Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva SM při OECD v Paříži za rok 2013

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2013 je již k dispozici. Zpráva hovoří o strategické orientaci OECD, shrnuje hlavní události roku 2013 v OECD, popisuje horizontální projekty a hovoří také o vnějších vztazích OECD. Dokument popisuje profilové oblasti i priority práce OECD, věnuje se práci jednotlivých výborů a popisuje účast českých diplomatů a delegátů z ústředí na jednáních. Ve zprávě naleznete řadu užitečných webových odkazů, seznamy klíčových publikací a množství grafů a tabulek (vč. např. přehledu nových nástrojů přijatých Radou OECD). Zpráva se také zaměřuje na roli ČR v OECD a na její účast v aktivitách a programech OECD. (Dokument o rozsahu 54 stran je členěn do 13-ti kapitol).

Text výroční zprávy.

přílohy

VZ_2013_final_rev.pdf 3 MB PDF (Acrobat dokument) 13.2.2014