Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Seminář "20 let poté" v OECD

Stálá mise ČR při OECD uspořádala ve spolupráci s delegacemi ostatních zemí Visegrádské skupiny dne 20. listopadu 2009 v OECD seminář s názvem „20 Years After“ - Reflections on the Economic Transformation of the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic.

Smyslem a hlavní obsahovou náplní semináře bylo připomenout a diskutovat na půdě mezivládní, ekonomicky zaměřené organizace bezprecedentní politické změny, které se odehrály před 20 lety v zemích Střední Evropy, jakož i hospodářské dopady těchto změn v samotných zemích regionu i ve vztahu k vnějšímu světu. Česká republika, Maďarsko, Polsko i Slovensko se v mezidobí staly členskými zeměmi OECD. V této organizaci, která spolupracuje na ekonomických a sociálních reformách vedle členských zemí i s množstvím nečlenských zemí z celého světa, mohou středoevropské země uplatnit své zkušenosti z náročné ekonomické transformace, která, s využitím svébytných metod, přivedla všechny tyto země úspěšně k pluralitnímu demokratickému uspořádání.

Pozvání k vystoupení na semináři přijal mj. i bývalý generální tajemník OECD Jean-Claude Paye, který v první polovině 90. let minulého století inicioval a řídil vstupní rozhovory s novými kandidátskými zeměmi ze Střední Evropy a byl v této funkci při vstupu České republiky do OECD v r. 1995. Po otevření semináře Stálým zástupcem ČR při OECD, velvyslancem Karlem Dybou (text projevu zde), přednesl svůj příspěvek nynější generální tajemník OECD Angel Gurría (text vystoupení zde). V následujících dvou panelových blocích představili své názory a poté diskutovali vybraní reprezentanti zemí V-4; nejprve k problematice přechodu od centrálně plánovaného k tržnímu hospodářství, poté k současným i budoucím výzvám a příležitostem. Své vzpomínky a názory za jednotlivé země prezentovali :

Česká republika

Pavel Štěpánek, zástupce ČR ve Výboru ředitelů EBRD, bývalý náměstek ministra financí a člen bankovní rady ČNB

Miroslav Singer, viceguvernér, Česká národní banka

Maďarsko

Béla Kádár, bývalý ministr pro zahraniční vztahy

Júlia Király, viceguvernérka Maďarské národní banky

Polsko

Wiesław Rozłucki, bývalý předseda Výkonného výboru polské burzy cenných papírů

Paweł Wojciechowski, náměstek ministra zahraničních věcí

Slovensko

Brigita Schmögnerová, vicepresidentka EBRD, bývalá ministryně financí

Peter Ševčovič, výkonný ředitel Národní banky Slovenska.

Do diskuse se vedle diplomatických zástupců členských zemí a pracovníků Sekretariátu OECD zapojil např. Val Koromzay, který byl na počátku 90. let klíčovou osobností Ekonomického direktorátu OECD a spoluautorem úvodních hospodářských přehledů OECD, zpracovaných pro země Střední Evropy, vč. tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky.

Seminář proběhl za účasti cca 100 návštěvníků, tvořených zástupci delegací členských i nečlenských zemí OECD, Sekretariátu OECD, ekonomických vědeckých společností a think-tanků v Paříži a vybraných hostů. Akce byla zakončena společenským obědem, v jehož úvodu promluvila velvyslankyně Slovenské republiky Jana Kotová a zúčastněné oslovil vzpomínkovým projevem bývalý generální tajemník OECD J.-C. Paye.

Dostupná vystoupení účastníků obou panelů, projev generálního tajemníka OECD Gurríi i fotodokumentace (další fotky zde) z akce jsou umístěny také na webových stránkách OECD www.oecd.org - zde.

 

Zleva doprava: Béla KÁDÁR, Angel GURRÍA, Jean-Claude PAYE, HE Karel DYBA

Zleva doprava: Béla KÁDÁR, Angel GURRÍA, Jean-Claude PAYE, HE Karel DYBA

Zleva doprava: Brigita SCHMÖGNEROVÁ, Wieslaw ROZLUCKI, HE Jan WORONIECKI, Béla KÁDÁR, HE Karel DYBA, Angel GURRÍA

Zleva doprava: Brigita SCHMÖGNEROVÁ, Wieslaw ROZLUCKI, HE Jan WORONIECKI, Béla KÁDÁR, HE Karel DYBA, Angel GURRÍA

Zleva doprava: HE Ms Jana KOTOVÁ, HE Edmond WELLENSTEIN (Nizozemsko), HE Eric MARTIN (Švýcarsko)

Zleva doprava: HE Ms Jana KOTOVÁ, HE Edmond WELLENSTEIN (Nizozemsko), HE Eric MARTIN (Švýcarsko)

Plakátová výzdoba k tématu "20 let poté"

Plakátová výzdoba k tématu "20 let poté"

přílohy

Twenty_years_after_Gurria_Speech.doc 0 KB DOC (Word dokument) 10.12.2009