Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Práce OECD o České republice

Všechny zprávy a statistiky OECD, které se týkají ČR, jsou dostupné na webové adrese www.oecd.org/czech

Na této stránce naleznete:


- Souhrny všech zpráv o České republice

- Souhrny publikací a přehledů („peer review"), které věnují ČR zvláštní pozornost.

- Překlady shrnutí všech klíčových publikací OECD do češtiny

- Statistický profil České republiky

- Návod, jak získat publikace OECD v ČR

- Možnost zajistit automatické zasílání novinek o práci OECD týkající se České republiky (technologií RSS)

- Kontakty, na které je možné se obrátit s dotazy o OECD a ČR

OECD pravidelně zpracovává dvě publikace o České republice:

·         Hospodářský výhled České republiky, který je zveřejňován každých 18 měsíců, definuje hlavní ekonomické výzvy, před nimiž země stojí a analyzuje strategické možnosti, jak je zvládnout. Nejnovější vydání přehledu naleznete na webové adrese www.oecd.org/eco/surveys/czech

·         Ekonomický výhled OECD je vydáván dvakrát ročně; analyzuje hlavní trendy a faktory, které určují krátkodobý ekonomický výhled každé členské země, předkládá krátké hodnocení ekonomických podmínek a nejnovější projekce očekávaného dalšího vývoje.

OECD zpracovává také různé další přehledy ČR – např. v poslední době „rozvojový“, „energetický“ nebo „environmentální“, v mnoha dalších publikacích OECD jsou zařazeny kapitoly věnované České republice. Můžete je nalézt na stránce www. oecd.org/czech.

 

Statistiky OECD o České republice

Zájemci na uvedené stránce nalezenou více než 100 indikátorů pokrývajících široké spektrum oborů (např. ekonomiku, vzdělávání, energetiku, zdravotnictví, obchod, investice, daně). Na stejné adrese naleznete také odkazy na aktualizované dlouhodobé přehledy. Jediným kliknutím můžete srovnat data České republiky s údaji dalších členských zemí OECD i vybraných nečlenských zemí.

OECD také vydává pravidelné statistické souhrny, které srovnávají Českou republiku s jinými členskými zeměmi OECD v oblastech jako jsou např. zdravotnictví, sociální záležitosti, rozvojová spolupráce, věda, technologie a průmysl. Tyto elektronické publikace je možné získat v knihově OECD.

Jak získat publikace a statistiky OECD

 OECD je jedním z největších světových vydavatelů v různých oblastech ekonomiky a veřejné politiky. Většina analytických publikací je pro veřejnost volně dostupná ke stažení na www.oecd.org/bookshop. Významné části všech databází OECD jsou uvedeny na statistickém portálu www.oecd.org/statistics.