Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

MŠMT uspořádalo Kulatý stůl k projektu OECD „Inovační strategie"

Dne 31. března 2010 se ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT konalo zasedání k projektu OECD „Inovační strategie". Organizátoři MŠMT zvolili ke Kulatému stolu téma „Posilování spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu, vývoji a inovacích", které je v popředí zájmu České republiky. V úvodu zasedání byl přednesen krátký příspěvek pana premiéra Jana Fischera ke konání této akce, které se osobně účastnil také stálý zástupce ČR při OECD velvyslanec Karel Dyba.

Pozvání k účasti přijali významní zástupci z Dánska, Německa, Polska, Rakouska a experti OECD. Z České republiky se zasedání účastnili význační představitelé z akademické, soukromé a politické sféry. Setkání účastníků zahájila ministryně školství Miroslava Kopicová v předvečer konání Kulatého stolu v Kaiserštejnském paláci a vystoupila i v závěru zasedání další den.

Zasedání si kladlo za cíl:

  • představit projekt „Inovační strategie OECD" účastníkům z akademické, soukromé a politické sféry
  • seznámit se s národními politikami států střední Evropy, pozváno bylo též Dánsko pro jeho úspěšné reformní snahy 
  • diskutovat o možných aktivitách na národních a regionálních úrovních pro posílení spolupráce mezi veřejným a privátním sektorem pro VaVaI
  • vytvořit prostředí pro navázaní kontaktů pro budoucí spolupráci

V dopoledním bloku programu zahraniční delegáti a zástupce z České republiky přednesli své prezentace (1,  2 , 3). Odpolední  blok byl určen pro diskuse v panelových sekcích:

  • Úloha inovační politiky
  • Bariéry pro spolupráci
  • Aktivity pro posílení spolupráce

Ze setkání a diskuse v rámci Kulatého stolu vyplynuly následující závěry.

Viz také http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/msmt-usporadalo-kulaty-stul-k-projektu-oecd-innovation.