Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

OECD vydává publikaci "STI Scoreboard 2013" (věda a výzkum v číslech a mezinárodním srovnání)

OECD v závěru října 2013 zveřejnila svou stěžejní publikaci v oblasti mezinárodního srovnání vědy, výzkumu a průmyslových technologií pod názvem "Science, Technology and Industry Scoreboard 2013".

STI Scoreboard 2013 vychází jednou za 2 roky a sleduje stávající inovační trendy v řadě zemí světa (vč. Brazílie, Číny, Indie a Ruska), porovnává jejich výzkumné kapacity a současně také usiluje o hledání a představování slibných technologií budoucnosti. Publikace představuje na 260 indikátorů, které umožňují vládám členských i dalších zemí porovnat dosažené výsledky a vhodnost nastavených politik v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Kompletní dokumentaci z představení publikace i podrobnější informace a indikátory vybraných zemí lze nalézt na webové stránce Direktorátu OECD pro vědu, technologie a průmysl.