Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Týden OECD, Paříž, 5. – 7. května 2014

Jaké jsou největší výzvy současné doby – je to příjmová nerovnost, nerovnost pohlaví, nebo změny životního prostředí? Pokud vás zajímají odpovědi nejen na tyto otázky, sledujte ve dnech 5.–7. května 2014 události "Týdne OECD" v Konferenčním centru OECD v Paříži.

Týden OECD kombinuje setkání dvou druhů. Ve dnech 5.-6. května 2014 proběhne Fórum OECD, neformální setkání představitelů politiky, občanské společnosti, akademické obce, podnikatelské sféry i odborné veřejnosti. (Registrace na Fórum OECD je možná ZDE).

Ve dnech 6.-7. května 2014 následuje formálnější, politicky zaměřené zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (Ministerial Council Meeting, MCM). Zasedání bude předsedat Japonsko, místopředsednickými zeměmi jsou Spojené království a Slovinsko.

Během Týdne OECD se setkají seniorní zástupci a delegáti členských zemí OECD i zástupci významných nečlenských zemí (Brazílie, Číny, Indie, Indonésie a Jižní Afriky), aby si vyměnili poznatky a zkušenosti na téma "Resilient Economies for Inclusive Societies" s podtitulkem "Empowering People for Jobs and Growth". (Půjde tedy zejm. o problematiku rozvoje inklusivní společnosti, posilování růstu a podporu zaměstnanosti).

Hlavními tematickými bloky zasedání Rady OECD na ministerské úrovni budou: ekonomické vyhlídky, nové přístupy k ekonomickým výzvám, odolnost ekonomik a inkluzivní společnosti, partnerství pro "globální odolnost" a podpora rozvoje, a rovněž posilování multilaterálního obchodního systému. K jednotlivým tématům si můžete přečíst více opět na stránkách OECD (v angličtině), viz níže:

Economic Outlook

New Approaches to Economic Challenges

Resilient Economies and Inclusive Societies: Empowering people for the achievement of sustainable, balanced and inclusive growth

Partnerships for Global Resilience and Development as Empowerment

Strengthening the Multilateral Trade System: Global Value Chains

Mezi řečníky Fóra i MCM se objeví ministři, ředitelé firem, zástupci odborů, mezinárodních organizací, občanské společnosti i řada prominentních novinářů. V roce 2013 se Fóra OECD zúčastnilo 1 520 osob ze 63 zemí a také 260 novinářů. V rámci letošního Fóra OECD se i Vy můžete stát součástí diskusí o problematice rozvoje inklusivní společnosti, o posílení zaměstnanosti, o inovacích ve zdravotnictví, o rozvojové pomoci ekonomicky "křehkým" regionům světa anebo se zapojit do polemik o dalších zajímavých tématech současného světa.