Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

OECD A ČESKÁ REPUBLIKA

Práce OECD o České republice Všechny zprávy a statistiky OECD, které se týkají České republiky, jsou dostupné na webové adrese www.oecd.org/czech.

Práce OECD o České republice

Všechny zprávy a statistiky OECD, které se týkají České republiky, jsou dostupné na webové adrese www.oecd.org/czech .

Na této stránce naleznete:

o Souhrny všech zpráv o České republice.

o Souhrny publikací a přehledů ("peer review"), které věnují

o České republice zvláštní pozornost.

o Překlady shrnutí všech klíčových publikací OECD

o do češtiny.

o Statistický profil České republiky.

o Návod, jak získat publikace OECD v České republice.

o Možnost zajistit automatické zasílání novinek o práci

o OECD týkající se České republiky (technologií RSS).

o Kontakty, na které je možné se obrátit s dotazy o OECD

o a České republice.

Jak získat publikace a statistiky OECD

OECD je jedním z největších světových vydavatelů v různých oblastech ekonomiky a veřejné politiky. Většina analytických publikací je pro veřejnost volně dostupná ke stažení na www.oecd.org/bookshop. Významné části všech databází OECD jsou uvedeny na statistickém portálu www.oecd.org/statistics. Všechny zprávy a úplné databázelze získat následujícím způsobem:

Zaměstnanci státní správy: přístup je zajištěn prostřednictvím chráněného internetového informačního systému OLIS, který slouží orgánům státní správy a dalším autorizovaným organizacím. Systém zajišťuje přímý přístup k dokumentům odborných výborů OECD, k telefonnímu seznamu, informacím o zasedáních a ke všem publikacím a statistickým produktům OECD. O přístup do systému OLIS lze požádat na adrese www.oecd.org/olisnet.

Novináři a pracovníci médií: přístup ke všem publikacím a statistickým databázím je zajištěn prostřednictvím chráněné webové stránky www.oecd.org/media.

Vědci a studenti: přístup k on-line elektronické knihovně, elektronickým periodikům a interaktivním statistickým databázím na adrese www.sourceoecd.org je zajištěn organizacím, které si předplatily užívání informačního systému SourceOECD. V České republice tuto službu nyní využívají tři univerzity: podrobnosti jsou uvedenyna adrese www.oecd.org/czech.

Jednotlivci: přístup na úplný katalog publikací, k elektronickým verzím publikací, CD-ROM a periodikům je zajištěn pomocí on-line knihkupectví. Většina titulů je volně ke stažení

na www.oecd.org/bookshop.

Informace týkající se souhlasu s překladem a spoluvydáváním publikací jsou uvedeny na adrese www.oecd.org/rights.

Celý informační leták ke stažení.

přílohy

CZ_brochure_CZ_final.pdf 200 KB PDF (Acrobat dokument) 8.10.2010