Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zasedání Rady OECD na úrovni ministrů - za ČR se zúčastnili ministři Schwarzenberg, Kocourek a Chalupa

Ve dnech 25. a 26. května 2011 se v Paříži uskutečnilo výroční zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na úrovni ministrů (OECD), která si v letošním roce připomíná 50 let od svého vzniku v roce 1961. Jejími členy je 34 nejvyspělejších ekonomik světa a Česká republika mezi ně patří od roku 1995.

Zasedání se zúčastnily delegace na vysoké úrovni ze všech členských zemí, dále  zemí, s nimiž OECD udržuje vztahy posílené spolupráce (Brazílie, Čína, Indie, Indonézie, Jihoafrická republika) a Ruské federace, která je kandidátem členství v OECD.

Delegaci USA jakožto země předsedající tomuto zasedání vedla ministryně zahraničí Hillary Clintonová, zasedání se zúčastnila řada nejvyšších představitelů členských zemí, včetně francouzského premiéra F. Fillona a předsedy Evropské komise J.-M. Barrosa.

Českou delegaci vedli ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg, ministr životního prostředí T. Chalupa a ministr průmyslu a obchodu M. Kocourek.

Ministři projednali aktuální situaci světové ekonomiky, možnosti přechodu k hospodářskému růstu šetrnějšímu k životnímu prostředí (tzv. Strategii zeleného růstu),  značná pozornost byla věnována tvorbě nových pracovních příležitostí a inovacím. Mezi projednávanými problémy globálního dosahu dominovala problematika rozvojové spolupráce, pro kterou se OECD snaží nalézt nové cíle,  formy i obsah. Ministři se také zabývali budoucností OECD a stanovili priority činnosti OECD pro další období.

V rámci zasedání byla Ruská federace přizvána k přístupu ke Konvenci OECD o boji proti úplatkářství veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích a ministři schválili aktualizaci Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti.

Výroční zasedání ministerské Rady OECD bylo již tradičně doprovázeno globálním Fórem, na kterém si představitelé vlád, nevládních organizací, akademické obce i občanské společnosti vyměnili názory na nejpalčivější otázky současného světa. Mezi účastníky Fóra byli mj. předseda Rady Evropy H. van Rompuy, J. Attali (PlaNet Finance) a další.

Podrobnější informace (v angličtině) naleznete na webových stránkách OECD.