Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Studentské stáže na Stálé misi ČR při OECD v Paříži

OECD patří mezi odborné mezinárodní organizace, které nabízejí přístup k unikátním znalostem v široké škále hospodářských oborů. V roce 1995 se stala členskou zemí OECD také Česká republika (a další středoevropské země) a tak vznikla možnost odborných či studentských stáží v rámci OECD i pro české občany.

V tomto příspěvku citujeme úvahy a zážitky několika českých studentů, kteří v nedávné minulosti absolvovali krátkodobé stáže na SM ČR při OECD. Stálá mise uvítá zájemce o další stáže z řad studentů, v případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe e.mailem na adrese petr_halaxa (at) mzv.cz, případně telefonicky na č. + 33 1 46 47 29 56.

Nabídku OECD pro mladé profesionály můžete nalézt v sekci "pracovni místa v sekretariátu OECD".

Daniel Husek (stáž od ledna do června 2013)

Stáž u Stálé mise ČR při OECD pro mne představovala jedinečnou možnost vhlédnout do širokých aktivit prestižní mezinárodní organizace a konfrontovat tyto aktivity s mými teoretických znalostmi z oboru ekonomie. Z důvodu spíše nadprůměrné délky stáže jsem měl možnost do pracovního procesu vstoupit bez znalostí významných jmen a téměř neposkvrněn znalostí rozsahu aktivit organizace a stále z něj odejít s komplexním přehledem o organizaci.

Většinu mých vědomostních nedostatků jsem totiž dohnal během prvních pár dní skrze proces spoluvytváření Výroční zprávy Stálé mise pro rok 2013 a na základě tohoto tématického nadhledu jsem se poté mnohem lépe orientoval v samotné organizaci a mohl se věnovat více obsahu diskusí než její formě. Budoucím zájemcům o stáž u Stálé mise ČR při OECD tedy doporučuji četbu této publikace, nebo její aktuálnější verze, ještě před prvním zapnutím počítače na půdě ministerského úřadu.

Další část pracovní stáže zahrnovala především účast na setkáních Ředitelství pro rozvojovou spolupráci (DCD), Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci (DAC) a Rozvojového centra (DEV) v pařížškém konferenčním centru OECD. Na základě průběhu setkání a příslušných diskusí jsem poté pravidelně sepisoval záznamy z jednání. Zde musím vyzdvihnout, že jsem byl poctěn velkou důvěrou a z tohoto titulu poté cítil zodpovědnost za relevanci a korektnost obsahu zápisů.

Na začátku května jsem se také zúčastnil každoroční události nesoucí název Týden OECD v rámci něhož jsem absolvoval mnoho formálních a také neformálních setkání. V rámci Týdne OECD jsem měl možnost potkat významné státníky, vědce a jiné odborníky z celého světa a mohl tak intenzivně čerpat zcela konkrétní poznatky a formovat vlastní názory nejen v oblasti ekonomie.

Další náplní mé práce byly rešerše a tvorba vlastních textů pro ekonomické publikace Stálé mise, překlady odborných textů, korektura českých a cizojazyčných textů nebo spoluvytváření webových článků Stálé mise.

Tímto bych chtěl srdečně poděkovat celému kolektivu Stálé mise za velmi osobní, přátelský  a především rovnocenný přístup a věřím, že má stáž není přínosem jen pro mě, ale také pro diplomaty SM OECD v Paříži.

Daniel Měsíc (stáž od ledna do května 2014)

Svoji stáž jsem absolvoval během studijního pobytu v Paříži od ledna 2014 do května 2014. Jsem student posledního ročníku vysoké školy a od počátku studií se věnuji problematice mezinárodních vztahů z různých perspektiv. Poslední rok jsem se snažil využít k zisku praktických zkušeností a stáž na SM považuji za sladkou tečku mého studia problematiky mezinárodních vztahů.  Stáž na Stálé Misi mi umožnila splnit si svůj dlouholetý sen – poznat život diplomata.

Na stáži mne překvapila rozmanitost činností. Během svého působení jsem se účastnil velkého množství formálních i neformálních jednání, připravoval jsem podklady a zprávy, vypracovával rešerše a podílel se na tvorbě Výroční zprávy Stálé Mise. Nikdy jsem neupadl do stereotypu a každý den poznal něco nového.

Během stáže jsem se věnoval především agendě rozvojové politiky a energetiky. Tímto chci poděkovat p. Zázvorkové, že mi umožnila soustředit se na agendu Mezinárodní energetické agentury. To mi umožnilo dále se rozvíjet v mém oboru – mezinárodních vztazích a energetické bezpečnosti.

Celkově svoji stáž na SM OECD hodnotím jako jeden z nejpřínosnějších zážitků mého života. Během ní jsem poznal nejen, jak funguje diplomatický orgán a jak probíhá práce v OECD, ale zároveň jsem potkal skvělé lidi, kteří tvoří tým SM.

Tím se dostávám k poslednímu bodu svého hodnocení. Mimořádné díky patří p. Janouškovi, který fungoval jako garant stáže. Právě díky jeho otevřenému a přátelskému přístupu budu na své dny na Stálé Misi vždy rád vzpomínat. V jeho osobě jsem získal nejen mentora a průvodce světem multilaterální diplomacie, ale především skvělého přítele.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit na e-mailové adrese  danielmesic (at) seznam.cz

Šárka Štosková (stáž od září do prosince 2013)

Stáž na Stálé misi ČR při OECD pro mě byla obohacující zkušeností, která mi umožnila vyzkoušet si chod mezinárodní organizace z první řady. Před ukončením svého studia mezinárodních vztahů a hospodářské politiky jsem chtěla získat reálnou zkušenost z oboru a stáž mi mé přání nad očekávání splnila. Vzhledem ke svému zaměření na rozvojovou politiku jsem se nejčastěji účastnila jednání a seminářů spadajících do této oblasti. Převážně se pak jednalo o setkání Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) a Řídící rady rozvojového centra. Možnost vidět tvorbu politik v reálných souvislostech hodnotím jako velký přínos.

V rámci své čtyřměsíční stáže jsem měla možnost být přítomná i na mnohých jiných zajímavých událostech pořádaných OECD, patřilo mezi ně například Africké fórum, semináře ekonomického rozvoje zaměřené na specifické geografické oblasti, konference Mezinárodní energetické agentury, koordinační zasedání EK při OECD aj.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům SM za velmi vřelé přijetí a příjemné strávení celé stáže. Děkuji též konkrétně p. Janouškovi za velmi vstřícné a přátelské přijetí a seznámení s agendou SM ČR při OECD.

Michal Putna (stáž od poloviny srpna do poloviny září 2013)

Stáž na Stálé misi ČR při OECD v Paříži byla výbornou příležitostí, jak si prohloubit teoretické vědomosti a zejména získat praktické zkušenosti z fungování mezinárodní organizace, která se zabývá hospodářskou politikou, což je obor mého studia. Ačkoliv byla agenda OECD v průběhu srpna utlumená, průběh stáže překonal má očekávání, dostal jsem příležitost podílet se na chodu SM a také se účastnit několika zářijových jednání na půdě OECD (např.: DAC Peer Review of Sweden, Systemic Risk Analysis in Finance: New Approaches and Tools, Structural Transformation, Inclusive Growth and Open Technologies).

Na SM OECD jsem zpracovával tematické rešerše, podkladové dokumenty, zápisy z jednání, překlady a také jsem se věnoval problematice tzv. horizontálních projektů OECD. V rámci účasti na jednáních OECD jsem měl možnost lépe porozumět procesu tvorby hospodářské politiky, což pro mne bylo obzvláště přínosné, protože Hhspodářskou politikou se zabývám již od bakalářského stupně studia. Stáž byla také jedinečnou příležitostí setkat se s experty,  kteří se účastní jednání příslušných výborů OECD a kteří patří k naprosté špičce ve svém oboru. Tato setkání byla vždy velmi obohacující a inspirující.

Doporučil bych proto stáž na SM ČR při OECD všem studentům, kteří se zajímají zejména o ekonomii a hospodářskou politiku, mezinárodní vztahy, případně politologii. Díky charakteru OECD představuje stáž na SM ČR inherentní propojení teoretických poznatků s (nově získanými) praktickými dovednostmi. Pobyt na SM ČR při OECD mne velmi obohatil a jsem vděčný za možnost zde několik týdnů pracovat. 

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům SM ČR při OECD v Paříži za vřelé přijetí a velmi přátelský, nicméně profesionální přístup. Dík patří zejména P. Janouškovi, který byl garantem stáže, a který se se mnou vždy ochotně podělil o své zkušenosti a detailně mi představil práci v mezinárodní organizaci. Pro případné dotazy mne neváhejte kontaktovat e.mailem na adrese: m.putna (at) centrum.cz

Kateřina Kokešová (stáž v červenci 2013)

Stáž na Stálé misi ČR při OECD byla pro mne velmi obohacující zkušeností. Vzhledem k mému studijnímu zaměření - mezinárodní a evropská studia - mi stáž umožnila doplnit mé teoretické znalosti o praktickou zkušenost. Nejzajímavějším aspektem stáže pro mne byla možnost účastnit se mnoha zasedání v hlavním sídle OECD a pozorovat pozice jednotlivých států, vytváření různých koalic a udělat si vlastní představu o tom, jakým způsobem se v multilaterálních organizacích dospívá (anebo v mnoha případech stále odkládá dosažení) dohody.

Díky stáži na Stálé misi jsem si také splnila svůj sen, čímž bylo podívat se do Mezinárodní energetické agentury, kde jsem se zúčastnila dvoudenního zasedání o "Cestovní mapě vodíku". Ze všech jednání, na kterých jsem měla možnost se podílet, jsem poté vypracovávala zápisy. Jedinou nevýhodou bylo, že má stáž probíhala v letním období, kdy počet jednání a workshopů upadá. Nicméně jsem měla štěstí, že v době mé stáže OECD publikovala svůj Employment Outlook, který na tiskové konferenci uvedl sám generální tajemník OECD Angel Gurria. Pocítit sílu jeho osobnosti a vliv jeho komunikačních dovedností bylo velice inspirující.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům mise za vřelé přijetí a jejich ochotu se s námi podělit s jejich vlastními zkušenostmi a znalostmi. Také moc děkuji panu Janouškovi za jeho otevřenost a vlídnost, se kterou nás obeznámil s fungováním OECD a Stálé mise.

Martin Tušl (stáž v červenci 2013)

Stáž na Stálé Misi uprostřed krásného prostředí Paříže mi umožnila blíže poznat práci diplomatů v praxi a seznámit se s chodem OECD - organizace, o které jsem mnohé četl i slyšel, nicméně jsem si nedokázal představit její konkrétní činnost v praxi. Ačkoli v létě je v porovnání s mimoprázdninovým provozem fungování organizace méně intenzivní, měl jsem přesto možnost být přítomen na několika mítincích a jednáních v sídle OECD, např. na zasedání rozvojového centra nebo při debatě nad hospodářským přehledem Irska. Asi největším zážitkem byla pro mě tisková konference generálního tajemníka Angela Gurríi, na níž byl zveřejněn dokument „Employment Outlook 2013" za účasti mnoha zahraničních novinářů i televize. Další náplní mé stáže bylo vypracovávat resumé a překládat rozličné oficiální dokumenty OECD z angličtiny do češtiny nebo naopak. To bylo občas poněkud monotónní, protože jsem při této práci postrádal kreativitu. Zato jsem si procvičil angličtinu, kterou pořád považuji za svůj druhý cizí jazyk po francouzštině.

Děkuji celému kolektivu SM za vřelé přijetí, zvláště pak garantovi stáže panu Petru Janouškovi za ochotu a skvělou komunikaci už během vyřizování mé stáže, dále za jeho přátelský přístup a dobrou náladu, která ho nikdy neopouštěla.

Svou stáž hodnotím jako zajímavou a především cennou pracovní zkušenost o to víc, že studuji mezinárodní vztahy na Sciences Po Paris - obor mezinárodní rozvoj. Navíc několik z přednášejících profesorů pracuje nebo pracovalo zároveň pro OECD. Vážím si toho, že jsem se aspoň krátký čas podílel na zastupování své země v tak významné mezinárodní organizaci, jakou je OECD.

Klára Knotová (stáž od února do července 2013)

Stáž na Stálé misi České republiky při OECD je jednoznačně dobrá volba. SM je jako OECD v malém a umožní Vám tak snáze pochopit tuto důležitou a komplexní instituci. Z osobní zkušenosti mohu říci, že diplomaté SM Paříž velmi dobře rozumí pohnutkám, které nás stážisty přivádí do krásného prostředí pařížské reprezentace a snaží se našim zájmům a studijním zaměřením vycházet vstříc. Ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování za důvěru, se kterou mi svěřili spoustu zajímavé práce a ochotu sdílet své zkušenosti. Sbíráte data pro diplomovou práci, uvažujete o kariéře v diplomacii nebo chcete jen zlepšit svou francouzštinu a angličtinu? Potom si nastudujte strukturu OECD a výbory, které Vás zajímají a pošlete přihlášku na SM Paříž.

Kateřina Koňariková (stáž od března do června 2013)

Stejně jako mnozí stážisté přede mnou i já vidím hlavní přínos stáže na Stálé misi ČR při OECD v možnosti doplnit dosavadní pouze teoretické znalosti o praktickou zkušenost v oblasti multilaterální diplomacie a práce přední mezinárodní organizace. Tuto zkušenost považuji za o to cennější, že v dnešní době relevantní pracovní zkušenost již dávno není jen výhodou, nýbrž předpokladem pro úspěšný vstup na trh práce.

Co se týče zaměření stáže, velmi jsem uvítala možnost vybrat si ji sama dle svých studijních a kariérních preferencí. Z množství tématik, kterými se OECD při své práci zabývá, jsem se rozhodla pro rozvojovou spolupráci. Toto relativně úzké zaměření mi umožnilo hlouběji proniknout do této problematiky, nicméně má práce nikdy nebyla monotónní ani rutinní. Zúčastnila jsem se i jednání, setkání či workshopů, které se netýkaly striktně jen rozvojové pomoci, pokud jsem o to projevila zájem já nebo někdo ze SM či některého ministerstva. 

Náplní mé práce bylo v první řadě zaznamenat průběh a výstupy jednání jednotlivých pracovních orgánů OECD, kterými byly v mém konkrétním případě především DAC (Development Assistance Committee) a Development Centre, a následně vypracovat zápis. Mezi mé další úkoly patřily mj. překlady, výtahy z dokumentů či publikací OECD, příprava podkladových materiálů pro účely SM či MZV atd. Na začátku stáže jsem se podílela i na dokončení Výroční zprávy SM za rok 2012 a na vytvoření dotazníku za účelem získání zpětné vazby.

Má stáž na SM probíhala v období od února do května 2013, tedy v období, kdy v OECD proběhlo vedle řady jednání a workshopů i množství významných konferencí a každoročních fór, z nichž bych jmenovala především dubnové Global Forum on Development, květnový OECD Week skládající se z Ministerial Council Meeting a OECD Forum a v neposlední řadě "International Economic Forum on Latin America and the Caribbean". Také jsme měla to privilegium asistovat SM při přípravách na přijetí České republiky do DAC, přičemž bylo velmi poučné sledovat nejen nezbytné administrativní kroky, ale i politiku v pozadí tohoto procesu.

V rámci stáže jsem se seznámila jak s obsahem a formou práce SM, tak i chodem OECD. Velký dík v tomto ohledu patří panu Janouškovi, vedoucímu stáže, za to, že se se mnou podělil o své zkušenosti a zasvětil mě do zákulisí práce ve státní správě a mezinárodní organizaci. Probíhající jednání vždy ochotně doplnil o nezbytný širší kontext, ať už se jednalo o zájmy jednotlivých zemí nebo širší strategii organizace. Taktéž možnost sledovat práci delegátů při jednáních různých formátů, od neformálních setkání nad kávou přes živé diskuze ve výborech až po jednání na ministerské úrovni, pro mne byla velmi zajímavá.

Stáž na SM pro mne byla velkým přínosem nejen po stránce akademické, ale i osobní. Seznámila jsem se s řadou zajímavých osob jak z řad zaměstnanců stálých misí, OECD, tak i národních delegací, jejichž zkušenosti a poznatky rozšířily mé obzory.

Všem ze SM bych chtěla ještě jednou poděkovat za vřelé přijetí a velmi přátelský, nicméně profesionální přístup. Vážím si důvěry, která do mne byla hned od počátku vložena, tím že mi byla svěřena zodpovědná práce. Zároveň si však cením veškeré podpory, které se mi od delegátů SM dostalo, a to nejen na začátku při seznamování se se zažitými postupy, ale v průběhu celé stáže.

Jan Vaňous (stáž v červnu 2013)

(citace z e.mailu) . . . I was amazed at just how much knowledge/experience I gained. The wide variety of issues tackled by the OECD is truly fascinating. . . . . I was especially impressed with the enthusiasm demonstrated by your delegation. Although the delegation is limited to a small number of delegates, it seems as if everyone still manages to take part in a vast number of discussions and make the presence of the Czech Republic felt at the the OECD. (jvanous (at) haverford.edu)

Eva Vrublová, Kateřina Vrublová (stáž od poloviny ledna do poloviny února 2013)

Pracovní stáž na Stálé misi ČR při OECD hodnotíme jako velmi přínosnou. Cílem stáže bylo podílení se na zpracování výroční zprávy SM OECD za rok 2012, avšak to nebylo jedinou náplní naší práce. Při zpracovávání podkladů pro výroční zprávu jsme se setkaly s různými odbornými texty, jak v českém, tak anglickém jazyce, ze kterých jsme zpracovávaly podklady k jednotlivým příspěvkům do výroční zprávy. Jednou z podstatných součástí naší práce bylo také grafické zpracování a uspořádání výroční zprávy. Další činností, které jsme se věnovaly, bylo přepracování brožury pro delegáty přijíždějící z ústředí.

V průběhu naší stáže jsme se seznámily s fungováním OECD a měly jsme možnost navštěvovat odborná jednání diplomatů dle našeho studijního či osobního zájmu. Největší přínos této stáže shledáváme v účasti na těchto jednáních, kde jsme měly možnost prohloubit si naše teoretické znalosti a všeobecný přehled o skutečnou praxi. Neméně důležitým přínosem bylo i používání cizího jazyka, zvláště pak při poznávání odborných termínů z našich profilových oblastí (ekonomie a životní prostředí).

Děkujeme za možnost této stáže, která pro nás byla zajímavou zkušeností. S případnými dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat na katerina.vrublova@gmail.com nebo na eva.vrublova@gmail.com.

Lenka Belková (absolvovala stáž trvající od července do listopadu 2012)

V závěrečném ročníku magisterského studia na Univerzitě Paris I Panthén-Sorbonne v oboru Managementu lidských zdrojů s vědeckým zaměřením jsem se zabývala pro psaní mé diplomové práce převážně zkoumáním fungování státní správy v oblasti hodnocení výkonu, efektivity veřejné správy a jejího srovnání na mezinárodní úrovni. Stáž na Stálé misi ČR při OECD pro mne v tomto kontextu znamenala velký přínos v získání nových poznatků nejen z dostupných dokumentů a publikací OECD, ale především z účasti na různých jednáních rozsahově odlišných oddělení OECD.

Velice milým překvapením pro mne byla míra důvěry, jež mi byla věnována. Celkem libovolně jsem si mohla vybrat účast na zasedáních pro mě znalostně stimulujících.  Bez ohledu na mé předchozí zkušenosti jsem byla zaškolena pro redakci oficiálních zápisů ze zasedání na mezinárodní úrovni. Kromě specifických úkolů (psaní shrnutí, překladů, zpráv  nebo článků), které mi byly zadávány mým vedoucím stáže se mi průběžně dostávalo i zpětné vazby a pozornosti zkušených diplomatů Stálé mise ČR při OECD, za tuto laskavost jsem jim velice vděčná.

Poutavé bylo zejména sledovat například účast českých poslanců a senátorů na říjnovém Parlamentním semináři OECD na vysoké úrovni. Výjimečným zážitkem pro mne byla i přítomnost na poradě SM ČR při OECD, kde jsem se dověděla okrajově důležité souvislosti o vztahu ČR k instituci a ke členským státům OECD.

Tato šestiměsíční odborná stáž mi umožnila nahlédnout na aktuální scénu mezinárodní politiky pro světový ekonomický rozvoj z různých úhlů pohledu (politika školství, potravinová politika, řízení globálního partnerství, ekonomický růst) v době, kdy světová ekonomika procházela stále ještě krizovým obdobím. I proto bylo pro mne velice interesantní  sledovat například závěry několikaměsíčního schůzování Budget Committee OECD, kde se schvaloval nejen finanční rozpočet pro nadcházející období ale i bilance příspěvků jednotlivých členských zemí.

Absolvování stáže mi umožnilo setkat se se zajímavými lidmi v mezinárodním a intelektuálně podněcujícím prostředí, získat kontakty, lépe pochopit práci českých diplomatů v rámci mezinárodní instituce OECD, zúčastnit se poutavých diskusí a vnímat demokratické procesy probíhající na OECD v rámci každodenních jednání.

Jana Skákalová, která absolvovala stáž trvající od dubna do července 2012

Do Paříže jsem přijela za studiem na AgroParisTech, kde se zabývám především matematikou, modelováním a v příštím roce i ekonomikou energetiky. V rámci studia musí student absolvovat několikaměsíční stáž, na základě které pak sepisuje práci na odborné téma. Z tohoto důvodu jsem kontaktovala stálé zastoupení ČR při OECD v Paříži, které mě přijalo jako stážistku na období od začátku dubna do konce července 2012.

Má stáž se odehrávala jak na stálém zastoupení ČR při OECD, tak přímo v pařížském sídle OECD. Obzvláště si cením přátelského přijetí ze strany diplomatů na SM a jejich ochoty vysvětlit mi různé problematiky a odpovídat na mé otázky. Věnovala jsem se různým jednáním několika výborů, především však rozpočtovému výboru. Tento výbor se právě v měsících mé stáže zabýval důležitým tématem, a tím byl rozpočet pro léta 2013-2014.

Měla jsem rovněž příležitost být v OECD i v průběhu Ministerského zasedání, které se koná v květnu a na kterém bylo přítomno mnoho významných osobností. Zúčastnila jsem se též jednání v dalších mezinárodních organizacích, IEA a NEA.

Na SM OECD Paříž jsem zpracovávala zejména zápisy z jednání, různé rešerše, překlady a pomáhala jsem s editací internetových stránek Mise. Načerpala jsem zde spoustu nových poznatků, které výrazně prohloubily a rozšířily mé teoretické znalosti.

Ke konci stáže jsem zde měla i prostor pro vypracování práce na odborné téma do školy. V této práci jsem se zabývala navrhovanou změnou rozpočtové škály v NEA. Diplomaté ze SM ČR, ale i z jiných SM (Německo, Francie, Maďarsko, a další), i zaměstnanci sekretariátu OECD mi velice pomohli s touto prací.

Tuto stáž hodnotím jako velice přínosnou a v lecčem převýšila má očekávání, poznala jsem fungování mezinárodní organizace, seznámila jsem se s činností diplomatické mise a také jsem se zdokonalila v angličtině.

Závěrem bych chtěla velice poděkovat všem členům Stálé mise, kteří byli nesmírně milí, za jejich ochotu, přátelský přístup, vytvoření přátelského pracovního prostředí a za trpělivost s vysvětlováním různých problémů. Této stáže si velice cením.

Michal Šupita, který absolvoval stáž trvající od ledna do června 2012

Nejprve bych chtěl touto cestou opětovně poděkovat všem pracovníkům SM za jejich přívětivost, profesionalitu, otevřenost a přátelství. Díky jejich odbornému vedení je stáž na SM jedinečným vstupem do profesního života, ze kterého lze čerpat po několik dalších let.

Stáž mi zejména umožnila bezprostředně pochopit všechny krásy i nástrahy procesu multiraterálního vyjednávání a vytváření kompromisního znění dokumentů. V průběhu své stáže jsem se zúčastnil, stejně jako mí předchůdci a předchůdkyně, mnoha jednání různých výborů OECD. Vzhledem k omezenému rozsahu mého hodnocení nebudu jmenovat všechny konference, jednání a semináře, nicméně alespoň namátkou bych chtěl specificky ocenit:

-         možnost sledovat (i) přístupový proces Ruské Federace, (ii) způsob spolupráce OECD s klíčovými partnerskými zeměmi (EE5), (iii) podíl OECD na rozvíjení Deauvillského partnerství a (iv) snahu Evropské unie koordinovat postoje členských států EU;

-         účast na (v) jednáních Výboru OECD pro ekonomické přehledy, (vi) prezentacích  ekonomickému výhledu OECD, pod vedením P.C. Padoana  (vi)  květnové Ministerské konferenci a Fóru OECD;

-          účast na (vii) jednáních Výboru pro rozvojovou spolupráci (DAC) a příslušných pracovních skupin pro efektivitu rozvojové pomoci (WP-EFF) a statistiku financí pro rozvoj (WP-STAT), (viii) jednání ustavující Globální partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, (ix) jednáních Řídícího výboru Rozvojového centra OECD i jím organizovaných odborných seminářích a (x) na  prvním setkání Mezinárodní skupiny nadací (Global Network of Foundations);

-         (xi) možnost sledovat proces tvorby Strategie OECD pro rozvoj a (OECD Strategy on Development) a Dovednostní strategie OECD (OECD Skills Strategy), jejíž úspěšná implementace by mohla být velkým přínosem pro vzdělávání.

V OECD lze potkat odborníky, kteří po dlouholeté službě cítí frustraci z byrokratického fungování veřejné správy, vleklých jednání, necitlivé politizace odborných problematik, apod. Toto střetnutí s realitou pro mě bylo velmi důležitou zkušeností, která mi umožnila lépe porozumět problémům mezinárodní politické a ekonomické spolupráce. Na druhou stranu jsem v průběhu stáže poznal mnoho expertů, kteří jsou i po mnoha letech oddanými nadšenci ve svém oboru.  Velice často se také konaly odborné diskuze s experty z prestižních škol (např. Harvard, Oxford, Stanford, SciencePo), kteří jsou zpravidla jednou z nejvyšší autorit v oboru.  Neméně jedinečná je také příležitost ocitnout se v jednacím sále s významnými ministerskými předsedy, prezidenty a občas i královnami. Všechna tato setkání mi umožnila náhlednout pod pokličku metodologie OECD, zejména v oblasti statistiky, ekonometrie, rozvojové spolupráce, projektové koordinace a komunikace.

Stáž představuje příležitost přispět svou odborností k tvorbě zahraniční a hospodářské politiky ČR, zejména prostřednictvím vypracovávání podkladových dokumentů, analýz a zápisů z jednání OECD. Stáž je také jedinečnou příležitostí setkat se s odborníky z českých ministerstev,  kteří se účastní jednání příslušných výborů a pracovních skupin. Kritické hodnocení nástrojů OECD a jejich zodpovědná implementace tak postupně přispívá ke zlepšování fungování veřejné i soukromé sféry v České republice, i když při pohledu do denního tisku by člověk nevěřil, že něco takového je u nás možné.

Doporučil bych proto tuto stáž zejména studentům posledních ročníků magisterského studia, kteří by  chtěli pracovat ve státní správě a také těm, kteří chtějí pokračovat svůj výzkum v doktorském programu.

Marie Stratilová, která absolvovala stáž trvající od října do prosince 2011:

Stáž u Stálé mise ČR při OECD představovala, vzhledem k mému studijnímu zaměření (obory Veřejná ekonomika a Mezinárodní vztahy), ideální možnost, jak doplnit dosavadní spíš teoretické znalosti výbornou praktickou zkušeností. Průběh stáže naprosto převýšil veškerá má očekávání a získala jsem velké množství zajímavých poznatků.

Stáž se odehrávala z větší části přímo v pařížském sídle OECD. Účastnila jsem se různých jednání v OECD, přičemž jsem měla možnost seznámit se s agendou mnoha výborů: Výbor pro ekonomické přehledy (EDRC), Výbor pro rozvojovou spolupráci (DAC), Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor, Zdravotní výbor, Výbor pro politiku vzdělávání atd. Kromě formálních jednání jsem se účastnila i seminářů a různých neformálních jednání. Měla jsem možnost zúčastnit se i akcí pořádaných dalšími mezinárodními organizacemi sídlícími v Paříži, např. workshop v IEA, konference Frankofonie, prezentace kandidátů na EXPO organizovaná Mezinárodní organizací pro výstavnictví či seminář Mezinárodní diplomatické akademie.

Hlavní náplní mé práce na Misi tak bylo zpracovávání zápisů z jednání. Dále jsem zpracovávala krátké překlady dokumentů a různé rešerše. Třetí okruh mých úkolů zahrnoval editaci internetových stránek mise (psaní a vkládání článků, odkazů atd.). V rámci mé práce jsem spolupracovala s většinou diplomatů působících na misi. Mohla jsem se tak seznámit s jejich různorodými agendami i fungováním celé diplomatické mise. Oceňuji především jejich profesionální a zároveň přátelský přístup. Všichni na misi se snažili, aby stáž byla i pro mě co nejvíce přínosná, a často mi umožnili zúčastnit se akcí, které pro mě byly zajímavé.

Chtěla bych tedy velice poděkovat všem, kteří se mě během mé stáže věnovali a umožnili mi poznat fungování mezinárodní organizace, diplomatické mise a především mi pomohli  vytvořit si lepší představu o možnostech a prioritách mé budoucí pracovní kariéry.

Andrea Matějková, která absolvovala stáž trvající od října do prosince 2011

Na studia do Francie jsem se dostala přes program Erasmus, kdy mi bylo umožněno studovat na právnické fakultě university v Toulouse. Během tohoto roku jsem se věnovala zejména evropskému právu. Bohatost různých magisterských programů se zaměřením na evropské a mezinárodní právo na této universitě mě přimělo pokračovat a hlouběji se věnovat této oblasti práva. Ve Francii jsem následně dokončila "Master 1 Droit international, européen et comparé" a v současné době jsem v pátém ročníku na právnické fakultě Západočeské university v Plzni.

Pracovat pro českou delegaci při OECD bylo pro mne velmi obohacující, neboť jsem mohla nahlédnout do chodu mezinárodní organizace a seznámit se s činností diplomatické mise.

Má práce zahrnovala účast na různých mezinárodních jednáních, která se konala v sídle OECD. Z těchto jednání jsem pak následně dělala zápisy. Veškerá jednání probíhají v angličtině, takže jsem měla možnost se zdokonalit v tomto jazyce a rozšířit si slovní zásobu. Na začátku stáže jsem se účastnila konference, která byla pod záštitou vlády Spojených států a OECD, na téma role žen ve světové ekonomice. Tuto konferenci zahajoval úvodním slovem generální tajemník OECD Angel Gurría. Dále jsem se účastnila konferencí Výboru regulační politiky, několikrát jsem byla na jednání Rozpočtového výboru, Výboru pro řízení společností a Výboru pro rozvojovou spolupráci. Vidět všechny tyto jednání expertů z různých zemí považuji za velmi hodnotnou zkušenost.

Na stálé misi jsem vedle zpracování záznamů z jednání, překládala texty z angličtiny i francouzštiny potřebné pro diplomaty, dělala z nich výtahy a dále jsem zpracovávala podklady pro ministerstvo zahraničí, zejména v období návštěvy Angela Gurríy v Praze. Byla to pro mne výjimečná možnost, jak se seznámit s činností stálé mise.

Chtěla bych tímto poděkovat všem členům Stálé mise za jejich ochotu, osobní přístup a vytvoření velmi příjemného pracovního prostředí.

Ondřej Prachař, který absolvoval stáž trvající od července do října 2011

Do Paříže jsem přijel jako student posledního semestru magisterského studijního programu „International Economics and Economic Policy“ na univerzitě J.W. Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem. Vzhledem k zaměření tohoto programu byla stáž na Stálé misi výbornou volbou, jak se seznámit s činností diplomatické mise a zároveň významné mezinárodní organizace, jakou je OECD.

Měl jsem možnost často chodit do OECD na velmi zajímavé akce, z nichž mohu jmenovat např. zhodnocení ekonomického přehledu ČR, konferenci o nových způsobech měření blahobytu, které se zúčastnily osobnosti jako Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, francouzský ministr financí François Baroin a mnoho dalších, setkání pro členy parlamentů na vysoké úrovni, či návštěvu premiéra Quebecu Jeana Charesta. Bylo fascinující vidět, jak v praxi vypadá fungování organizace, již jsem doposud znal pouze zprostředkovaně; velký dojem na mě udělala vysoká akademická úroveň nejen dokumentů vydávaných OECD, ale především diskusí a doporučení jednotlivých států ve všech oblastech působnosti organizace.

Práce na Stálé misi ČR při OECD byla velice rozličná. Mezi mé povinnosti patřily např. účast na vybraných jednáních a jejich zapisování, příprava podkladů, překlady a výtahy z dokumentů OECD. Mnoho úkolů mi zadával přímo i pan velvyslanec, který vždy dbal na to, aby pro mě měly vysokou vzdělávací a informativní hodnotu. To jsem považoval nejen za velkorysé, ale také za velmi užitečné. Pokud bych měl zmínit nějakou nevýhodu stáže, pak snad jedině její ukončení ve chvíli, kdy jsem začal mnoha věcem rozumět a byl schopen samostatně plnit některé úkoly.

Závěrem bych chtěl tímto srdečně poděkovat panu velvyslanci a všem kolegům z mise, kteří nejen, že byli nesmírně milí, ale zároveň velmi nápomocni při řešení jakéhokoliv problému. Vytvářeli velmi příjemné pracovní prostředí, vždy rádi poradili a snažili se, aby byla stáž co nejzajímavější. Práce na Misi pro mě byla velkým přínosem a cennou zkušeností, kterou bezesporu zhodnotím v budoucím profesním životě.

Jana Kovalská, která absolvovala stáž trvající od dubna do července 2011:

Stáž považuji za velice vhodný způsob jak zahájit profesionální kariéru, proto jsem se, jako mnoho jiných studentů, vydala touto cestou. Chtěla jsem své teoretické vzdělání z Bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy doplnit i o praktické zkušenosti (ačkoli to bohužel můj studijní program nijak neocení), a Stálá mise ČR při OECD mi tuto možnost poskytla.

SM při OECD mi doslova otevřela dveře do organizace, takže jsem měla možnost nahlédnout na reálné fungování tohoto světa. Samozřejmě vím, že OECD má specifický mód fungování, poskytuje expertízy a doporučení, je to velice zajímavá a významná organizace. Díky velké vstřícnosti zaměstnanců a diplomatů z mise jsem měla jedinečnou možnost účastnit se jednání z mnoha oborů činnosti OECD.

Významné poznatky jsem si odnesla z mnoha zasedání Výboru pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance Committee, DAC), ale i z EDRC (Economic and Development Review Committee), IEA (International Energy Agency) a dalších zasedání a  konferencí. Měla jsem také to štěstí, že se má stáž překrývala s významnými událostmi, a proto jsem mohla sledovat, jakým způsobem na ně organizace reagovala.

Vrcholem mé stáže byla výroční Ministerská konference a Fórum OECD, kterého se při příležitosti 50. výročí OECD zúčastnila i americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová, francouzský premiér François Fillon a mnohé další významné osobnosti.

Zajímavé zkušenosti z účasti na jednáních v OECD jsem pak na Stálé misi doplňovala další prací: vytvářením podkladových informací pro diplomaty z mise, prací s webovými stránkami a dalšími nezbytnými činnostmi. Nemohu tedy říci, že by má práce na SM byla jednotvárná. Ze strany zaměstnanců a diplomatů SM se mi pak dostávalo velice potřebné podpory i zpětné vazby, takže se má práce mohla postupně zlepšovat. Za to celé SM velmi děkuji.

Marie Zavoralová, která absolvovala stáž trvající od ledna do května 2011:

V Paříži jsem byla jako studentka výměnného studijního programu ERASMUS a abych lépe využila možnosti, kterou mi dával pobyt v Paříži, snažila jsem se zde najít pracovní stáž, která je zároveň nutnou podmínkou k úspěšnému dokončení mých studijí na právnické fakultě Masarykovy univerzity.

V začátcích jsem měla na starosti úkoly spíše administrativního charakteru - spolupráce na kompletování výroční zprávy. Poté, co práce ohledně této výroční zprávy byly hotovy, měla jsem možnost sledovat blíže práci diplomatů na zastupitelském úřadě. Přirpavovala jsem různé podklady, překládala různé dokumenty do češtiny pro další potřeby mise nebo MZV.

Byla jsem také zapojena do příprav výstavy fotografií k příležitosti 50. výročí založení OECD a 15. výročí vstupu ČR do této organizace. Tato výstava proběhla na půdě několika českých ekonomíckých fakult.

V neposlední řadě jsem se účastnila různých mezinárodních konferencí, seminářů a jednání pracovních skupin, během kterých se schvalovala řada zásadních dokumentů nebo společné postupy a směřování vlád jednotlivých členských zemí OECD v různých politických odvětví - ať už v hospodářské soutěži, tak třeba v oblasti rozvojové pomoci.

Celá tato stáž mi dala výjimečnou možnost nahlédnout alespoň trochu "pod pokličku" účasti ČR při mezinárodní organizaci jíž je členem. Vnitřní fungování stálého zastoupení České republiky, úkoly diplomatů, práce diplomatů a neposlední řadě i práce v OECD, postupy jednání v OECD na různých úrovních.

Toto vše považuji za výbornou a hodnotnou zkušenost a proto děkuji celé české misi při OECD za tuto možnost a ochotu jednotlivých diplomatů při snaze odhalit mi práci OECD v jednotlivých sférách své působnosti.

Marie Petrmanová, která absolvovala stáž v sídle OECD v období od července do srpna 2010:

Po dobu mé stáže při OECD jsem byla zapojena do dvou projektů spadajících pod "Directorate GOV, Public Management Unit":

Public Governance Review Estonska: jednalo se o analýzu ekonomického a historického vývoje a dále stavu současné veřejné správy. Tyto úvodní informace slouží jako analýza hlavních příčin současných problémů Estonska z pohledu „public governance“. Téma, které se prolínalo celým úvodním textem, se především dotýkalo problematiky „malý stát, omezené finanční možnosti, přesto však snaha o nastavení správného chodu veřejného sektoru“.

Public Governance Review Řecka: měla jsem na starosti přípravu imigrační studie, která přináší analytický pohled současného stavu imigrační politiky Řecka ve světle probíhající restrukturalizace veřejné správy. Součástí studie jsou komparativní příklady best practices z jiných zemí EU. Práce je uzavřena konkrétními doporučeními pro reformu imigrační a azylové politiky.

Stáž byla velice zajímavá a pro mne, jako studenta veřejné správy, velmi přínosná. Umožnila mi seznámit se s praktickými postupy ve státní správě dvou velmi rozdílných zemí, a to napříč všemi oblastmi veřejného sektoru. Dále bylo zajímavé vidět, jak ideální učebnicový model musí být v praxi velmi modifikován a přizpůsoben nejen konkrétním vývojovým podmínkám veřejné správy země, ale také „politické mentalitě“ vedení země. Zároveň jsem měla možnost pracovat se specifickými analytickými a statistickými nástroji OECD, což mi umožnilo konkrétní aplikaci teoretických znalostí magisterského studia.

Celý tým Public Management Unit byl velmi vstřícný, vždy ochotný pomoci a poradit. Velmi jsem uvítala možnost „mimopracovní konverzace“ o chodu a praktikách OECD. Právě osobní zapojení mi pomohlo porozumět neformálním procesům interakce členských států a vzájemné výměny best practices. Zároveň jsem také pocítila situaci, kdy především díky politické situaci nemá členský stát OECD zájem o aktivní spolupráci, a tím poměrně výrazně komplikuje možnost odevzdat efektivní report, který si sám vyžádal.

Jediné drobné negativum, které bych zmínila, bylo limitované zapojení kolegů do mého počátečního informování o vývoji/stavu jednotlivých projektů, na kterých jsem se podílela. Pokud by bylo možné obdržet detailní briefing celé problematiky hned na začátku stáže, věřím, že i mé výstupy by byly vyšší kvality. Obávám se však, že dlouhodobá povaha a vysoká komplexita projektů tak trochu znemožňuje detailní předání všech informací.  

Tato stáž mi umožnila získat nové poznatky v oblasti mé studijní specializace a poukázala na praktické překážky, které je potřeba brát do úvahy, při aplikaci teoretických postupů do praxe. Věřím, že možnost seznámit se s postupy OECD v oblasti public governance bude pro mne velmi přínosná v budoucí kariéře.

Martin Kuncl, který absolvoval stáž trvající od května do července 2010:

Jako stážista jsem se účastnil jednání různých pracovních skupin a výborů OECD. Vypracovával jsem zápisy z těchto jednání a další materiály pro interní potřeby Stálé mise ČR při OECD a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Náplň práce souvisela tématicky se současnými problémy a výzvami odvíjejícími se od hospodářské a finanční krize. Napsal jsem též několik článků, jejichž cílem bylo přispět k lepší informovanosti obecné i odborné veřejnosti o práci OECD. Některé z nich byly publikované nebo čekají na publikaci v Hospodářských novinách či v Politické ekonomii.

Stáž mi umožnila hlouběji se seznámit s prací Stálé mise ČR při OECD i samotné OECD. Účast na jednáních pracovních skupin mi pomohla lépe porozumět procesům, které OECD používá při vytváření svých zpráv a doporučení. Konkrétně jsem byl přítomen např. na jednáních Výboru pro hospodářský rozvoj a přezkum (Economic Development and Review Committee – EDRC), kde probíhaly mj. konzultace s experty z národních úřadů hodnoceného členského státu nebo tzv. peer review s odborníky z jiných členských států. Velmi jsem také ocenil možnost individuálních schůzek se zaměstnanci Ekonomického oddělení a Statistického oddělení OECD, na kterých jsem získal konkrétnější informace o metodách používaných v rámci OECD, a mohl je tak porovnat s teoretickými přístupy vyučovanými v rámci mého studia. Vzhledem k velmi teoretickému charakteru mého doktorského programu pro mě byla možnost seznámit se s praxí v OECD opravdu velmi cenná.

Stáž, kterou jsem absolvoval, by však nemohla být tak obohacující, kdyby nebylo velmi vstřícného přístupu, pochopení, ochoty a připravenosti pomoci ze strany pracovníků a vedení Stálé mise.