Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Index lepšího života

V závěru května 2011 představila OECD na svém výročním „Fóru 2011“ index lepšího života („Better Life Index“), který měří kvalitu života v zemích OECD. Tento index je průběžným výsledkem statistického projektu OECD na měření blahobytu a rozvoje společností na základě širších kritérií než je pouze hrubý domácí produkt a jeho růst.

Index zahrnuje jedenáct dimenzí, z nichž první tři postihují materiální podmínky a dalších osm široce pojatou kvalitu života: bydlení, příjem, zaměstnání, mezilidské vztahy, vzdělání, životní prostředí, fungování veřejné správy, zdraví, subjektivní spokojenost se životem, osobní bezpečnost a rovnováha mezi prací a soukromým životem.

Každá země má tedy svou "květinu", složenou z lístků různých indikátorů podle toho, jak je která dimenze rozvinutá. Na webové stránce také naleznete vysvětlení, jak jsou jednotlivé dimenze definovány.

Na webové stránce www.oecdbetterlifeindex.org se lze dočíst, jak si v těchto kategoriích vede Česká republika v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD. Každý si zde také může sestavit svůj vlastní index lepšího života (tak, že přiřadí jednotlivým dimenzím váhy dle vlastních preferencí) a zjistit, ve které zemi OECD by se mu žilo nejlépe. OECD se určování vah, které závisejí na subjektivních hodnotách, záměrně vyhýbá a proto pojala index jako interaktivní nástroj. Žebříčky zemí se mění podle toho, jaké váhy uživatel jednotlivým dimenzím přiřadí. Na žebříčku sestaveném dle indexu, v němž mají všechny dimenze stejnou váhu, zaujímá Česká republika 23. místo ze 34 zemí OECD.

OECD zároveň s indexem vydala kompendium indikátorů blahobytu (rovněž dostupné na výše uvedené webové stránce), na nichž se zakládají jednotlivé složky indexu. Zde se dozvíme, že např. rovnováhu mezi prací a soukromým životem hodnotí OECD dle procenta zaměstnanců pracujících více než 50 hodin týdně, počtu hodin denně věnovaných volnočasovým aktivitám a míře zaměstnanosti matek dětí školou povinných. OECD zdůrazňuje, že výběr indikátorů byl proveden po rozsáhlých konzultacích s národními statistickými úřady (prostřednictvím Výboru pro statistiku OECD).

Jak při prezentaci indexu uvedla ředitelka statistické sekce OECD Martine Durand, OECD bude dále pracovat na obohacování jednotlivých dimenzí a zlepšování kvality indikátorů. Právě zveřejněný index a průvodní kompendium jsou předběžným náhledem hlavního výstupu projektu na měření blahobytu, publikace „How’s Life”, jejíž vydání se očekává v říjnu 2011.