavkazu musí dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti, aby přitáhly větší množství a lépe zaměřené zahraniční investice. To je závěr nejnovější zprávy OECD, která byla 17. června prezentována na ministerském… více ►

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek o 50. výročí založení OECD

cesky_export_titulni_strana

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek přispěl do časopisu Český export č. 14 (květen 2011) článkem pod názvem "Padesátiny OECD: Proměna klubu vyspělých zemí" více ►

Vystoupení Smyčcového kvartetu Pražské konzervatoře v sídle OECD v Paříži

prazska_konzervator_logo

Při příležitosti 200. jubilea Pražské konzervatoře navštívil její Smyčcový kvartet Paříž, aby 6. června zpříjemnil den hudbou v pařížském sídle UNESCO a 7. června pak vystoupil také v sídle OECD. více ►

Seminář k pozemkové reformě v Kyjevě

kyjev

Akce za účasti českých expertů proběhla v rámci "OECD Eurasia Competitiveness Programme". V dalším textu naleznete podrobnosti o semináři i o programech OECD. více ►

Premiér Nečas: OECD. Zrcadlo, jež potřebujeme

necas

Následující příspěvek předsedy vlády ČR Petra Nečase byl publikován v deníku Lidové noviny dne 25. května a na serveru www.parlamentnilisty.cz dne 27. května 2011. více ►

Virtuální prohlídka Černínského paláce na webu MZV

cerninsky_palac

Ministerstvo zahraničních věcí zve k virtuální prohlídce svého historického sídla - Černínského paláce více ►

Výstava k 50. výročí založení OECD

logo_oecd_50

Dne 30. května 2011 se v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy k 50. výročí založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). více ►

Výroční zasedání Rady OECD na úrovni ministrů - za ČR se zúčastnili ministři Schwarzenberg, Kocourek a Chalupa

mcm_2011_family_foto

Ve dnech 25. a 26. května 2011 se v Paříži uskutečnilo výroční zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na úrovni ministrů (OECD), která si v letošním roce připomíná 50 let od svého vzniku v roce 1961. Jejími členy je 34… více ►

Svátky jara v OECD

svatek_jara

Již tradiční a vítaná společenská událost „Svátky jara“ se konala v OECD již počtvrté, stejně jako v předchozích ročnících pod záštitou velvyslance České republiky při OECD pana Karla Dyby a ve spolupráci s Projektem Austerlitz, Asociací… více ►

15 let členství ČR v OECD, 50 let existence 0ECD

dyba_20let_pote_1

Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC) byla založena v r. 1948 jako nástroj administrace Marshallova plánu pomoci Evropě zdevastované během 2.světové války. V r. 1961 se změnila na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj… více ►

Organizované prohlídky/semináře sídla OECD v Paříži pro veřejnost

oecd_ne50

OECD organizuje prohlídky a semináře pro obchodní vedoucí, zástupce tržní unie, poslance, akademické činovníky, novináře, studenty vysokých škol a jiné skupiny na žádost. více ►

OECD - půlstoletí prestižního klubu

logo_oecd_50

V letošním roce slaví Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 50 let své existence. Dne 30. září 1961 vstoupila v platnost Úmluva o OECD, když 14. prosince 1960 byl podepsán vedoucími představiteli 20 států zakládací dokument… více ►

Premiér Nečas se sešel s generálním tajemníkem OECD

necas

Český předseda vlády v rámci své pracovní návštěvy Paříže sešel s generálním tajemníkem OECD a společně projednávali současné i připravované reformy v České republice. více ►

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2010

znak_cr

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2010 je již k dispozici více ►

Fotografie u příležitosti 50. výročí vzniku OECD

logo_oecd_50

V letošním roce oslaví Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 50. výročí svého vzniku. V roce 2010 si ČR rovněž připomněla 15. výročí přistoupení k této mezinárodní organizaci. více ►

OECD slaví 50. výročí svého vzniku

logo_oecd_50

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj oslaví v roce 2011 již 50. výročí svého vzniku. OECD si toto významné výročí připomíná již v závěru tohoto roku. Dne 13. prosince 2010 proběhla slavnostní ceremonie v Elysejském paláci, na které… více ►

Estonsko přistoupilo do OECD jako 34. členská země

estonska_vlajka

Dne 9. 12. 2010 se uložením podepsané Konvence OECD stala novým členem OECD Republika Estonsko. Podpisem Konvence se Estonsko zavazuje k dosažení základních cílů OECD. Přístupové dokumenty podepsal estonský velvyslanec při OECD, J.E. Sven… více ►

Slovinsko přistoupilo do OECD jako 32. členská země

slovinsko

Dne 21. 7. 2010 se uložením podepsané Konvence OECD stala novým členem OECD Republika Slovinsko. Plnému členství Slovinska předcházel podpis Smlouvy o přistoupení ze dne 1. června 2010. Počátkem celého procesu pak bylo oficiální pozvání… více ►

Předběžná zpráva o Strategii zeleného růstu: Implementace našich závazků k udržitelné budoucnosti

Stálá mise dává pro informaci a k případnému využití k dispozici "Předběžnou zprávu o Strategii zeleného růstu OECD", připravenou v české mutaci Sekretariátem OECD za významného přispění Heleny Čížkové ze Stálé mise. Předmluva generálního… více ►

Ministerské zasedání Středoasijské iniciativy programu EURASIA na podporu konkurenceschopnosti

Dne 18. června 2010 se v sídle OECD uskutečnilo ministerské zasedání Středoasijské iniciativy programu EURASIA OECD na podporu konkurenceschopnosti, která je určena pro Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Tádžikistán, Turkmenistán a… více ►

Ministr Kohout na zasedání Rady OECD na ministerské úrovni v Paříži (OECD Forum 2010 - 26.-27. května 2010 a MCM (zasedání Rady OECD na ministerské úrovni) pak 27.-28. května 2010)

„Od překonání krize k udržitelnému růstu“ („From Recovery to Sustained Growth“) bylo hlavním tématem pravidelného zasedání ministrů (MCM - Ministerial Council Meeting) zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které se konalo… více ►

Rada OECD schválila rozšíření o Estonsko, Izrael a Slovinsko

OECD se dne 10. května 2010 „de facto“ rozšířila o tři nové členské země: Estonsko, Izrael a Slovinsko. Po nedávném vstupu Chile a po naplnění všech formalit (tj. zejména schválení parlamenty těchto zemí a uložení ratifikačních listin na… více ►

MŠMT uspořádalo Kulatý stůl k projektu OECD „Inovační strategie"

Dne 31. března 2010 se ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT konalo zasedání k projektu OECD „Inovační strategie". Organizátoři MŠMT zvolili ke Kulatému stolu téma „Posilování spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu, vývoji a… více ►

Hospodářský přehled České republiky 2010 - generální tajemník OECD A. Gurría opět v Praze (5.-7. dubna 2010)

Posílení veřejných financí je klíčovým úkolem příští české vlády, vyplývá ze zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Právě tu v úterý 6.4. 2010 prezentoval generální tajemník OECD Angel Gurría během jednání s prezidentem… více ►

ČR zůstává významným donorem v rámci zemí OECD – první předběžná data DAC za rok 2009

Celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance - ODA) členů DAC (Development Assistance Committee) v r. 2009 opět rostla, a to i přes krizi veřejných rozpočtů většiny zemí, o 0,7% na téměř 120 mld USD (v reálných cenách). ODA… více ►

OECD a „zelený růst“

Koncept „Zeleného růstu“ („Green Growth“ – viz také všechny veřejně dostupné dokumenty na adrese www.oecd.org/greengrowth) jako jedné z cest, jak zvládnout dopady ekonomické krize a podpořit hospodářské oživení, byl představen na ministerském… více ►

Svátky jara v OECD potřetí

Dne 24. března 2010 se v OECD se konal již třetí ročník „Svátků jara“. Stále známější oblíbená společenská událost proběhla pod záštitou velvyslance České republiky při OECD pana Karla Dyby; na přípravě se podíleli Projekt Austerlitz, asociace… více ►

Stanovisko ČR k Inovační strategii OECD

ČR uznává klíčovou roli inovací při zvyšování ekonomického výkonu, konkurenceschopnosti ekonomik a zajištění udržitelného charakteru hospodářského růstu, včetně řešení výzev jako jsou např. stárnutí populace nebo změny klimatu. Proto podporuje… více ►

Going for Growth 2010 - hodnocení České republiky

Dne 10. března 2010 byla v Paříži zveřejněna v pořadí šestá výroční publikaci Going for Growth, shrnující výsledky analytické práce hlavních útvarů OECD k vybraným strukturálním problémům v ekonomikách členských států. více ►

OECD jde s dobou - i na internetu

Aktuální audiovizuální informace z OECD můžete nalézt na všech hlavních moderních stránkách VIDEA - http://www.youtube.com/OECD FOTKY - http://www.flickr.com/OECD "SÍTĚ" - http://www.facebook.com/theOECD a http://twitter.com/oecd - i Vy se… více ►

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2009

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2009 je již k dispozici více ►

Chile 31. členem OECD

Zvláštní zasedání Rady OECD dne 15. prosince 2009 bylo věnováno jedinému bodu - Rozhodnutí o přístupu Chile k organizaci. více ►

Projev velvyslance Karla Dyby na semináři „20 Years After“

Zahájení semináře "20 let poté" obstaral svým projevem Stálý zástupce ČR při OECD, velvyslanec Karel Dyba - text projevu (v angličtině) je zde k dispozici. více ►

Seminář "20 let poté" v OECD

Stálá mise ČR při OECD uspořádala ve spolupráci s delegacemi ostatních zemí Visegrádské skupiny dne 20. listopadu 2009 v OECD seminář s názvem „20 Years After“ - Reflections on the Economic Transformation of the Czech Republic, Hungary, Poland… více ►

Inovační strategie OECD proti krizi

Týdeník EURO, 45/2009: V týdeníku EURO (www.euro.cz) vyšel článek k připravované Inovační strategii OECD. (Podle OECD by měly inovace pomoci vyřešit současnou hospodářskou krizi i změny klimatu…). Plný text článku je zde k dispozici. více ►

Seminář OECD - Beyond the Crisis: Sustainable Recovery and Jobs

Ve čtvrtek 1. října se senátor Jiří Stříteský (ODS) a vedoucí Kanceláře Senátu František Jakub zúčastnili Parlamentního semináře OECD na vysoké úrovni.Tématem semináře byla současná světová hospodářská krize, udržitelný rozvoj a zaměstanost. více ►

Šéf OECD: Chceme být globální, rozhovor pro deník E15

Přijetí Ruska bude důležitým krokem ve strategii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která se chce stát skutečně globálním fórem. V exkluzivním rozhovoru pro deník E15 v sídle organizace v Paříži to řekl generální tajemník… více ►

Závěrečná akce CZ PŘES v OECD

Ve čtvrtek 25. června se v OECD konala recepce k završení Českého předsednictví v Radě EU. Akce zároveň přímo navazovala na každoroční dvoudenní zasedání Rady OECD na úrovni ministrů, zajišťující tak hojnou účast ministrů nejen ze zemí EU a… více ►

Oslava pátého výročí vstupu ČR do EU

Dne 4. května proběhla na OECD recepce k pátému výročí vstupu České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – členů OECD - do Evropské unie. Na organizaci této úspěšné akce se společně podíleli Delegace všech čtyřech zmíněných zemí a Evropské… více ►

Eurasia Competitiveness Programme zahajovaci konference

Ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2009 proběhla v sídle OECD v Paříži ministerská konference k zahájení Eurasia Competitiveness Programme. Za ČR se konference zúčastnil náměstek PaO Milan Hovorka. více ►

Velvyslanec Dyba informoval OECD o pádu české vlády

Velvyslanec Karel Dyba informoval své kolegy - velvyslance zemí EU při OECD, jakož i Generálního tajemníka OECD Angela Gurríu a vrchní představitele Organizace, o současném stavu na české politické scéně vyvolanou úterním vyslovením nedůvěry… více ►

Svátky jara v OECD

Ve dnech 18. března se v Paříži konal šestý ročník „Svátků jara“ - soutěže moravských a českých vín - tentokrát ve znamení předsednictví České republiky v Radě EU. Akce byla pořádaná Projektem Austerlitz, asociací sommelierů České republiky ve… více ►

Going for Growth / Objectif croissance : strukturální reformy pro dlouhodobý růst

3. března byla v Paříži zveřejněna v pořadí pátá výroční publikaci Going for Growth / Objectif croissance , shrnující výsledek analytické práce hlavních útvarů OECD k vybraným strukturálním problémům v ekonomikách členských států. více ►

Generální tajemník OECD Angel Gurría navštívil dne 3.března 2009 Prahu

Generální tajemník OECD Angel Gurría navštívil Prahu na pozvání Premiéra ČR Mirka Topolánka. Hlavním tématem dvoustranného setkání bylo hledání vhodných opatření k potlačení dopadů současné ekonomické krize a oživení hospodářství EU s využitím… více ►

Výroční zpráva SM ČR při OECD za rok 2008

Výroční zpráva SM ČR při OECD za rok 2008 je nyní k dispozici ke staženi v pdf. formátu či MS Word. více ►

Velvyslanec Dyba představil v OECD priority českého předsednictví v EU

banerczpres1

Velvyslanec a stálý zástupce ČR při OECD Karel Dyba seznámil dne 12. ledna t. r. na slavnostním obědě členy Rady OECD a generálního tajemníka OECD s prioritami českého předsednictví v EU. Členové Rady OECD vedle jejich aktuálnosti poukazovali… více ►

3. Fórum na vysoké úrovni pro efektivitu rozvojové pomoci (Third High Level Forum on Aid Effectiveness - HLF), Accra, Ghana, 2.-4. září 2008

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších rozvojových konferencí r. 2008 (dalšími jsou MDG Summit OSN v New Yorku a Financing for Development v Doha). Její výsledky by měly přispět nejen k lepší implementaci Pařížské deklarace pro efektivitu rozvojové… více ►

Výroční zpráva OECD 2008 (OECD Annual Report 2008)

OECD zveřejnila svou výroční zprávu pro r. 2008, ve které můžete najít na celkem 115 stranách všechny klíčové a aktuální informace o tom, co se povedlo v průběhu minulého roku (2007 - 2008) důležitého jak v OECD samotné, tak ve členských i… více ►

Ludmila Čechová – příběh české stážistky v OECD Development Centre

„Jmenuji se Ludmila Čechová a je mi 22 let. Jsem studentkou Politické a kulturní geografie na Ostravské universitě. Minulý rok jsem se dozvěděla o programu Erasmus a díky němu jsem strávila 10 měsíců v Paříži. Mé začátky nepatřily k nejlehčím,… více ►

OECD Forum 2008 se uskutečnilo 3.-4. června 2008, MCM (zasedání Rady OECD na ministerské úrovni) pak 4.-5. června 2008

Vedoucím delegace ČR na MCM 2008 byl Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Jedním z pozvaných řečníků v panelu „Financial market turbulence“ OECD Forum 2008, které se konalo také v novém Konferenčním centru OECD, pak byl… více ►

OECD A ČESKÁ REPUBLIKA

Práce OECD o České republice Všechny zprávy a statistiky OECD, které se týkají České republiky, jsou dostupné na webové adrese www.oecd.org/czech. více ►

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA SM

Tel.: (+33 1) 46 47 29 49 Fax: (+33 1) 46 47 29 44 více ►

České předsednictví EU 2009 - otázky a odpovědi - „Evropa bez bariér“ – motto českého předsednictví.

Mottem, schváleným českou vládou v únoru 2008, vyjadřuje Česká republika vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných… více ►

Oficiální návštěva generálního tajemníka OECD Angela Gurríi v ČR se uskutečnila ve dnech 24.-25. dubna 2008

Během své návštěvy GT OECD oficiálně představil Hospodářský přehled ČR 2008 a setkal se s vysokými státními představiteli ČR – prezidentem, premiérem, ministrem financí, ministrem zahraničních věcí a mnohými dalšími. Další informace k této… více ►

Zveřejnění a prezentace Development Co-operation Report 2007 a ukončení velmi úspěšného – téměř pětiletého - působení R. Manninga ve funkci předsedy DAC

Jednalo se o výjimečnou událost hned z několika důvodů. Byla to poslední prezentace klíčové zprávy DAC „Development Co-operation Report (2007)“ zpracované pod vedením R. Manninga, který tak celkově vyhodnotil rozvoj DAC a ODA během svého velmi… více ►

Účast zástupců Parlamentu ČR na akcích OECD 20. - 21. února 2008 v Paříži

Pravidelné každoroční setkání Parlamentního shromáždění NATO s představiteli Sekretariátu OECD se konalo 20. února 2008 v Paříži, parlamentní seminář na téma Nejnovější trendy a problémy na finančních trzích následně 21. února také v ústředí… více ►

OECD - Lidský kapitál. Důležité je vědět!

Týdeník EURO, 51-52/2007: V předvánočním čísle EURO (www.euro.cz) vyšel článek vycházející ze zdrojů OECD - Lidský kapitál. Důležité je vědět! (Podle OECD patří ČR v investicích do vzdělání a vědy k podprůměru…). Plný text článku je zde k… více ►

OECD - Rada schválila cestovní mapy pro přistoupení Chile, Estonska, Izraele, Ruska a Slovinska

V pátek 30. listopadu 2007 Rada OECD na svém mimořádném zasedání schválila cestovní mapy pro přistoupení (road maps for accession) pro všech pět zemí, které byly na květnovém ministerském zasedání pozvány k přístupovým jednáním. Jsou to Chile,… více ►

BIE - EXPO 2012 v Yeosu, Korea

Informace o zasedání Valného shromáždění BIE dne 26.-27. listopadu 2007 - EXPO 2012 v Yeosu, Korea více ►

OECD, Čína a ČR: Jednání První pracovní skupiny OECD pro hodnocení reformy regulace v Číně

Jednání První pracovní skupiny pro hodnocení reformy regulace v Číně, které provádí OECD a kterého se zúčastnil také Ing. Daniel Trnka (ředitel odboru reformy regulace a kvality veřejné správy Ministerstva vnitra), proběhlo ve dnech 11. – 12.… více ►

Nový stálý představitel ČR při OECD - Karel Dyba

Velvyslanec Karel Dyba se ujal funkce Stálého představitele České republiky při OECD dne 10. října 2007. více ►

Ministerské zasedání Rady OECD, IEA a Fórum OECD 2007 – zahájení vstupních rozhovorů s Chile, Estonskem, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem

Ve dnech 15. - 16. května 2007 proběhla v pařížském sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ministerská konference této organizace . Konference na úrovni ministrů plní v OECD úlohu zasedání akcionářů, v jejichž průběhu je… více ►

Výroční zprávy SM při OECD, včetně výroční zprávy za r. 2013

Výroční zprávy SM při OECD od roku 2000 více ►