Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Velvyslanec Dyba představil v OECD priority českého předsednictví v EU

Velvyslanec a stálý zástupce ČR při OECD Karel Dyba seznámil dne 12. ledna t. r. na slavnostním obědě členy Rady OECD a generálního tajemníka OECD s prioritami českého předsednictví v EU. Členové Rady OECD vedle jejich aktuálnosti poukazovali na komplementaritu záměrů CZ PRES a mnoha úkoly OECD a potvrdili připravenost spolupracovat na koncepčních i ad-hoc otázkách společného zájmu EU a OECD.

Velvyslanec a stálý zástupce ČR při OECD Karel Dyba seznámil dne 12. ledna t. r. na slavnostním obědě členy Rady OECD s prioritami českého předsednictví v EU. Na akci, které se vedle velvyslanců členských zemí OECD a stálého představitele EK při OECD zúčastnil rovněž generální tajemník OECD A. Gurría a další zástupci sekretariátu organizace, velvyslanec Dyba poukázal na obtížnou situaci, za které se česká exekutiva ujímala unijní předsednické funkce a podrobně referoval o aktivitách nejvyšších činitelů země při řešení pozastavených dodávek ruského zemního plynu členským zemím EU a při hledání východisek pro konflikt v pásmu Gazy. Při představení priorit CZ PRES v podobě „3E“ zdůraznil jejich logiku, umocněnou probíhající ekonomickou a finanční krizí, výpadky v dodávkách do evropských plynovodů a související nezbytností pro EU vymezovat se vůči ostatním světovým hegemonům z pozice spolehlivého partnera i silného protihráče. Velvyslanec Dyba rovněž podtrhl, jak významnou přidanou hodnotu může v oblasti všech představených priorit přinést spolupráce předsednické země i celé EU s OECD.

Představené priority CZ PRES byly shledány vhodně sestavenými a kvalitními. Členové Rady OECD vedle jejich aktuálnosti poukazovali na komplementaritu záměrů CZ PRES k mnoha operativním i koncepčním úkolům OECD, zejména pokud jde o hledání východisek z krizové hospodářské situace, odstraňování překážek podnikání, posilování konkurenceschopnosti Evropy i hledání vhodných postupů ve vazbě k vývoji světového klimatu. V rámci nastolených témat proběhla diskuse o vlivu aktuálních událostí na proces rozšíření OECD.

V závěru seznámil velvyslanec Dyba přítomné s klíčovými prvky spolupráce mezi ČR a OECD v prvním pololetí 2009 a společně s generálním tajemníkem OECD vyslovili vzájemné ujištění o připravenosti spolupracovat na koncepčních i ad-hoc otázkách společného zájmu EU a OECD.