Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Východní Evropa a jižní Kavkaz: ke zvýšení konkurenceschopnosti je třeba reforem, které přitáhnou investory

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 17:15.)

Ekonomiky východní Evropy a jižního Kavkazu musí dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti, aby přitáhly větší množství a lépe zaměřené zahraniční investice. To je závěr nejnovější zprávy OECD, která byla 17. června prezentována na ministerském kulatém stole OECD, který se uskutečnil v Praze.

 

Nová zpráva OECD byla představena dne 17. června v Praze v OECD na ministerském kulatém stole. Jejím hlavním závěrem je, že ekonomiky východní Evropy a jižního Kavkazu budou muset zvýšit konkurenceschopnost, pokud mají přilákat větší množství lépe zaměřených zahraničních investic.

Výhled OECD pro země východní Evropy a jižního Kavkazu doporučuje, aby vlády v této oblasti provedly reformy k řešení tří klíčových překážek konkurenceschopnosti: špatné vzdělávací systémy, které dostatečně nepřipravují pracovníky pro moderní trh práce, omezený přístup k financím pro malé podniky a nedostatek vhodných pobídek k přilákání diverzifikovaných investic.

Náměstek generálního tajemníka OECD Richard Boucher upozornil na možnosti regionálních ekonomik a globálních investorů na vzestupu. „Země východní Evropy a jižního Kavkazu již podnikly několik hlubokých ekonomických reforem s cílem přechodu z centrálně plánovaného na tržní systém,“ řekl. „Ale pro využití svého potenciálu musí zlepšit úroveň vzdělání, otevřít finance a standardizovat investiční politiky ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti.“

„OECD a EU jsou připraveny podělit se o své zkušenosti s podporou tranzitivních ekonomik v růst a rozvoji s našimi partnery ve východní Evropě a jižním Kavkazu.“ řekl Karel Schwarzenberg, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky. „Historie a každodenní praxe ukázaly, že malé a střední podniky jsou klíčovým prvkem v řízení podnikání, produktivity a růstu, a jsem rád, že Výhled OECD pro země východní Evropy a jižního Kavkazu i naše diskuse na ministerské schůzce, se zaměřují na provádění reforem v této oblasti.“

Tento region má možnost přístupu na trh více než 400 milionů občanů v sousedních zemích. Tato oblast má také významný zdroj dotací sahajících od černozemě, která produkuje jednu z nejlepších pšenice na světě, až po velké zásoby energie.

Nicméně i přes nedávný růst - v průměru o téměř 8% HDP v období 1998-2008 - regionální úroveň produktivity zůstává i nadále o 77% pod světovým průměrem. Navíc krize v roce 2009 odhalila některé důležité nedostatky hospodářské a strukturální politiky,  které byly maskovány díky svižné ekonomické expanzi v posledních deseti letech.

 Pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu musí tvůrci politiky úzce spolupracovat se soukromým sektorem, hlavně v těchto oblastech:

· Posílení celkové kvality vzdělávacího systému a zajištění toho, aby vzdělávací programy odrážely potřeby trhu práce;

· Usnadnění přístupu k financím pro malé a střední podniky zlepšováním regulačního a právního rámce pro poskytování úvěrů a další rozvoj mikro-úvěrových institucí;

· Posílení vnímání investorů reformou regionální investiční politiky a podporou rámců k prosazování národního zacházení, transparentnosti a odpovědnosti.

Růst produktivity práce zemí východní Evropy a jižního Kavkazu ve vztahu k tranzitivním ekonomikám EU

(HDP na zaměstnance ve stálém 2000 USD)

Poznámka: EESC obsahuje Arménií, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavskou republiku a Ukrajinu. Transformující se ekonomiky EU definovány podle klasifikace EBRD a patří k nim Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko.

Zdroj: Světová banka, Mezinárodní ukazatele rozvoje databáze, říjen 2010

 Nová zpráva o východní Evropě a jižním Kavkaze je již druhým Výhledem konkurenceschopnosti připraveným pod záštitou OECD v rámci širšího programu Konkurenceschopnost Eurasie, který zahrnuje šest zemí z východní Evropy a jižního Kavkazu (Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavskou republiku a Ukrajinu) a sedm zemí ze střední Asie (Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán).

Od ministrů východní Evropy a jižního Kavkazu se očekává, že potvrdí klíčová zjištění zprávy v prohlášení ministrů na téma "Podpora malých a středních podniků, podnikání a konkurenceschopnosti", která byla přijata na diskusi u kulatého stolu dne 17. června. Prohlášení také znovu potvrdilo regionální  politický závazek ke spolupráci s OECD na rozvojově cílené politiky k posílení konkurenceschopnosti a podnikání.

 Další informace o akci a Výhled konkurenceschopnosti OECD východní Evropy a jižního Kavkazu je k dispozici na adrese: www.oecd.org/daf/psd/eurasia.

 Pro více informací o iniciativě kontaktujte pana Fadi Farra, vedoucího programu OECD Program Konkurenceschopnosti Eurasie (fadi.farra@oecd.org, Tel: +33 6 19 13 32 82) nebo paní Vanessu Vallee, Communications Manager (vanessa.vallee@oecd.org nebo Tel: +33 6 28 56 06 10)

Více informací o konferenci i obecně o OECD (anglicky) naleznete na webových stránkách OECD.

Na počátku srpna 2011 obdržel velvyslanec ČR při OECD Karel Dyba děkovný dopis od paní Carolyn Ervin, ředitelky direktorátu pro finanční otázky a podnikání, ve kteerém děkuje za organizaci červnové ministerské konference v Praze. Plné znění dopisu (v angličtině) uvádíme v příloze ve formátu pdf.

Další přílohou ve formátu pdf je publikace BIAC News z července 2011, kdy můžete na str. 4 nalézt (v angličtině) informace ke zmíněné konferenci.

O konferenci v Praze píše také časopis Spektrum, který vydává Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve svém čísle 07-08, 2011 na straně 30.

 

 

 

 

přílohy

dekovny dopis konference v praze cerven 2011 546 KB PDF (Acrobat dokument) 3.8.2011

BIAC news priloha ke konferenci Eastern Europe and South... 377 KB PDF (Acrobat dokument) 3.8.2011