Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministerské zasedání Středoasijské iniciativy programu EURASIA na podporu konkurenceschopnosti

(Archivní článek, platnost skončena 24.10.2014 / 16:45.)

Dne 18. června 2010 se v sídle OECD uskutečnilo ministerské zasedání Středoasijské iniciativy programu EURASIA OECD na podporu konkurenceschopnosti, která je určena pro Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán (www.oecd.org/daf/psd/eurasia). Dopolední část byla věnována kulatému stolu s investory pořádanému francouzskou průmyslovou konfederací MEDEF International a BIAC (Business and Industry Advisory Committee) OECD, a dále bilaterálním jednáním delegací zúčastněných středoasijských zemí se zástupcem generálního tajemníka OECD R. Boucherem. Odpoledne se uskutečnil Ministerský kulatý stůl. Na něm představitelé středoasijských zemí informovali o hospodářském vývoji ve svých zemích a o průběhu reforem, kterými tyto země za asistence OECD procházejí. Závěrem vyjádřili přítomní zástupci členských zemí včetně ČR jednoznačnou podporu pokračování další angažovanosti OECD v rámci programu EURASIA v regionu Střední Asie.

Ministerskému zasedání předcházelo dne 17. června zasedání Pracovní skupiny Středoasijské iniciativy EURASIA pro politiku investičního prostředí.. V jeho úvodu vystoupil i vv. ČR K. Dyba, který připomněl užitečnost spolupráce ČR s OECD v době než se stala jeho členskou zemí a vyjádřil připravenost ČR se dělit se zeměmi středoasijského regionu o zkušenosti, které ČR při transformaci své ekonomiky nabyla. Proto se ČR do Programu EURASIA OECD na podporu konkurenceschopnosti velmi aktivně zapojila.

V rámci zasedání této pracovní skupiny byly mj. prezentovány tři příklady podpory investičního prostředí v praxi.  Kromě vystoupení zástupců Německa a Turecka v tomto bloku vystoupila na téma „Taking Cluster  Approach to Investment Promotion i Lenka Hřebíčková, vedoucí oddělení  agentury CzechInvest.  Toto vystoupení bylo účastníky zasedání velmi pozitivně přijato a v praxi demonstrovalo, že ČR je schopna v této oblasti nabídnout velmi konkrétní a praktické zkušenosti. 

Zasedání ukázalo značný zájem představitelů středoasijských zemí o spolupráci s OECD. Velkou šancí pro získání zajímavých kontaktů a obchodních příležitostí je tato iniciativa i pro členské země OECD.