Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nové studie OECD

OECD vydává v těchto dnech nové publikace k aktuálním výzvám a tématům. Mnohé z nich je možné získat zdarma na internetu. Stálá mise ČR při OECD pro Vás vybrala několik studií, jejichž krátkou anotaci (ve formě linku k elektronické verzi) najdete dále v tomto článku.

Publikace „Interconnected Economies Benefiting from Global Value Chains" pojednává o globálních hodnotových řetězcích (Global Value Chains, dále jen "GVC"), které odkazují na mezinárodní rozptyl v navrhování, výrobě, montáži, marketingu a distribuci služeb a zboží. Různé fáze výrobního procesu se nacházejí v různých ekonomikách, což znamená, že meziprodukty jsou následně vyváženy do třetích zemí k montáži finálních produktů. Funkční a prostorová fragmentace, k níž došlo v rámci GVC, výrazně proměnila celosvětové ekonomické prostředí a postavila před země OECD a rozvíjející se země nové politické výzvy z oblasti obchodní politiky, konkurenceschopnosti, modernizace a inovace a řízení globálního systémového rizika.

Hospodářský výhled OECD (OECD Economic Outlook, Volume 2013 Issue 1) je semestrální analýza hlavních ekonomických trendů a perspektiv v příštích dvou letech. Outlook předkládá ucelený soubor projekcí pro výstupy, zaměstnanost, ceny, atd. Výhled pokrývá všechny členské země OECD, jakož i některé vybrané nečlenské země.

Africký ekonomický výhled (African Economic Outlook 2013 Structural Transformation and Natural Resources) je výroční zpráva, která podrobně monitoruje ekonomickou výkonnost 53 jednotlivých zemí na africkém kontinentu, to vše za použití srovnatelného analytického rámce. Hlavním tématem aktuálního vydání je strukturální transformace přírodních zdrojů v Africe. Zpráva také informuje o výkonu Afriky a jejích vyhlídkách, jež ilustruje bohatou statistickou přílohou.

Migrace: Publikace OECD "Výhled pro rok 2013 v oblasti mezinárodní migrace" (OECD International Migration Outlook 2013) představuje analýzu současného vývoje migračních trendů a politik zemí OECD. Dvě zvláštní časti jsou věnovány diskriminaci imigrantů a fiskálnímu dopadu imigrace ve členských státech OECD. Stručný přehled této v českém jazyce.

Další studie týkající se sociálních otázek naleznete v online knihovně OECD.

Doprava: OECD publikovala nové statistiky z oblasti dopravy "Key Transport Statistics 2013". Tato stručná informace poukazuje zejména na pomalý růst globálního obchodu i na pokles úmrtnosti na silnicích.

Nejnovější publikace Mezinárodního dopravního fóra.

Zdravotnictví: Jak si vede české zdravotnictví v porovnání s jinými zeměmi? OECD vydala studii "Zdravotnické údaje OECD 2013" (OECD Health Data 2013). Tato databáze je nejobsáhlejším zdrojem srovnávacích statistik v rámci zdravotních systémů v zemích OECD. Publikace je užitečná pro výzkumné pracovníky, vládní poradce, soukromý sektor i akademiky, kterým umožní porovnat úroveň zdravotnictví v zemích OECD a vyvodit z nich různá poučení.

Výsledky porovnání ČR s ostatními státy OECD v otázkách výdajů na zdravotnictví, lidských a technologických zdrojů, zdravotního stavu obyvatelstva a hlavních rizikových faktorů.

Další publikace OECD z oblasti zdravotnictví.