Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

OECD vydává "Government at a Glance"

Letošní vydání publikace „Government at a Glance“ měří výkonnost vlád ve všech členských zemích OECD za pomoci více než 50 ukazatelů, od čekací doby v nemocnicích až po vládní výdaje; od zaměstnanosti ve veřejném sektoru až po politiku státních zakázek.

Studie konstatuje, že občané jsou převážně spokojeni s každodenními veřejnými službami navzdory snižující se důvěře v národní vlády. Například, v průměru 72% občanů zemí OECD vyslovilo důvěru v policii. Přibližně stejná spokojenost panuje se zdravotnickými službami, a 66% občanů je spokojeno se vzdělávacím systémem.

Studie dále zdůrazňuje přetrvávající nerovnost pohlaví ve veřejném sektoru - ženy stále zastávají jen 40% středních manažerských pozic a pouze 29% vrcholných manažerských pozic.

Ukazatele v publikaci „Government at a Glance" poskytují mezinárodní srovnání a trendy v osmi širších oblastech: strategické vládnutí; veřejné finance; rozpočtové postupy; zaměstnání a platy ve veřejném sektoru; ženy ve vládě; veřejné zakázky; otevřená a inkluzivní vláda a kvalita a dostupnost veřejných služeb.

K dispozici je rovněž stručné shrnutí publikace v českém jazyce.