Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Možnost zaměstnání občanů ČR v sekretariátu OECD

V sekretariátu OECD jsou zaměstnáni příslušníci všech členských států organizace. Od kandidátů se vyžaduje výborná znalost aspoň jednoho oficiálního jazyka OECD (angličtina nebo francouzština).

V sekretariátu OECD jsou zaměstnáni občané všech členských států organizace. V OECD nejsou uplatňovány kvóty na zastoupení jednotlivých zemí - na všechna místa jsou vypisována výběrová řízení a při hodnocení uchazečů vždy rozhoduje jejich kvalifikace, schopnosti, znalosti a zkušenosti. Od kandidátů se vyžaduje výborná znalost minimálně jednoho oficiálního jazyka OECD (angličtina nebo francouzština) a aspoň částečná znalost druhého oficiálního jazyka.

Jsou nabízena jak místa odborných pracovníků (třída A1 až A7), tak administrativního personálu (třídy B1 až B5) i tlumočnická (třídy L).

Aktuální seznam volných míst.

Podrobnější informace o možnostech zaměstnání v OECD, včetně on-line přihlášky do výběrových řízení, naleznete na webových stránkách OECD, dále v textu se pak můžete seznámit s nabídkou stáží OECD pro mladé profesionály:

V listopadu 2010 obdrželi velvyslanci členských zemí OECD tento dopis s nabídkou stáží pro mladé profesionály:

Dear Ambassadors,

As you are aware, the OECD Young Professionals Programme (YPP) is designed to bring highly qualified and motivated entry/level professionals with diverse backgrounds into the Organisation. It has proved to be a first-rate source of talent, selected through a rigorous selection process and one of the keys ways for attracting young, promising professionals into the OECD.

I am pleased to inform you that the YPP for 2011 is now open for applications, in order to fill 12 positions.

The ideal YP candidate is interested in the objectives of the OECD in promoting international policy co-operation, mature enough to understand the issues involved in international work, and possesses the analytical and drafting skills in one of the OECD’s official languages to enable  him/her to contribute to policy-related studies.

 In  light of the above, and together with other factors, we took into consideration the Strategic Orientations of the Secretary General (C/MIN(2010)1) to identify areas of work where hosting a YP would be most effective, for example : education, economics, environment, public governance, agriculture and development.  Twelve different profiles to work on OECD projects have been created, all available on the new OECD career site, www.oecd.org/careers for English and www.oecd.org/carrieres for French.

We would like to strengthen our visibility amongst young professionals and a number of outreach campaigns are therefore being put in place. In this respect, I would very much appreciate your kind support in disseminating this information throughout your own national networks, in particular through academia, research institutions and universities career centers, in order to help us identify high caliber candidates for these positions. This will be an excellent opportunity to enhance the image of the OECD as an employer of choice.

I thank you very much in advance and am happy to answer any questions you may in this respect.

Yours sincerely,

Michèle Pagé

Head of Human Resource ManagementKrátkodobé studentské stáže

Přímo na Stálé misi ČR při OECD jsou možné krátkodobé (studentské) stáže po vzájemné dohodě. SM nicméně neposkytuje stážistům žádnou odměnu a nezajišťuje jejich ubytování nebo pojištění a nemůže hradit ani žádné další náklady spojené s případnou stáží. Předpokladem jsou samozřejmě potřebné jazykové schopnosti a alespoň základní znalosti práce OECD. Případní zájemci se mohou ucházet o stáž zasláním motivačního dopisu a strukturovaného životopisu na adresu SM OECD [oecd.paris@embassy.mzv.cz].

Zájemci o práci v mezinárodních organizacích se mohou také obrátit na tzv. Národní kontaktní místo MZV pro umísťování občanů ČR v sekretariátech mezinárodních organizací.